Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten

2 . Delmål: Kvalitetssikret og effektiv elektronisk kommunikasjon Avvikle papir Implementering av ”den gode melding” Tilkobling Norsk Helsenett 1234 Hovedmål •Meldingsutveksling •Teknisk og organisatorisk tilpasning •Slutte med parallell utsending av elektroniske- og papirmeldinger •KITH standarder •Innhold i meldingene •Fastleger •191 leger, ca 2/3 på Helsenett 69 legesenter, •6 leger kun papir •Kommuner, •15 + 2 bydeler Øke kvaliteten på helsetjenester ved å implementere eksisterende løsninger for elektronisk kommunikasjon.

3 Interaktive henvisninger

4 Kvalitet på meldinger - innhold •Mange er misfornøyde med innhold i epikriser og henvisninger •Er ”den gode melding” god nok? Nei. •Mange har forsøkt å gjøre noe med dette –Østfold, Asker/Bærum, UNN, Ringerike, Aker osv osv (nettsider) –Ahus, ønsker spesialiserte henvisninger. Prosjekt psykisk helse, poliklinikkprosjekt, habiliteringstjenesten.

5

6

7

8

9 Bakgrunn •Uttalt behov fra fagmiljøene på sykehus •Grensesnitt mot poliklinikkprosjekt ved Ahus •Hypotese: Bedret pasientflyt/ oppstart utredning basert på henvisning •Hjelpemiddel for primærlegene? •KITH-rapport 22/03. Medisinsk faglig innhold i henvisninger – ”Den gode henvisning”

10 ELEKTRONISK HENVISNINGS- MOTTAK Felles Inntaks- kontor Booking Ventelister Kontroller Poliklinikk 1 Poliklinikk 5 Poliklinikk 4 Poliklinikk 3 Poliklinikk 2 PDS Servicetorg Hentet fra alle poliklinikkene Sitter i respektiv poli- klinikk Fellesressurs hentet fra alle poliklinikkene. Sorterer/fordeler henvisningene Prioritering lege

11

12 Eks. standardisert pasientforløp operasjonspasienter, kir. gruppe Mottak, prioritering og planlegging ift elektronisk henvisning Blodprøve taking Klinisk vurdering Operasjons- dato/ ny time Anestesi vurdering Hjerte- Lunge- utredning Mottak på poliklinikk før operasjon Kontroll En dag Tolkning Billed diagnostikk

13 Så langt •ELIN- prosjektet om detaljert kravspesifikkasjon •Carelink om struktur/ terminologistandardisering •Møte med SHdir, KITH, Bærum sykehus, UNN •Møte med Well, Hove Medical, Profdoc, Infodoc •Søknad støtte InnoMed til forprosjekt – –De bidrar med veiledning fra egen organisasjon •Støtte fra Shdir til forprosjekt –Kr 400.000 –IT, fagmiljø ved Ahus, fastleger, prosjektadministrasjon

14 Målsetting •Utvikle spørsmål til fastlegene knyttet til diagnose/ symptom innenfor spesialitetene urologi og gastromedisin •Tilrettelegge den tekniske løsningen •Teste spørsmål og den tekniske løsningen i samarbeid med fastleger •Legge til rette for fremtidig evaluering

15 Forprosjekt •Forprosjekt 4 mndr •Oppstart november 2007 •Avtale må på plass med samarbeidsparter, Ahus, Well, Profdoc, Hove og legekontor •Prosjektorganisering –Prosjektleder/Kirurg Frode Østrem –Prosjektmedarbeider Hilde Alstad –Gastromedisiner Christer Tønnesen og urolog Dan Helgø –Praksiskonsulent/ fastlegeTorgeir Landvik, Enebakk –Fastlege Terje Sagen, Kløfta legesenter –(Vi rekrutterer nå flere fastleger) •Referansegruppe (2 samlinger)

16 Forprosjektleveranse •Rapport –Prosess –Teknisk løsning –Medisinsk faglig innhold •Søknad om støtte til hovedprosjekt –Implementering ved Ahus og utvalgte fastleger –Bruk av nye henvisninger i en periode –Evaluere •Forbedring av kvaliteten på henvisningen. •Mer effektiv vurdering og pasientflyt i sykehuset. (Nei) •Brukertilfredshet, med bruker menes her mottakende og henvisende lege.


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling Ahus - primærhelsetjenesten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google