Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

2 implementere eksisterende løsninger for elektronisk kommunikasjon.
Hovedmål Øke kvaliteten på helsetjenester ved å implementere eksisterende løsninger for elektronisk kommunikasjon. Delmål: 1 2 3 4 Kvalitetssikret og effektiv elektronisk kommunikasjon Avvikle papir Implementering av ”den gode melding” Tilkobling Norsk Helsenett Slutte med parallell utsending av elektroniske- og papirmeldinger KITH standarder Innhold i meldingene Fastleger 191 leger, ca 2/3 på Helsenett 69 legesenter, 6 leger kun papir Kommuner, bydeler Meldingsutveksling Teknisk og organisatorisk tilpasning

3 Interaktive henvisninger

4 Kvalitet på meldinger - innhold
Mange er misfornøyde med innhold i epikriser og henvisninger Er ”den gode melding” god nok? Nei. Mange har forsøkt å gjøre noe med dette Østfold, Asker/Bærum, UNN, Ringerike, Aker osv osv (nettsider) Ahus, ønsker spesialiserte henvisninger. Prosjekt psykisk helse, poliklinikkprosjekt, habiliteringstjenesten.

5

6

7

8

9 Bakgrunn Uttalt behov fra fagmiljøene på sykehus
Grensesnitt mot poliklinikkprosjekt ved Ahus Hypotese: Bedret pasientflyt/ oppstart utredning basert på henvisning Hjelpemiddel for primærlegene? KITH-rapport 22/03. Medisinsk faglig innhold i henvisninger – ”Den gode henvisning”

10 PDS ELEKTRONISK HENVISNINGS- MOTTAK Prioritering lege Servicetorg
Felles Inntaks- kontor ELEKTRONISK HENVISNINGS- MOTTAK Fellesressurs hentet fra alle poliklinikkene. Sorterer/fordeler henvisningene Prioritering lege Poliklinikk 1 Servicetorg Hentet fra alle poliklinikkene Booking Ventelister Kontroller PDS Poliklinikk 2 Poliklinikk 5 Sitter i respektiv poli- klinikk Poliklinikk 3 Poliklinikk 4

11

12 Eks. standardisert pasientforløp operasjonspasienter, kir. gruppe
Hjerte- Lunge- utredning En dag Mottak, prioritering og planlegging ift elektronisk henvisning Blodprøve taking Billed diagnostikk Klinisk vurdering Anestesi vurdering Operasjons- dato/ ny time Mottak på poliklinikk før operasjon Tolkning Kontroll

13 Så langt ELIN- prosjektet om detaljert kravspesifikkasjon
Carelink om struktur/ terminologistandardisering Møte med SHdir, KITH, Bærum sykehus, UNN Møte med Well, Hove Medical, Profdoc, Infodoc Søknad støtte InnoMed til forprosjekt – De bidrar med veiledning fra egen organisasjon Støtte fra Shdir til forprosjekt Kr IT, fagmiljø ved Ahus, fastleger, prosjektadministrasjon

14 Målsetting Utvikle spørsmål til fastlegene knyttet til diagnose/ symptom innenfor spesialitetene urologi og gastromedisin Tilrettelegge den tekniske løsningen Teste spørsmål og den tekniske løsningen i samarbeid med fastleger Legge til rette for fremtidig evaluering

15 Forprosjekt Forprosjekt 4 mndr Oppstart november 2007
Avtale må på plass med samarbeidsparter, Ahus, Well, Profdoc, Hove og legekontor Prosjektorganisering Prosjektleder/Kirurg Frode Østrem Prosjektmedarbeider Hilde Alstad Gastromedisiner Christer Tønnesen og urolog Dan Helgø Praksiskonsulent/ fastlegeTorgeir Landvik, Enebakk Fastlege Terje Sagen, Kløfta legesenter (Vi rekrutterer nå flere fastleger) Referansegruppe (2 samlinger)

16 Forprosjektleveranse
Rapport Prosess Teknisk løsning Medisinsk faglig innhold Søknad om støtte til hovedprosjekt Implementering ved Ahus og utvalgte fastleger Bruk av nye henvisninger i en periode Evaluere Forbedring av kvaliteten på henvisningen. Mer effektiv vurdering og pasientflyt i sykehuset. (Nei) Brukertilfredshet, med bruker menes her mottakende og henvisende lege.


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google