Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektsamling 4. mars 2013. Mål for den 4. mars: Det er et mål at den enkelte: Har en grundig forståelse for sammenhengen mellom Ny GIV-satsingen og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektsamling 4. mars 2013. Mål for den 4. mars: Det er et mål at den enkelte: Har en grundig forståelse for sammenhengen mellom Ny GIV-satsingen og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektsamling 4. mars 2013

2 Mål for den 4. mars: Det er et mål at den enkelte: Har en grundig forståelse for sammenhengen mellom Ny GIV-satsingen og IKO-modellen. Har god oversikt over hvordan målrettet fokusering på læringsstrategier kan bidra til bedre resultater i Akershus. Har et bevisst forhold til mål for grunnleggende ferdigheter i Akershus. Ny GIV i Akershusskolen

3 Fra julebrevet: – det hjelper ikke å redusere klassestørrelsen dersom lærerne fortsetter med den samme undervisningen. Nordlandsforskning konkluderer med liten forskjell på hovedtrekkene i undervisningen i Ny GIV-gruppene og ordinære klasser. Med hovedtrekk mener de formidling gjennom tavlebruk, liten grad av differensiering, liten andel dybdelæring og stor andel overflatelæring. Men de ser en stor grad av gode relasjoner og elevmotiverende aktiviteter. Kanskje har vi lykkes med det første målet, å motivere elevene til videre skolegang gjennom å etablere gode relasjoner mellom elev og lærer. Ny GIV i Akershusskolen

4 TidInnhold 10.15 – 11.15 Strategi- og veiledningsheftet i Ny GIV. Hvorfor et eget strategihefte? 11.30 – 12.00 Spørsmålsrunde. Hva er uklart når det gjelder Ny GIV – i ungdomsskolene og i videregående? 12.00 – 13.00 Gruppeoppgaver – grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier 13.00 – 14.00Lunsj 14.00 – 14.30 Plenumsdiskusjon læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter. 14.30 – 15.00 Felles forståelse for kvalitet i Akershus? Kan god undervisning beskrives og dermed observeres? 15.00 – 16.00 Gruppeoppgaver – felles beskrivelse av kvalitet 16.00 – 16.30Kaffepause 16.30 – 17.00 Plenumsdiskusjon – felles beskrivelse av kvalitet 17.00 – 17.30 Vokal. 19.00Middag Ny GIV i Akershusskolen

5 Gruppeoppgave 1– grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier  Hvordan jobber dere med læringsstrategier i dag, i ungdomsskolen og vgs.? Hvilke strategier benyttes ofte? Modellerer lærerne strategiene for elevene? Er elevenes mestring av læringsstrategier en viktig del av vurdering for læring? Brukes strategiene i alle fag eleven har, eller er det et norsk- /mattefenomen?  Hvordan skape sammenheng i fokusering på elevenes læringsstrategier ved overgang til vgs.

6 Varig praksisendring i Akershus Ny GIV i Akershusskolen Hva sier forskningen? Få de rette menneskene til å bli lærere – kvaliteten i et utdanningssystem kan ikke overstige kvaliteten på lærerne Utvikle dyktige undervisere - den eneste måten å forbedre elevenes læring er å forbedre lærernes undervisning Kvalitetssikre at alle elever presterer bra – systemer og målrettet støtte for å sikre at alle elever kan dra nytte av tilbudt undervisning How the world´s best-performing schools come out on top (Barber og Mourshead 2007)

7 Ny GIV i Akershusskolen Good to great Vektlegging av profesjonsutvikling (lærere og ledere) Great to excellent Vektlegging av profesjonsbyggende kulturer, lærende fellesskap og innovasjon How the world´s most improved school systems keep getting better (Mourshed et al. 2010) Gode lærere God undervisning Visible learning…(Hattie 2009) Pedagogisk ledelse Gode lærere Student-Centered Leadership…(Robinson 2011) Hva sier forskningen? Målet med videre arbeid

8 1.Profesjonsutvikling av lærere – etterutdanning for lærere til og med mellomtrinnet 2.Pedagogisk ledelse – etterutdanning av skoleledere 3.Struktur for å «fange opp» svaktpresterende elever – IKO-modellen 4.Struktur for samarbeid i Akershusskolen - Kvalitetsforum Ny GIV i Akershusskolen Hva vil vi satse på etter Ny GIV?

