Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektsamling 5. mars 2013. Fra julebrevet: – det hjelper ikke å redusere klassestørrelsen dersom lærerne fortsetter med den samme undervisningen. Nordlandsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektsamling 5. mars 2013. Fra julebrevet: – det hjelper ikke å redusere klassestørrelsen dersom lærerne fortsetter med den samme undervisningen. Nordlandsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektsamling 5. mars 2013

2 Fra julebrevet: – det hjelper ikke å redusere klassestørrelsen dersom lærerne fortsetter med den samme undervisningen. Nordlandsforskning konkluderer med liten forskjell på hovedtrekkene i undervisningen i Ny GIV-gruppene og ordinære klasser. Med hovedtrekk mener de formidling gjennom tavlebruk, liten grad av differensiering, liten andel dybdelæring og stor andel overflatelæring. Men de ser en stor grad av gode relasjoner og elevmotiverende aktiviteter. Kanskje har vi lykkes med det første målet, å motivere elevene til videre skolegang gjennom å etablere gode relasjoner mellom elev og lærer. Ny GIV i Akershusskolen

3 Mål for den 5. mars: Det er et mål at den enkelte: Har en forståelse for sammenhengen mellom Ny GIV-satsingen og IKO-modellen. Har et bedre grunnlag for å kunne gjenkjenne god undervisning. Har et bedre grunnlag for å kunne styrke den pedagogiske ledelsen i Akershus. Har et bedre grunnlag for å kunne følge opp satsingen på etterutdanning i regi av Ny GIV, slik at det medfører en reell forbedring av egen skoles resultater. Har en klar mening om egen skoles viktigste forbedringsområde. Ny GIV i Akershusskolen

4 TidInnhold 09.30 – 10.00IKO-modellen og Ny GIV. 10.00 – 10.20 Spørsmålsrunde. 10.30 – 12.00 Systematisk observasjon av elevenes faglige progresjon – 12.00 – 13.00Lunsj 13.00 – 14.00 SSL-prosjektet. Arbeid med læringsstrategier på tvers av forvaltningsnivåer. 14.15 – 14.45 Hva gir god læringseffekt. Evidensbasert forskning om, for og med praksisfeltet. 14.45 – 15.00 Sammenheng mellom kompetanseheving og pedagogisk ledelse. Videre satsing i Akershus. 15.00 – 15.30Pedagogisk ledelse.

5 Ny GIV og IKO-modellen Ny GIV i Akershusskolen Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Spesialundervisning Tett oppfølging (i perioder) Tredelt elevgruppe

6 Ny GIV og IKO-modellen Ny GIV i Akershusskolen Normal oppfølging (tilpasset opplæring) Tett oppfølging (i perioder) Tredelt elevgruppe Kriterier for identifisering Lave karakterer Høyt fravær Karakter 1/IV i enkeltfag Under kritisk nivå i grunnleggende: Leseferdighet Skriveferdighet Regneferdighet Felles mål i Akershus

7 Hva med oppfølgingen? Ny GIV i Akershusskolen Dersom svake karakterer eller under kritisk nivå i grunnleggende ferdigheter Ekstra viktig med undervisning i tråd med prinsipper lært i etterutdanningen Læringsstrategier (i alle fag) Vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Anvendelse og forståelse

8 På sikt – redusere behovet for periodevise ekstratiltak gjennom å implementere ny undervisningspraksis Ny GIV i Akershusskolen Tilpasset opplæring Tett oppfølging (i perioder) Læringsstrategier i alle fag Vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Anvendelse og forståelse Spesialundervisning

9 1.Profesjonsutvikling av lærere – etterutdanning for lærere til og med mellomtrinnet 2.Pedagogisk ledelse – etterutdanning av skoleledere 3.Utvikle felles kjennetegn på god undervisningspraksis og god ledelse? Ny GIV i Akershusskolen Kompetanseheving og pedagogiske ledelse

10 Ny GIV i Akershusskolen Grunnlag for videre utvikling – et felles rammeverk for god undervisning og pedagogisk ledelse for å : o etablere et felles begrepsapparat – også med tilbydere av etterutdanning o kunne gjenkjenne god praksis o ha et utgangspunkt for veiledning (skolevandring, kollegabasert mm.) o ha et utgangspunkt for samarbeid mellom skoler

11 http://nygiviakershusskolen.squarespace.com/


Laste ned ppt "Prosjektsamling 5. mars 2013. Fra julebrevet: – det hjelper ikke å redusere klassestørrelsen dersom lærerne fortsetter med den samme undervisningen. Nordlandsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google