Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008 Hva er coaching og ”coachende” lederstil? Professor Kjell A. Eliassen Senter for Europeiske og asiatiske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008 Hva er coaching og ”coachende” lederstil? Professor Kjell A. Eliassen Senter for Europeiske og asiatiske."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008 Hva er coaching og ”coachende” lederstil? Professor Kjell A. Eliassen Senter for Europeiske og asiatiske studier Handelshøyskolen BI

2 Trenger selvstyrte grupper i flate organisasjoner styring? Selvstyrte grupper må ha: –Autoritet, informasjon, ansvar og avgjørelsesmyndighet. Samt ressurser og budsjettansvar. Selvstyrte grupper er samtidig ikke anarki. Andre former for styring

3 Ja – selvstyrte grupper trenger og krever styring Selvstyrte grupper fungerer innen gitte rammer; selvstendigheten fungerer innen disse rammene. –Forventninger til prestasjoner er en slik ramme. Styringen ligger først og fremst i: –Etablering av klare grenser for den selvstyrte gruppen (styring) –Oppfølging av gruppens prestasjoner; resultatdialogen (ledelse) Her er det et stort potensial for ledelse

4 Ulike ledelsesmetoder Ulike former for målstyring Veiledning Rådgivning Bruk av ulike IKT baserte ledelsesverktøy Og en coahende lederstil som er blitt meget populært Hva er coaching og hvorfor denne metoden

5 RådgiverMentorTerapi Vei- ledning Coaching

6 Coaching bygger p å et tankesett om at mennesket …. Selv sitter med svarene, men kan trenge hjelp til å bli bevisst disse, og ikke minst hjelp til å komme seg fra ord til handling. En coach vil derfor stille mange sp ø rsm å l, gjerne etterfulgt med utfordringer, som f å r den som blir coachet til å sette sine tanker ut i handling.

7 Coaching er: En type dialog og kontinuerlig kommunikasjonsprosess hvor coachen skaper muligheter for den som blir coachet Fokusere på mål og resultater Bli bevisst og tydelig Løse problemer Øke læring og utvikling Nå resultater

8 En coach er: en profesjonell samtalepartner trenet til å lytte aktivt, utfordre, støtte og bevisstgjøre mennesker jobber med å utvikle mennesker både i jobbsituasjon og privat fokuserer på nåtid og fremtid mulighets- og løsningsorientert ikke en terapeut eller rådgiver

9 En coachende leder er en som: Ved ulike metoder klarer å frigjøre og utvikle medarbeidernes potensiale Evner å få medarbeiderne til å ta ansvar, utvikle gode arbeidsmåter og gjøre de riktige tingene Har fokus på fremtiden Klarer å tre ut og inn av roller i sitt lederskap, og vet når en coachende lederstil er riktig å bruke

10 Grunnlag for god coaching Skape gjensidig tillit og trygghet –Lytte engasjert og fordomsfritt, ”bry seg” Ærlighet fra begge parter Full oppmerksomhet på den andre –Aktiv lytting, empati og ærlighet Respekt for personlige grenser Aktiv bruk av følelser –Åpne opp for intuisjonen og hva den kan fortelle Fokus på forbedring

11 Fire områder for coaching Individuell coaching Individuell gruppecoaching Gruppe-coaching Team-coaching

12 Ledelseshjulet 1 10 Faglig kvalitet Resultatoppfølging Teamarbeid Trivsel Tilbakemeldinger Visjoner og mål Informasjon Møteledelse

13 Coaching på ulike områder C CC Personlig Coachee setter agenda Teamcoaching Coachende lederstil For å skape felles mål og retning Ledelse Coach(leder) har også en egen agenda

14 Coachens rolle Coachens rolle er å minne medarbeideren på hans eller hennes mål og å få dem til å fokusere på handlinger som fører til måloppnåelse

15 Coachens oppgaver Være mer spørrende enn informerende –Kraftfulle spørsmål stimulerer til engasjement i egen utvikling –Stimulere til ansvar og eierskap til egen utvikling Speile ”klienten” Klargjøre Peke på og minske mentale bremser Lytte til budskapet bak ordene Utfordre og stille kraftfulle spørsmål –Fra tanke til handling –Klargjøre verdier –Konkretisere fremtidsbildet Ansvarliggjøre i forhold til utvikling og resultater

16 Coaching-områder - eksempel Livsområder Jobb Karriere Familie Venner Personlig utvikling Helse Materielle forhold Jobb Faglig kvalitet Tilgjengelighet Samspill Tilbakemeldinger Visjoner og mål Teamarbeid Holde frister Informasjon Møteledelse

17 Noen ”verktøy” Effektfulle spørsmål Aktiv lytting Indre dommer Direkte kommunikasjon Bevisstgjøring Planlegging, målsetting og forpliktelse Skape handling Sørge for fremdrift

18 Noen effektfulle spørsmål: Hvem er du? Hva vil du? Hva er det viktigste for deg å oppnå? Hva kan du? Hva står i veien for det du ønsker? Når vil du ta det første skrittet? Når ønsker du å realisere målet/ønsket ditt? Hvordan kan jeg vite at du er i gang? Metode

19 Bedre arbeidsprosesser Bedre kommunikasjon Styrke lederskapet Positive og lojale medarbeidere Ansvarliggjøring Bedre resultater Theodor Kittelsen, Soria Moria slott NMK Coaching skaper merverdi:


Laste ned ppt "Bergen kommune Solstrand seminar 11. Og 12. mars 2008 Hva er coaching og ”coachende” lederstil? Professor Kjell A. Eliassen Senter for Europeiske og asiatiske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google