Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosess og gjennomføring Personal og organisasjon STRATEGIKART SKOLE Økonomi Optimisme – Respekt – Kvalitet – Ansvar Kunnskap og glede, Mykje er stedet!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosess og gjennomføring Personal og organisasjon STRATEGIKART SKOLE Økonomi Optimisme – Respekt – Kvalitet – Ansvar Kunnskap og glede, Mykje er stedet!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosess og gjennomføring Personal og organisasjon STRATEGIKART SKOLE Økonomi Optimisme – Respekt – Kvalitet – Ansvar Kunnskap og glede, Mykje er stedet! Samfunns- resultat FRA AMBISJON TIL HANDLING Høyt læringsutbytteGodt omdømme Høy kvalitet i læring Skape gode opplevelser Positivt og utviklende arbeidsmiljø Ambisjon God økonomistyring mot strategiske mål System for delekultur Visjon:

2 Samfunnsresultat Strategisk målIndikatorMåltallTiltak HØYT LÆRINGS- UTBYTTE 1.Andel elever i 5. klasse på nivå 3 på nasjonale prøver: •Engelsk •Lesing •Regning 30 % Analysere og evaluere resultater på nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Drøfte og iverksette nødvendige tiltak 2.Antall elever minst på landsgjennomsnittet på nasjonale prøver: •Engelsk •Lesing •Regning 70 % 3.Andel elever under kritisk grense på obligatoriske (sentrale og kommunale) kartleggingsprøver 0 % 4.Andel elever som får forsvarlig utbytte av ordinær opplæring 96 %

3 Samfunnsresultat Strategisk målIndikatorMåltallTiltak GODT OMDØMME 1.Elevene liker seg godt på skolen 100 %Analysere og evaluere resultater/tilbakemeldinger på læringssamtaler/foreldresamtaler/Front er-undersøkelse 5.- 7./Elevundersøkelsen 7. klasse/Foreldreundersøkelsen. Drøfte og iverksette nødvendige tiltak 2.Foresatte ønsker å engasjere seg i råd og utvalg Godt samarbeid skole/FAU 3.Foresatte møter opp på morgensamlinger Minst 20 besøkende tilstede hver fredag Morgensamling åpen for foresatte 4.Mykje skole får positiv omtale i media Minst 1 gang pr skoleår Aktiv mot media. Være bevisste på å søke på akuelle utlyste ”priser” 5.Besøk fra andre skoler/kommuner Minst 1 besøk årlig Positiv holdning til besøk

4 Prosess og gjennomføring Strategisk mål IndikatorMåltallTiltak HØY KVALITET I LÆRING 1.Lesing •Skolen har gode kartleggingsrutiner for leseutvikling •Skolen har system for å sette inn nødvendige tiltak etter kartlegging 2.Regning •Skolen har gode kartleggingsrutiner for regneutvikling •Skolen har system for å sette inn nødvendige tiltak etter kartlegging 3.Vurderingspraksis •Skolens læringsmiljø har tydelig fokus på vurdering for læring •Det gjennomføres systematiske læringssamtaler med hver enkelt elev

5 Prosess og gjennomføring Strategisk mål IndikatorMåltallTiltak HØY KVALITET I LÆRING 4. Klasseledelse •Personalet er på plass i god tid før timen starter •Det er god struktur på undervisningsøktene •Elevene arbeider godt og gjør sitt beste i timene •Personalet håndterer konflikter på en god måte •Det er god relasjon mellom ansatte og elever 5. Tilpasset opplæring •Skolens læringsmiljø bærer tydelig preg av at tilpasset opplæring er en naturlig del av undervisningsorganiseringen/tenkemåten ved skolen 6. IKT •Bruk av teknologiske hjelpemidler er en naturlig og integrert del av skolens læringsmiljø

6 Prosess og gjennomføring Strategisk målIndikatorMåltallTiltak SKAPE GODE OPPLEVELSER 1.Elevene arbeider godt og gjør sitt beste i timene 2.Elevene opplever at de får nok utfordringer på skolen Læringssamtaler/Elevundersøkelsen 7. klasse/Fronter undersøkelse 5. - 7.klasse/Foreldreundersøkelsen/Opp følging av elevenes resultater 3.Elevene viser en positiv utvikling på skolen 4.Elevene har ulike ansvarsområder/oppgaver 5.Det er god relasjon mellom ansatte og elever 6.Skolens læringsmiljø bærer tydelig preg av at tilpasset opplæring er en naturlig del av undervisningsorganiseringen/t enkemåten ved skolen

7 Prosess og gjennomføring Strategisk målIndikatorMåltallTiltak SKAPE GODE OPPLEVELSER 7.Elevene rapporterer om mobbing ”under landsgjennomsnittet” på Elevundersøkelsen Læringssamtaler/Elevundersø kelsen 7. klasse/Fronter undersøkelse 5. -7.klasse/ Foreldreundersøkelsen/Oppføl ging av elevenes resultater 8.Skolens læringsmiljø bærer tydelig preg av VFL 9.Bruk av teknologiske hjelpemidler er en naturlig og integrert del av skolens læringsmiljø 10.Skolen har et system for å utvikle «det hele mennesket» Morgensamling adventsamling, Kulturkveld, forestilling/fellesprosjekt, Lyden av Mykje, håndball- og fotballcup, Tine-stafetten, kanonballturnering, Kulturskrinet, Teknolab, elevutstillinger

8 Personal og organisasjon Strategisk målIndikatorMåltallTiltak POSITIVT OG UTVIKLENDE ARBEIDSMILJØ 1.Personalet trives og opplever jobben som utviklende 100%Rektor/inspektør har medarbeidersamtale med personalet minst en gang pr. år Medarbeider- undersøkelsen. Undersøkelser initiert av oppv. og kult. kont. 2.Personale med spesiell kompetanse/interessefelt er ressurspersoner og har ansvarsområder 3.Trivselsgruppe i personalet (både lærere og miljøarbeidere er representert)

9 Personal og organisasjon Strategisk målIndikatorMåltallTiltak SYSTEM FOR DELEKULTUR 1.Personalet samarbeider tett, bidrar aktivt og deler med hverandre/reflekterer sammen på trinn, planleggingsdager/i fellestid Fellestid og planleggingsdager deler/samarbeider/gjennom går/presenterer/evaluerer Tett trinnsamarbeid 2.Skolen har utarbeidet felles planer, regler og rutiner. ”Vi-skole” Skolevandring 3.Årsplaner og pedagogiske opplegg deles i Fronter Deler årsplaner/opplegg i Fronter 4.Lærere hospiterer hos hverandre Hospitering 5.Ressurspersoner med spesiell kompetanse/interesse har ansvarsområder

10 Økonomi Strategisk målIndikatorMåltallTiltak ØKONOMISK STYRING MOT STRATEGISKE MÅL 1.Så mye som mulig av skolens ressurser knyttes mot strategiske mål 40%Eff.ress.utn. Langsiktig planlegging. Ress. bruk knyttes mot sats. omr./forutsigbarhet 2.Skolens budsjett holdes innenfor vedtatte budsjettrammer 100%Jevnlig, systematisk budsjettoppfølging


Laste ned ppt "Prosess og gjennomføring Personal og organisasjon STRATEGIKART SKOLE Økonomi Optimisme – Respekt – Kvalitet – Ansvar Kunnskap og glede, Mykje er stedet!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google