Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vøyenenga skole Erfaringer NyGIV, 4/5-12 VØYENENGA SKOLE Åsmund Sollien Schau og Cathrine Herrød.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vøyenenga skole Erfaringer NyGIV, 4/5-12 VØYENENGA SKOLE Åsmund Sollien Schau og Cathrine Herrød."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vøyenenga skole Erfaringer NyGIV, 4/5-12 VØYENENGA SKOLE Åsmund Sollien Schau og Cathrine Herrød

2 Vøyenenga skole Agenda •Intervju med elever i NyGIV •Organisering •Metodikk •Innhold 2011 •Erfaringer •Innhold 2012 •Utfordringer

3 Vøyenenga skole NyGIV •Intensjon  kompetansemål – grunnleggende ferdigheter – motivasjon.

4 Vøyenenga skole Rekruttering av elever •10% svakest presterende i kommunen •Karaktersnitt under 3.0 •Mestre videregående opplæring •6 elever (2011: 10 elever). Ingen med spesialundervisning. Ingen frafall

5 Vøyenenga skole Rekruttering av elever •Rektor grundig samtale enkeltvis •Ferdigskrevet kontrakt med hjemmet •Underskrevet kontrakt tilbake •Alle ville delta  flere ønsket å være med •Kontakt med foreldre •Alle ønsket både lesing/skriving og regning •Tidlig igangsetting

6 Vøyenenga skole Organisering •Elevene fikk tilbud om 4 timer/uken totalt •Skolen la ut 8 lærertimer/uken, med 4 timer til hver NyGIV-lærer •Fast møterom

7 Vøyenenga skole Organisering •3 timer med begge NyGIV-lærerne til stede, onsdag ettermiddag ” Fagdagstimer ”,- tatt fra ulike fag •1 time med enten filolog eller med realist

8 Vøyenenga skole Metodikk •Begreper •Det praktiske •Læringsstrategier •Intensivt fokus •Underveisvurdering  Tett oppfølging.

9 Vøyenenga skole Svakt presterende elevers problemer i matematikk bunner ofte i manglende begrepsforståelse. Svært ofte skyldes manglende forståelse og ferdigheter misoppfatninger av begrepene. Dette fører igjen til feiltenkninger. Misoppfatninger og feiltenkninger innenfor et bestemt tema, får ofte konsekvenser for læring av nytt stoff. Begreper

10 Vøyenenga skole Eksempeloppgave •Oppgave: •”Regjeringen foreslår å senke kravet til arbeidstidsreduksjon for rett til dagpenger ved permittering til 40 prosent. Samtidig foreslås det å utvide avbruddsperioden ved permittering pga. arbeid, uten at det påløper nye lønnspliktdager og ventedager før dagpengeutbetaling, fra fire til seks uker” •Utvid brøken ….. •Er det egentlig så rart at en elev tror at verdien til brøken skal bli større?

11 Vøyenenga skole

12

13 Innhold 2011 •Kartlegging  pre/post-test •Aktiv bruk av logg •Tverrfaglighet – f. eks. praktisk regneaktivitet med påfølgende rapportskriving •Hjelp med konkrete oppgaver, muntlige fremføringer, ulike prosjekter, m.m i enkelttimene. •Besøk til Teknobussen på Hønefoss VGS •Scott Flansburg; ” Human calculator ” •Avslutning med bowling

14 Vøyenenga skole Erfaringer •Alle fullførte •God motivasjon •God arbeidsro •Godt samarbeid mellom NyGIV-lærerne mht planlegging og gjennomføring av timene •Kursing av resten av personalet

15 Vøyenenga skole Innhold 2012 •Mer forarbeid (igangsetting, intervju)  motivasjon for NyGIV •Mer rettet inn mot elevenes læringsbehov i alle fag •Mer fokus på grunnleggende ferdigheter. •Mer samarbeid med fag – og kontaktlærere.

16 Vøyenenga skole NyGIV kontra ordinær undervisning •Jobbe bevisst med kartleggingsprøver samt nasjonale prøver (jf. grunnleggende ferdigheter)  Lage nivågrupper en viss periode •Jobber mer på individnivå •Utarbeide en plan for oppnådd kompetanse på de ulike trinnene. •Bevisstgjøring rundt mål

17 Vøyenenga skole Suksesskriterier •Motiverte lærere; får være med fra starten og forme prosjektet •Fulgt elevene over lengre periode •Fast rom – faste tider •Rektors involvering

18 Vøyenenga skole Suksesskriterier •Timene tatt fra ulike fag (FDU) •Samarbeid - tverrfaglighet - helhet •Bruk av loggskriving - elevmedvirkning •Behøver ikke vurdere elevene •Gode lærerkurs

19 Vøyenenga skole Utfordringer •Mye frafall av dager i 10. klasse •Kort tid •Konsekvens for andre trinn •Kostet en del ressurser •Tilbakemeldingsskjemaer

20 Vøyenenga skole Påstand……. •Nasjonale prøver eksamensresultater 2011 •Markant økning i kompetanse •Faglærere opplever at NyGIV elevene går opp i de fagene det jobbes med •NyGIV-satsingen noe av æren?


Laste ned ppt "Vøyenenga skole Erfaringer NyGIV, 4/5-12 VØYENENGA SKOLE Åsmund Sollien Schau og Cathrine Herrød."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google