Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektsamling 4. mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektsamling 4. mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektsamling 4. mars 2013

2 Ny GIV i Akershusskolen
Mål for den 4. mars: Det er et mål at den enkelte: Har en grundig forståelse for sammenhengen mellom Ny GIV-satsingen og IKO-modellen. Har god oversikt over hvordan målrettet fokusering på læringsstrategier kan bidra til bedre resultater i Akershus. Har et bevisst forhold til mål for grunnleggende ferdigheter i Akershus.

3 Ny GIV i Akershusskolen
Fra julebrevet: – det hjelper ikke å redusere klassestørrelsen dersom lærerne fortsetter med den samme undervisningen. Nordlandsforskning konkluderer med liten forskjell på hovedtrekkene i undervisningen i Ny GIV-gruppene og ordinære klasser. Med hovedtrekk mener de formidling gjennom tavlebruk, liten grad av differensiering, liten andel dybdelæring og stor andel overflatelæring. Men de ser en stor grad av gode relasjoner og elevmotiverende aktiviteter. Kanskje har vi lykkes med det første målet, å motivere elevene til videre skolegang gjennom å etablere gode relasjoner mellom elev og lærer.

4 Ny GIV i Akershusskolen
Tid Innhold 10.15 – 11.15 Strategi- og veiledningsheftet i Ny GIV. Hvorfor et eget strategihefte? 11.30 – 12.00 Spørsmålsrunde. Hva er uklart når det gjelder Ny GIV – i ungdomsskolene og i videregående? 12.00 – 13.00 Gruppeoppgaver – grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier 13.00 – 14.00 Lunsj 14.00 – 14.30 Plenumsdiskusjon læringsstrategier og grunnleggende ferdigheter. 14.30 – 15.00 Felles forståelse for kvalitet i Akershus? Kan god undervisning beskrives og dermed observeres? 15.00 – 16.00 Gruppeoppgaver – felles beskrivelse av kvalitet 16.00 – 16.30 Kaffepause 16.30 – 17.00 Plenumsdiskusjon – felles beskrivelse av kvalitet 17.00 – 17.30 Vokal. 19.00 Middag

5 Ny GIV i Akershusskolen
Gruppeoppgave 1– grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier Hvordan jobber dere med læringsstrategier i dag, i ungdomsskolen og vgs.? Hvilke strategier benyttes ofte? Modellerer lærerne strategiene for elevene? Er elevenes mestring av læringsstrategier en viktig del av vurdering for læring? Brukes strategiene i alle fag eleven har, eller er det et norsk-/mattefenomen? Hvordan skape sammenheng i fokusering på elevenes læringsstrategier ved overgang til vgs.

6 Ny GIV i Akershusskolen
Varig praksisendring i Akershus Hva sier forskningen? Få de rette menneskene til å bli lærere – kvaliteten i et utdanningssystem kan ikke overstige kvaliteten på lærerne Utvikle dyktige undervisere - den eneste måten å forbedre elevenes læring er å forbedre lærernes undervisning Kvalitetssikre at alle elever presterer bra – systemer og målrettet støtte for å sikre at alle elever kan dra nytte av tilbudt undervisning How the world´s best-performing schools come out on top (Barber og Mourshead 2007)

7 Ny GIV i Akershusskolen
Hva sier forskningen? Gode lærere God undervisning Visible learning…(Hattie 2009) Pedagogisk ledelse Gode lærere Student-Centered Leadership…(Robinson 2011) Målet med videre arbeid Good to great Vektlegging av profesjonsutvikling (lærere og ledere) Great to excellent Vektlegging av profesjonsbyggende kulturer, lærende fellesskap og innovasjon How the world´s most improved school systems keep getting better (Mourshed et al. 2010)

8 Hva vil vi satse på etter Ny GIV?
Ny GIV i Akershusskolen Hva vil vi satse på etter Ny GIV? Profesjonsutvikling av lærere – etterutdanning for lærere til og med mellomtrinnet Pedagogisk ledelse – etterutdanning av skoleledere Struktur for å «fange opp» svaktpresterende elever – IKO-modellen Struktur for samarbeid i Akershusskolen - Kvalitetsforum

