Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny GIV og arbeidet med de grunnleggende ferdighetene: Strategi- og veiledningshefte 4. mars 2013: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny GIV og arbeidet med de grunnleggende ferdighetene: Strategi- og veiledningshefte 4. mars 2013: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny GIV og arbeidet med de grunnleggende ferdighetene: Strategi- og veiledningshefte 4. mars 2013: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune, avdeling for videregående opplæring

2

3 Hvorfor har Akershus fylkeskommune (AFK) laget et strategi- og veiledningshefte? Har AFK hatt en S T R A T E G I?

4 S uksess med tidligere hefter gir oss motivasjon til å lage nye.

5 T iming i prosjektet: Fra overordnede prinsipper for god pedagogikk og didaktikk til å gå helt konkret inn i praksisfeltet.

6 R obust læring: Med tiden glemmer vi kanskje navnet på alle byer i Belgia, men evnen til å lære å lære forsvinner ikke.

7 En av nøkkelsetningene i heftet: « Vi er primært opptatt av hva elevene kan og hva de bør gjøre i sitt læringsarbeid, ikke hvem eller hva de er» (s. 5). Men det skader ikke å ha hjernen med seg når man gjør noe!

8 Læringsstrategier: Skaper forståelse hos elevene, slik at de ikke famler i blinde, men jobber tidseffektivt med lærestoffet.

9 A lle fag skal være forankret i bruk læringsstrategier koplet opp mot de grunnleggende ferdighetene. A lle elever har nytte av å bruke læringsstrategier.

10 T rekantsamarbeid i utarbeidelsen av strategi- og veiledningsheftet: Koordinerende prosjektansvarlige: Linn-Hege Eliassen, Yngve Rønning og Janita Flem. Kursholder i Ny GIV- relatert etterutdanning: Lisbeth Brevik. AFK sentralt: Øyvind Sæteren og Hans-Olav Gammelsrud.

11 E rfaringer med bruk av strategi- og veilednings- heftet mottas gjerne, men først må heftet leses!

12 G jør/tenker vi likt når det gjelder læringsstrategier på skolen/i kommunen/i fylket?

13 I lle bra at vi i Akershusskolen på denne samlingen kollektivt reflekterer rundt læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter!


Laste ned ppt "Ny GIV og arbeidet med de grunnleggende ferdighetene: Strategi- og veiledningshefte 4. mars 2013: Hans-Olav Gammelsrud, rådgiver i Akershus fylkeskommune,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google