Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til fagsamling i klasseledelse 26/9-13 v/Gnist-prosjektleder i Oppland Kirsti E. Grinaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til fagsamling i klasseledelse 26/9-13 v/Gnist-prosjektleder i Oppland Kirsti E. Grinaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til fagsamling i klasseledelse 26/9-13 v/Gnist-prosjektleder i Oppland Kirsti E. Grinaker

2  08.30-09.00 Registrering/kaffe og rundstykker 09.00-09.15 Innledning v/Kirsti E. Grinaker, Gnist-prosjektleder 09.15-09.30 Erfaringer fra Øystre-Slidre ungdomsskole v/Pål Lundby, rektor 09.30-12.00 Klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling v/Lars Myhr Pauser blir lagt inn underveis 12.00-13.00 Lunsj 13.00-14.55 Klasseledelse og skolebasert kompetanseutvikling v/Lars Myhr Pauser blir lagt inn underveis 14.55-15.00 Avslutning v/Kirsti E. Grinaker 15.00 Vel hjem! Program for dagen

3 Utdanningsforbundet, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Kunnskapsdepartementet, Nasjonalt råd for lærerutdanning, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen og Fylkesmannen.  Satsingsområder: Rekruttering, omdømmebygging, veiledning av nyutdannede og videreutdanning.  Strategien for ungdomstrinnet GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap for en helhetlig lærersatsing

4 Styringsgruppe Prosjektleder Referansegruppe Skoleeiere Skoleledere Skoler Oppland

5  Felles satsing på:  klasseledelse,  regning,  lesing,  skriving

6 Skolebasert kompetanseutvikling Klasseledelse, regning, lesing, skriving Vurdering for læring Kollektivt orienterte skoler Organisasjons- læring

7  Skolen kan ha en kultur som er mottakelig for satsingen eller ikke (Qvortrup (2001:107))  Dette nytter/nytter ikke!  Hvordan organiseres erfaringsdeling på din skole?  «Vi har rutiner her for å dele kunnskap på vår arbeidsplass sier man! Hvordan blir det gjort?» Jmf. Knut Roald  Er møtene/samlingene forberedt?  Hvordan vil du dele erfaringer fra denne fagdagen på din arbeidsplass?  IGP: Individ, gruppe, plenum?  Når settes det av tid til satsingen på din arbeidsplass?  Langsiktighet  Felles mål Oppland

8 Hvor er vi nå? Hvor vil vi?

9 Lederansvar – Utvikling Det er ledelsens ansvar  å forankre prosessene i personalet  å prioritere mål og tiltak  å legge til rette for at planer blir lagt og iverksatt  å sørge for at sluttresultat blir levert

10  Hvor kjent er strategien for ungdomstrinnet NÅ?  - I Oppland fylke  - blant skoleeiere  - blant skoleledere  -blant lærere  -blant elever Hvordan er strategien forankret på din skole? Forankring Oppland

11  Suksessfaktorer og fallgruver (Uttalt fra lærerutdanningene, skoleeiere, skoleledere og lærere)  Rektors engasjement løftes fram som avgjørende  Lærere påpeker at arbeid med nettressursene ikke er satt i system  Det er skoleeiers og skoleleders oppgave å legge forholdene til rette for læring i et kollegium  Studien viser at utviklingen er forankret i skolens kultur og dens evne til å lære og kjenne egen praksis NTNU-rapporten «En undersøkelse av den skolebaserte kompetanseutviklingen i piloten 2012-2013 Oppland

12  FM, skoleeiere og Gnist samarbeider om utvelgelsen av skoler/kommuner til pulje 2.  Samsvar mellom etterspørsels - og tilbydersiden  Klynger eller allerede eksisterende nettverk lokalt Utvelgelse til pulje 2 Oppland

13 Hva med de som ikke er i pulje… Oppland

14  Fagsamling i lesing v/Sture Nome 6.nov på Lillehammer hotell  2 regionsamlinger for pulje 1 før jul  Nasjonale samlinger  Koble på pulje 2 etter jul  Dele erfaringer fra pulje 1 → 2 → 3 → 4 Framover... Oppland

15  Kommunale prosjektledere i Ny Giv  Ressurslærere kan være Ny Giv lærere  Spre gode erfaringer fra Ny Giv inn i satsingen på ungdomstrinnet  Praktiske og varierte arbeidsmetoder Ny Giv og Gnist

16  Lese bakgrunnsdokumentet om klasseledelse  Problemstillinger:  Hvordan jobber skolen/kommunen helhetlig med klasseledelse?  Hvilke erfaringer har skolen/kommunen med skolebasert kompetanseutvikling?  Hva mener dere forventes av skoleeiere, skoleledere, lærere og tillitsvalgte i skolebasert kompetanseutvikling? Forberedelse til i dag


Laste ned ppt "Velkommen til fagsamling i klasseledelse 26/9-13 v/Gnist-prosjektleder i Oppland Kirsti E. Grinaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google