Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UNGDOMSTRINN I UTVIKLING - RESSURSLÆRERSAMLING. INNHOLDET I DENNE SAMLINGEN satsingen Ungdomstrinn i utvikling ressurslærers rolle læreplanarbeid og grunnleggende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UNGDOMSTRINN I UTVIKLING - RESSURSLÆRERSAMLING. INNHOLDET I DENNE SAMLINGEN satsingen Ungdomstrinn i utvikling ressurslærers rolle læreplanarbeid og grunnleggende."— Utskrift av presentasjonen:

1 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING - RESSURSLÆRERSAMLING

2 INNHOLDET I DENNE SAMLINGEN satsingen Ungdomstrinn i utvikling ressurslærers rolle læreplanarbeid og grunnleggende ferdigheter klasseledelse faglig påfyll og arbeid med valgte satsingsområder nettressurser dere kan bruke

3 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING RESSURSLÆRERSAMLING 12.-13.november 2013

4 UNGDOMSTRINN I UTVIKLING Bakgrunn Mål Virkemidler Organisering Innholdet i satsingsområdene

5 EN MER PRAKTISK OG VARIERT OPPLÆRING

6 MÅL FOR SATSINGEN UNGDOMSTRINN I UTVIKLING Opplæringen skal bli mer praktisk og variert mer motiverende, utfordrende og relevant for elevene Opplæringen skal bedre elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, lesing og skriving i alle fag

7 Nasjonale virkemidler Pedagogiske ressurser Skolebasert kompetanse- utvikling Lærende nettverk

8 UTVIKLINGSARBEIDET SKAL VÆRE SKOLEBASERT Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

9 4 NASJONALT PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER 2 GJENNOMGÅENDE TEMAER Klasseledelse, regning, lesing, skriving Vurdering for læring Kollektivt orienterte skoler Organisasjons- læring

10 DELTAKERE I PULJE 1 19 fylker 130 skoleeiere (7 private) 252 skoler 22 universiteter og høgskoler FORDELING I PULJE 1: Klasseledelse179 skoler Regning 110 skoler Lesing 126 skoler Skriving 39 skoler

11 HVILKE AKTØRER ER MED I UTVIKLINGSARBEIDET? KD Udir FM Skoleeiere Universiteter, høgskoler GNIST regionalt/ Prosjektledere GNIST fylke Nasjonale sentre, andre fagmiljøer GNIST nasjonalt Skoler Foreldre Ressurslærere Utviklings- veiledere

12 Elever – oppleve økt motivasjon og læringsutbytte, heve nivået i regning, lesing og skriving spesielt Lærere – mer praktisk og variert undervisning, god klasseledelse, kultur for deling og refleksjon rundt praksis. Skoleledere – prioritere pedagogisk ledelse, utvikle skolen som lærende organisasjon Skoleeiere – prioritere satsingsområdene i plan- og utviklingsarbeid, støtte skolens arbeid Regionale/lokale nettverk – koordinere, bidra til erfaringsutveksling Universitets- og høgskolesektoren – bidra til skolebasert kompetanseutvikling Nasjonale myndigheter - utarbeide pedagogisk materiell, legge til rette for skolebasert kompetanseutvikling og økt samarbeid. INVOLVERING AV FLERE NIVÅER

13 PEDAGOGISKE RESSURSER SKAL STØTTE LÆRERE I ARBEID MED SATSINGSOMRÅDENE LESING I ALLE FAG I ALLE FAG SKRIVING I ALLE FAG KLASSE- LEDELSE REGNING I ALLE FAG

14 STIKKORD TIL OPPSUMMERING Kunnskap Skolebasert utviklingsarbeid Forankring og relevans Samarbeid

15

16 RESSURSLÆRERROLLEN I SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING

17 HVILKEN ROLLE SER DU FOR DEG AT DU SKAL HA I KOMMUNEN ELLER PÅ SKOLEN?

18 RESSURSLÆRERROLLEN I SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Ressurslærere skal støtte lærere i arbeidet med å gjøre undervisningen mer praktisk, variert og relevant.

19 RESSURSLÆRERROLLEN I SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Ressurslærere må ha god didaktisk kompetanse og kunnskap om satsingsområdene. http://www.udir.no/Ungdomstrinnet/ https://www.facebook.com/#!/ungdomstrinnet?fref= ts

20

21 RESSURSLÆRER

22 RESSURSLÆRERROLLEN I SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Ressurslærere må ha god læreplanforståelse.

23 RESSURSLÆRERROLLEN I SKOLEBASERT KOMPETANSEUTVIKLING Ressurslærere må ha kunnskap om og erfaring med observasjon og veiledning.

24 PAUSE


Laste ned ppt "UNGDOMSTRINN I UTVIKLING - RESSURSLÆRERSAMLING. INNHOLDET I DENNE SAMLINGEN satsingen Ungdomstrinn i utvikling ressurslærers rolle læreplanarbeid og grunnleggende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google