Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhet og sammenheng Skoleeierkonferanse 23. januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhet og sammenheng Skoleeierkonferanse 23. januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhet og sammenheng Skoleeierkonferanse 23. januar 2015

2 Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus

3 Lærerplanverket Skoleeiers rolle? SEVU-PPT VVurdering for læring NyGiv Ungdomstrinn i utvikling Realfags- kommuner Kompetanse for kvalitet Økt lærertetthet Kompetanse for mangfold Veilederkorps Bedre læringsmiljø

4 Noen ganger er det smart å legge vekk kikkerten…….

5 Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus Zoome inn og ut….. Strategi m/prioriteringer Forankring og oppfølging

6 Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus VFLBedre læringsmiljøNyGiv Intensjon : Likt Forskjellig Synergier?

7 Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus VFLBedre læringsmiljøNyGiv Intensjon : Videreutvikle en vurderingskultur som har læring som mål Utvikle en praksis der alle elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Øke andel elever som gjennomfører VGS ved å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving Likt Forskjellig Synergier?

8 Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus LÆRERPLANEN LK06 VFLBedre læringsmiljøNyGiv Intensjon : Videreutvikle en vurderingskultur som har læring som mål Utvikle en praksis der alle elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Øke andel elever som gjennomfører VGS ved å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving LiktElevens læring Utvikle klasseromspraksis Støttende relasjoner Læringsmiljø Praksisnært Evidensbasert Elevens læring Utvikle klasseromspraksis Støttende relasjoner Læringsmiljø Praksisnært Evidensbasert Elevens læring Utvikle klasseromspraksis Støttende relasjoner Læringsmiljø Praksisnært (Evidensbasert) Forskjellig Synergier?

9 Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus VFLBedre læringsmiljøNyGiv Intensjon : Videreutvikle en vurderingskultur som har læring som mål Utvikle en praksis der alle elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Øke andel elever som gjennomfører VGS ved å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving Likt Elevens læring Utvikle klasseromspraksis Støttende relasjoner Læringsmiljø Praksisnært Evidensbasert Elevens læring Utvikle klasseromspraksis Støttende relasjoner Læringsmiljø Praksisnært Evidensbasert Elevens læring Utvikle klasseromspraksis Støttende relasjoner Læringsmiljø Praksisnært (Evidensbasert) ForskjelligOrganisasjonslæring Lærende nettverk Tydelig forankret i Opplæringslovens §13‐10 Opptatt av organisasjonsperspektivet Manglende organisasjonsperspektiv Synergier: Momentum Kollektive læringsprosesser og ledelse Kompetansemobilisering

10 Lærerplanenverket Skoleeier Skoleleder Zoomer inn/ut Prioriteringer Forankring og oppfølging SEVU-PPT VVurdering for læring NyGiv Ungdomstrin n i utvikling Realfags- kommuner Kompetanse for kvalitet Økt lærertetthet Kompetanse for mangfold Veilederkorps Bedre læringsmiljø

11 Lærerplanenverket SEVU-PPT Vurdering for læring NyGiv Ungdomstrinn i utvikling Realfags- kommuner Kompetanse for kvalitet Økt lærertetthet Kompetanse for mangfold Veilederkorps Bedre læringsmiljø

12 Hva kan vi ta med oss av ideèr tilbake til egen kommune?

13

14 www.uiuakershus.wikispaces.com

15 I hvilken grad lykkes vi som skoleeier med å tilrettelegge for at skolene ser ulike satsinger i sammenheng? Hva er suksesskriteriene? Hva er utfordringene?

16 Hva hørte vi fra de andre kommunene? – rekkefremlegg Hva vil vi konkret endre/gjøre videre? o Hvordan kan vi mobilisere opparbeidet kompetanse fra ulike satsinger i skoleutviklingen i kommunen? o På hvilken måte kan utviklingsveilederne bidra inn i dette arbeidet?


Laste ned ppt "Helhet og sammenheng Skoleeierkonferanse 23. januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google