Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helhet og sammenheng Skoleeierkonferanse 23. januar 2015

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helhet og sammenheng Skoleeierkonferanse 23. januar 2015"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helhet og sammenheng Skoleeierkonferanse 23. januar 2015

2 Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg
Utviklingsveiledere i Akershus

3 Skoleeiers rolle? Lærerplanverket Økt lærertetthet Realfags-kommuner
Kompetanse for mangfold Ungdomstrinn i utvikling VVurdering for læring Kompetanse for kvalitet Bedre læringsmiljø NyGiv SEVU-PPT Veilederkorps Lærerplanverket

4 Noen ganger er det smart å legge vekk kikkerten…….

5 Strategi m/prioriteringer Forankring og oppfølging
Zoome inn og ut….. Strategi m/prioriteringer Forankring og oppfølging Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus

6 VFL Bedre læringsmiljø NyGiv Intensjon: Likt Forskjellig Synergier?
Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus

7 VFL Bedre læringsmiljø NyGiv Intensjon: Likt Forskjellig Synergier?
Videreutvikle en vurderingskultur som har læring som mål Utvikle en praksis der alle elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Øke andel elever som gjennomfører VGS ved å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving Likt Forskjellig Synergier? Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus

8 LÆRERPLANEN LK06 VFL Bedre læringsmiljø NyGiv Intensjon: Likt
Videreutvikle en vurderingskultur som har læring som mål Utvikle en praksis der alle elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Øke andel elever som gjennomfører VGS ved å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving Likt Elevens læring Utvikle klasseromspraksis Støttende relasjoner Læringsmiljø Praksisnært Evidensbasert (Evidensbasert) Forskjellig Synergier? Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus

9 Kollektive læringsprosesser og ledelse Kompetansemobilisering
VFL Bedre læringsmiljø NyGiv Intensjon: Videreutvikle en vurderingskultur som har læring som mål Utvikle en praksis der alle elever opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring. Øke andel elever som gjennomfører VGS ved å bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og skriving Likt Elevens læring Utvikle klasseromspraksis Støttende relasjoner Læringsmiljø Praksisnært Evidensbasert (Evidensbasert) Forskjellig Organisasjonslæring Lærende nettverk Tydelig forankret i Opplæringslovens §13‐10 Opptatt av organisasjonsperspektivet Manglende organisasjonsperspektiv Synergier: Momentum Kollektive læringsprosesser og ledelse Kompetansemobilisering Lise Merete Austvik - Yngve Rønning - Anett Hertzenberg Utviklingsveiledere i Akershus

10 Skoleeier Skoleleder Lærerplanenverket Zoomer inn/ut Prioriteringer
Forankring og oppfølging SEVU-PPT VVurdering for læring NyGiv Ungdomstrinn i utvikling Realfags-kommuner Kompetanse for kvalitet Økt lærertetthet Kompetanse for mangfold Veilederkorps Bedre læringsmiljø Lærerplanenverket

11 Lærerplanenverket SEVU-PPT Vurdering for læring NyGiv
Ungdomstrinn i utvikling Realfags-kommuner Kompetanse for kvalitet Økt lærertetthet Kompetanse for mangfold Veilederkorps Bedre læringsmiljø Lærerplanenverket

12 Hva kan vi ta med oss av ideèr tilbake til egen kommune?

13

14

15 I hvilken grad lykkes vi som skoleeier med å tilrettelegge for at skolene ser ulike satsinger i sammenheng? Hva er suksesskriteriene? Hva er utfordringene?

16 Hva hørte vi fra de andre kommunene? –rekkefremlegg
Hva vil vi konkret endre/gjøre videre? Hvordan kan vi mobilisere opparbeidet kompetanse fra ulike satsinger i skoleutviklingen i kommunen? På hvilken måte kan utviklingsveilederne bidra inn i dette arbeidet?


Laste ned ppt "Helhet og sammenheng Skoleeierkonferanse 23. januar 2015"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google