Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norske fyrtårnskommuner Morten Brattvoll Pleie- og omsorgssatsningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norske fyrtårnskommuner Morten Brattvoll Pleie- og omsorgssatsningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norske fyrtårnskommuner Morten Brattvoll Pleie- og omsorgssatsningen

2 Eidskog/Kongsvinger • Individuell plan, fagnett •Samordning, deling av informasjon og koordinering av aktiviteter som omfatter både bruker, nærpersoner og behandlingsansvarlige.

3 Stavanger kommune •Meldingsutveksling “PLO-meldingen” 1. Overføringsrapport 2. Melding om utskrivingsklar pasient 3. Melding om innleggelse og utskriving 4. Fagrapport 5. Elektronisk pasientrelatert post 6. Melding om medisinering

4 Trondheim kommune Elektronisk medikamentkort •Fremskaffe detaljert informasjon omkring behov og prosesser •Utvikle ny teknologi for deling av legemiddelinformasjon •Iverksette ideen basert på ovenstående •Produsere kunnskap

5 Nord-Gudbrandsdalen Interkommunalt samarbeid (Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og NG DMS) 1.Video-konsultasjoner 2.Overføringer av pasientdata 3.Interkommunalt samarbeid rundt eksisterende fagekspertise

6 Sandefjord Kommune Effektivisering, kvalitetssikring 1. Elektroniske journal/fagsystemer

7 SES@m Tromsø

8 Rammer •Varighet 2 ½ år –januar 04 - juli 06 •Samarbeidende institusjoner –NST –Norut samfunnsforskning –KITH –Thales communication –Tromsø kommune –UNN –Norsk Helsenett –Well Diagnostics –Wisma –DIPS

9 Fyrtårnets nedslagsfelt •Omsorg på tre arenaer: Hjemme Omsorgsbolig/bofellesskap Sykehjem •Målsetning og kvalitet skal være den samme uavhengig av arena

10 Tjenester •E-post basert veiledning –E-post mellom sykehjem og tilsynsleger (fastleger) for spørsmål og svar –Elektroniske prosedyrer til bruk i pleie- og omsorgstjenesten –Konseptet sårpoliklinikk (UNN)

11 Sykehus Legekontor • Mobil tilgang plan og rapport (EPJ) • Kjøreplan • Informasjon • E-post veiledning - Spørsmål og svar - Elektroniske prosedyrer •Elektronisk meldingsutveksling -Inn-/utskrivingsmeld. -Rekv. prøver/labsvar • Sårpoliklinikk Helse- nett Hjemme- sykepleiere Pleie & omsorg Institusjon • Mobil info. utveksling

12 OPPBYGNING SÅRPOL Rekvisisjon Helsenett Sykehjem/hjemmetjenesten

13

14 SES@m Tromsø - bedre samordning •Delprosjekter: 1. Forberedelser 2. Oppkobling/mobilitet 3. Sikkerhet og juridiske forhold 4. Telemedisinske tjenester 5. Følgeforskning

15 Sikkerhet og juss •Gjennomføre risikovurdering •Utredning og rapporter •Sikkerhet: –Utrede sikkerhetsmessige krav –Foreslå nødvendige/mulige tiltak for å bedre sikkerheten. •Juss –Identifisere juridiske aspekter –Skape bevissthet om juridiske rammer

16 Følgeforskning •Det tekniske •Opplæringen •Det organisatoriske •De relasjonelle aspektene •Driften av fyrtårnsprosjektet •Måle effektene

17 Forventninger om potensiale for spredning •”Merkelapping” av idéene •De må kunne ”pakkes inn” for distribusjon •De må kunne pakkes ut for ”montering” og bruk lokalt. •Avhengig av synlige suksess- historiefortellere •Lokale, regionale, nasjonale og globale spredningsforløp.

18 Fyrtårnsportalen •http://www.telemed.no/http://www.telemed.no/


Laste ned ppt "Norske fyrtårnskommuner Morten Brattvoll Pleie- og omsorgssatsningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google