9 Ny GIV i Akershusskolen
Grunnlag for videre utvikling – et felles rammeverk for god undervisning og pedagogisk ledelse for å: etablere et felles begrepsapparat – også med tilbydere av etterutdanning kunne gjenkjenne god praksis ha et utgangspunkt for veiledning (skolevandring, kollegabasert mm.) ha et utgangspunkt for samarbeid mellom skoler

10 Ny GIV i Akershusskolen
Kvalitetskartet utviklet i samarbeide med rektorene i vgs. Egen kvalitetsundersøkelse Revidert utgave kvalitetsbeskrivelse for skolene Ny GIV gir ny kunnskap om kvalitet i skolen

11 Ny GIV i Akershusskolen
Rammeverk for god kvalitet - Kvalitetskartet

12 Ny GIV i Akershusskolen

13 Ny GIV i Akershusskolen

14 Ny GIV i Akershusskolen
Gruppeoppgave 2– felles rammeverk for kvalitet Bør vi samarbeide om en felles kvalitetsbeskrivelse i Akershus? Hvordan kan en kvalitetsbeskrivelse brukes som utgangspunkt for a) forbedringsarbeid i den enkelte skole og b) samarbeid i Kvalitetsforum?

15 Ny GIV i Akershusskolen
Mål for den 5. mars: Det er et mål at den enkelte: Har en forståelse for sammenhengen mellom Ny GIV-satsingen og IKO-modellen. Har et bedre grunnlag for å kunne gjenkjenne god undervisning. Har et bedre grunnlag for å kunne styrke den pedagogiske ledelsen i Akershus. Har et bedre grunnlag for å kunne følge opp satsingen på etterutdanning i regi av Ny GIV, slik at det medfører en reell forbedring av egen skoles resultater. Har en klar mening om egen skoles viktigste forbedringsområde.

16 Ny GIV i Akershusskolen
Tid Innhold 09.30 – 10.00 IKO-modellen og Ny GIV. 10.00 – 10.20 Spørsmålsrunde. 10.30 – 12.00 Systematisk observasjon av elevenes faglige progresjon – 12.00 – 13.00 Lunsj 13.00 – 14.00 SSL-prosjektet. Arbeid med læringsstrategier på tvers av forvaltningsnivåer. 14.15 – 14.45 Hva gir god læringseffekt. Evidensbasert forskning om, for og med praksisfeltet. 14.45 – 15.00 Sammenheng mellom kompetanseheving og pedagogisk ledelse. Videre satsing i Akershus. 15.00 – 15.30 Pedagogisk ledelse.

17 (tilpasset opplæring)
Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV og IKO-modellen Spesialundervisning Tredelt elevgruppe Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Tett oppfølging (i perioder)

18 (tilpasset opplæring)
Ny GIV i Akershusskolen Ny GIV og IKO-modellen Tredelt elevgruppe Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Tett oppfølging (i perioder) Kriterier for identifisering Lave karakterer Høyt fravær Karakter 1/IV i enkeltfag Under kritisk nivå i grunnleggende: Leseferdighet Skriveferdighet Regneferdighet Felles mål i Akershus

19 Ny GIV i Akershusskolen
Hva med oppfølgingen? Dersom svake karakterer eller under kritisk nivå i grunnleggende ferdigheter Ekstra viktig med undervisning i tråd med prinsipper lært i etterutdanningen Læringsstrategier (i alle fag) Vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Anvendelse og forståelse

20 Ny GIV i Akershusskolen
På sikt – redusere behovet for periodevise ekstratiltak gjennom å implementere ny undervisningspraksis Spesialundervisning Tilpasset opplæring Tett oppfølging (i perioder) Læringsstrategier i alle fag Vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Anvendelse og forståelse

21 Kompetanseheving og pedagogiske ledelse
Ny GIV i Akershusskolen Kompetanseheving og pedagogiske ledelse Profesjonsutvikling av lærere – etterutdanning for lærere til og med mellomtrinnet Pedagogisk ledelse – etterutdanning av skoleledere Utvikle felles kjennetegn på god undervisningspraksis og god ledelse?

22 Ny GIV i Akershusskolen
Grunnlag for videre utvikling – et felles rammeverk for god undervisning og pedagogisk ledelse for å: etablere et felles begrepsapparat – også med tilbydere av etterutdanning kunne gjenkjenne god praksis ha et utgangspunkt for veiledning (skolevandring, kollegabasert mm.) ha et utgangspunkt for samarbeid mellom skoler


Laste ned ppt "Prosjektsamling 4. mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google