Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standarder og Nasjonal samordning Elektronisk samhandling i kommunene Sissel Skarsgaard, NSF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standarder og Nasjonal samordning Elektronisk samhandling i kommunene Sissel Skarsgaard, NSF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standarder og Nasjonal samordning Elektronisk samhandling i kommunene Sissel Skarsgaard, NSF

2 Om KITH Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren Offentlig eid oppdragsfinansiert aksjeselskap –KITH ble etablert i 1990 for å bidra til en koordinert IT- utvikling innen helse- og sosialsektoren Utarbeider standarder, veiledere, kodeverk mv. innenfor områdene –EPJ og andre behandlingsretta informasjonssystem –Felles informasjonsressurser –Informasjonssikkerhet –Informasjonsutveksling

3 Standardisering KITH har en nasjonal rolle med å utarbeide standarder for sikker elektronisk samhandling i helse- og sosialsektoren –Utvikle standarder, anbefalinger og spesifikasjoner på grunnlag av helse- og sosialsektoren behov og løpende vedlikeholde disse –Utvikle og vedlikeholde metodegrunnlag for standardiseringsarbeidet –Være en aktiv pådriver for en samordnet innføring av standardene og ibruktaking i stor skala

4 Ulike typer standarder Tre hovedtyper av standarder –EPJ - Elektronisk pasientjournal standard –Innholdsstandarder (standarder for innhold, formater og kommunikasjon mellom ulike aktører) –Standarder for kommunikasjon og informasjonssikkerhet Standardene er nødvendige for å utveksle opplysninger –Skaper grunnlaget for å etablere elektronisk kommunikasjon mellom virksomheter (kommunisere og gjenbruke informasjon i ulike systemer)

5 Fra standard

6 Til elektronisk kommunikasjon

7 Til informasjon i EPJ

8 Hvorfor standarder Standarder er nødvendig for å etablere gode elektroniske mange-til-mange kommunikasjonsløsninger når en har et mangfold av systemer å forholde seg til Dersom et EPJ ikke følger eller bruker EPJ-standarder og innholdsstandarder vanskeliggjør dette elektronisk kommunikasjon Standarder er det felles bindeleddet mellom ulike systemer og ulike løsninger Test- og godkjenningsordning for standarder for meldingskommunikasjon: www.kith.no/godkjenningerwww.kith.no/godkjenninger

9 En helhet av standarder, kravspesifikasjoner EPJ standard - Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring Div generelle standarder for EPJ innhold (Journalnotat, CAVE, legemidler, individuell plan,...) og meldinger (Epikrise, Lab...) Kravspesifikasjoner fra tiltak 11 Felles krav til journalinnhold for spesialisthelsetjenesten Brukergrensesnitt EPJ-system for spesialisthelsetjenesten (Tiltak 11?) Kravspesifikasjon PLO Brukergrensesnitt EPJ for PLO Krav kreft (Tiltak 13) Krav psykiatri (Tiltak 13)

10 Forholdet til ELIN-k ELIN-k er en viktig premissgiver og utprøvingsarena for nasjonale standarder KITH med i prosjektgruppen som utarbeidet funksjonskravene i ELIN-k Har senere utarbeidet standarden ”Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten” (PLO-standarden) med bakgrunn i utarbeidede funksjonskrav Mer informasjon om KITH finnes på www.kith.nowww.kith.no

11 ELIN-k-prosjektet Regionale seminar august/september 2007 Elektronisk informasjonsutveksling med utgangspunkt i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Sissel Skarsgaard Prosjektleder

12 Overordnete mål for ELIN-k-prosjektet Bidra til bedre og mer samhandling for å sikre pasientene helhetlige forløp helse- og omsorgkjeden. Bidra til rett informasjon til rett tid og til rett person. Være premissleverandør og samarbeidspart i forhold til IKT-leverandørene for å sikre faglig forsvarlig innhold og struktur i de elektroniske løsningene.

13 Samhandlingspartnere for pleie- og omsorgstjenesten

14 Hovedprosjekt ELIN-k Fase 1: Elektronisk samhandling mellom Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger Inngått avtale med 6 piloter (6 kommuner og 11 legekontor) Tidsperiode: 01.08.06 – 30.06.08 PILOTERING STARTER I SEPTEMBER Fase 2: Elektronisk samhandling mellom Pleie- og omsorgstjenesten og sykehus Planer om 4-5 piloter Tidsperiode 01.09.07 – 31.12.08

15 Deltakende piloter Fase 1 Pleie- og omsorgstjenesten og fastleger  Arendal kommune  Bergen kommune  Sandefjord kommune  Stavanger kommune  Tromsø kommune  Trondheim kommune Legegruppen Grandgården, Tromøy legesenter Flaktveit legesenter, Eidsvåg legesenter Legene Sentrum Vest, Solvang legesenter Legesenteret Mariero, Hinna legekontor Kroken legesenter, Kvaløysletta legekontor Midtbyen legesenter

16 EKSEMPLER: Informasjonsflyt mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastlege

17 Oversikt over informasjonsflyt mellom pleie- og omsorgstjenesten og sykehus

18 Deltakende leverandører Acos AS TietoEnator AS Visma Unique AS Profdoc AS Infodoc AS DIPS AS Siemens AS

19 Inkludering av nye kommuner i kommunesatsningen knyttet til ELIN-k og fyrtårnskommunene. NSF/ELIN-k har fått prosjektlederansvar i oppdrag av SHdir. Prosjektperiode 25.08.07 – 28.02.08 Prosjektet omhandler kommunenes forberedelse til elektronisk samhandling. Overordnet mål: ”Videreføre intensjonene fra kommuneprogrammet, og ut fra erfaringer gjennom de kommunale fyrtårnsprosjektene, bidra til at flere kommuner tar i bruk elektroniske samhandlingsløsninger ” Kommuneprogrammets fase 2

20 sissel.skarsgaard@sykepleierforbundet.no http://www.sykepleierforbundet.no


Laste ned ppt "Standarder og Nasjonal samordning Elektronisk samhandling i kommunene Sissel Skarsgaard, NSF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google