9 Ny GIV i Akershusskolen Grunnlag for videre utvikling – et felles rammeverk for god undervisning og pedagogisk ledelse for å : o etablere et felles begrepsapparat – også med tilbydere av etterutdanning o kunne gjenkjenne god praksis o ha et utgangspunkt for veiledning (skolevandring, kollegabasert mm.) o ha et utgangspunkt for samarbeid mellom skoler

10 Ny GIV i Akershusskolen Kvalitetskartet utviklet i samarbeide med rektorene i vgs. Egen kvalitetsundersøkelse Revidert utgave kvalitetsbeskrivelse for skolene Ny GIV gir ny kunnskap om kvalitet i skolen

11 Rammeverk for god kvalitet - Kvalitetskartet Ny GIV i Akershusskolen

12

13

14 Gruppeoppgave 2– felles rammeverk for kvalitet  Bør vi samarbeide om en felles kvalitetsbeskrivelse i Akershus?  Hvordan kan en kvalitetsbeskrivelse brukes som utgangspunkt for a) forbedringsarbeid i den enkelte skole og b) samarbeid i Kvalitetsforum?

15 Mål for den 5. mars: Det er et mål at den enkelte: Har en forståelse for sammenhengen mellom Ny GIV-satsingen og IKO-modellen. Har et bedre grunnlag for å kunne gjenkjenne god undervisning. Har et bedre grunnlag for å kunne styrke den pedagogiske ledelsen i Akershus. Har et bedre grunnlag for å kunne følge opp satsingen på etterutdanning i regi av Ny GIV, slik at det medfører en reell forbedring av egen skoles resultater. Har en klar mening om egen skoles viktigste forbedringsområde. Ny GIV i Akershusskolen

16 TidInnhold 09.30 – 10.00IKO-modellen og Ny GIV. 10.00 – 10.20 Spørsmålsrunde. 10.30 – 12.00 Systematisk observasjon av elevenes faglige progresjon – 12.00 – 13.00Lunsj 13.00 – 14.00 SSL-prosjektet. Arbeid med læringsstrategier på tvers av forvaltningsnivåer. 14.15 – 14.45 Hva gir god læringseffekt. Evidensbasert forskning om, for og med praksisfeltet. 14.45 – 15.00 Sammenheng mellom kompetanseheving og pedagogisk ledelse. Videre satsing i Akershus. 15.00 – 15.30Pedagogisk ledelse.

17 Ny GIV og IKO-modellen Ny GIV i Akershusskolen Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Spesialundervisning Tett oppfølging (i perioder) Tredelt elevgruppe

18 Ny GIV og IKO-modellen Ny GIV i Akershusskolen Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Tett oppfølging (i perioder) Tredelt elevgruppe Kriterier for identifisering Lave karakterer Høyt fravær Karakter 1/IV i enkeltfag Under kritisk nivå i grunnleggende: Leseferdighet Skriveferdighet Regneferdighet Felles mål i Akershus

19 Hva med oppfølgingen? Ny GIV i Akershusskolen Dersom svake karakterer eller under kritisk nivå i grunnleggende ferdigheter Ekstra viktig med undervisning i tråd med prinsipper lært i etterutdanningen Læringsstrategier (i alle fag) Vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Anvendelse og forståelse

20 På sikt – redusere behovet for periodevise ekstratiltak gjennom å implementere ny undervisningspraksis Ny GIV i Akershusskolen Tilpasset opplæring Tett oppfølging (i perioder) Læringsstrategier i alle fag Vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Anvendelse og forståelse Spesialundervisning

21 1.Profesjonsutvikling av lærere – etterutdanning for lærere til og med mellomtrinnet 2.Pedagogisk ledelse – etterutdanning av skoleledere 3.Utvikle felles kjennetegn på god undervisningspraksis og god ledelse? Ny GIV i Akershusskolen Kompetanseheving og pedagogiske ledelse

22 Ny GIV i Akershusskolen Grunnlag for videre utvikling – et felles rammeverk for god undervisning og pedagogisk ledelse for å : o etablere et felles begrepsapparat – også med tilbydere av etterutdanning o kunne gjenkjenne god praksis o ha et utgangspunkt for veiledning (skolevandring, kollegabasert mm.) o ha et utgangspunkt for samarbeid mellom skoler


Laste ned ppt "Prosjektsamling 4. mars 2013. Mål for den 4. mars: Det er et mål at den enkelte: Har en grundig forståelse for sammenhengen mellom Ny GIV-satsingen og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google