Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gardermoen, 24. september 2013 Ståle Tunang-Nybakk Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gardermoen, 24. september 2013 Ståle Tunang-Nybakk Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gardermoen, 24. september 2013 Ståle Tunang-Nybakk Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

2 Status per 27.5 Pleie- og omsorgsmeldinger v1.62 Status fra www.kith.no per 27. maiwww.kith.no

3 Tilbakemeldinger på leverandørenes planlagte fremdrift i mai 3 Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

4 Pleie- og omsorgsmeldinger v1.5 (fra meldingstelleren.nhn.no) 4Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

5 Dialogmeldinger (fra meldingstelleren.nhn.no) 5Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

6 Status med 23.9 6Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

7 Gjennomførte aktiviteter for overgang til v1.6 •Samlinger i oktober for gjennomgang av standard og endringer •Statusmøter med alle leverandører januar og mai •Møter for oppfølgning av godkjenningsprosessen og avklaring av blant annet –Endring/kansellering –Tilbakekompatibilitet –Leverandørenes prioritering –Leverandørenes leveringsevne –Pilotering •Møter for å følge opp aktivitet og fange opp problemstillinger 7Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

8 Utfordringer med sertifisering •Test og godkjenning –Krav til endringer i funksjonalitet (endring/kansellering) •Prioritering og tilgang til ressurser hos leverandørene –Interne prioriteringer hos leverandørene –Brukerstyrt prioritering –Mangel på kjennskap til NUITs prioriteringer –Mangel på interne ressurser –Mange systemer –Utviklingen skjer ikke etter en bestilling hvor det følger betaling •Frister og leveringstid –Flere datoer har vært kommunisert –Krevende prosesser, og lang leveringstid fra bestilling til utbredelse av nye journalversjoner •Mangel på belønning/sanksjonsmuligheter 8Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

9 Pilotering •Hvem bidrar i pilot –NHN, Helsedir, RHF, leverandører, kunder •Tidsperiode/oppstart –Kort, gjentagende ved behov, avhengig av lansering •Omfang –Alle relevante meldinger, alle kombinasjoner eller bare utvalgte leverandører? •Valg av piloter –Erfaring, opplæringsbehov, systemkrav, avtaler, eventuelt finanisering •Informasjon og veiledning –Gjenbruk, forståelig for brukerne •Akseptansekrav –Meldingsflyt fungerer? Brukbarhet? Utfordringer •Oppstart i kommuner med CosDoc/Profil •Forskjellige lanseringsdatoer for leverandørene •Omfang og akseptansekrav 9Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

10 Innspill til utbredelse •Utbredelse må skje ved at man først oppdaterer alle systemer til å kunne ta imot pleie- og omsorgsmeldinger i v1.6, med frist for oppdatering –Enkelte har allerede innført støtte for mottak av v1.6 av pleie- og omsorgsmeldingene i sine systemer •Deretter gjennomføres kontrollert overgang fra v1.5 til v1.6, med utbredelse område for område •Validering av alle systemer før utbredelse •Leverandørene velger ulik tilnærming til overgang. Noen velger at kunden må bytte fullt og helt til ny versjon, mens andre åpner for at kunden kan velge å sende enten v1.5 eller v1.6 for hver samarbeidspartner •Ulik tilnærming til oppgradering og tilrettelegging for ny versjon •Mindre behov for opplæring der man har meldingene i v1.5 fra tidligere •Behov for informasjon og veiledere, selv om endringen i selve meldingene er begrenset •Behov for en test av kommunikasjon etter endring •Viktig med informasjonsflyt mellom alle involverte bidragsytere for å spre informasjon om fremdrift for utbredelse 10 Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

11 Aktiviteter videre •Ferdigstilling av sertifisering –Må fullføres med validering fra Helsedir –Leverandørene følges opp med nye møter ved forsinkelse, nye statusmøter i oktober –Nye behov tas ikke inn i prosjektet nå •Planlegging pilot –Utarbeide informasjon/veiledning til brukerne –Finne piloter –Må vurdere om alle systemer er klare, eller at kommunesystemene kan endre versjon for en og en samarbeidspartner •Plan for utbredelse - avhengigheter –Sykehusene må opp på Dips v7.1 eller Doculive v6.6 –Kartlegge lanseringstidspunkt og finne omforent/forpliktende oppstartsdato •Erfaringer og forslag til prosessforbedringer 11Pleie- og omsorgsmeldinger v1.6

12 Basismeldinger legekontor

13 Basismeldinger •Status kan hentes fra kith.no, som er gjeldende sertifiseringer •Noen har innebygd støtte uten sertifisering (tilbakemelding fra CGM) •Tilbakemeldinger fra leverandørene i september Bunntekst13

14 CompuGroup Medical Status (Winmed 3) •Mottak av svar i v1.3 – Ikke godkjent (Støttet) •Mottak av svar i v1.4 - Ikke klart for sertifisering hos Helsedir per 10.9 •Mottak av epikrise i v1.1 – Ikke godkjent (Støttet) •Mottak av epikrise i v1.2 - Ikke godkjent •Sending av henvisning i v1.0 - Ikke godkjent (Støttet) •Sending av henvisning i v1.1 - Ikke godkjent Planer for sertifisering •All sertifisering vil skje på seneste versjon av meldingene. •Etter pleie-og omsorgsmeldinger i v1.6, ønsker CGM å starte arbeidet med epikrise og henvisning •Det er foreløpig ingen planer for svarmeldinger. Bunntekst14

15 Hove Medical Systems Status (System X) •Mottak av svar i v1.3 - Godkjent •Mottak av svar i v1.4 - Ikke klart for sertifisering hos Helsedir per 10.9 •Mottak av epikrise i v1.1 - Godkjent •Mottak av epikrise i v1.2 - Ikke godkjent •Sending av henvisning i v1.0 - Godkjent •Sending av henvisning i v1.1 - Ikke godkjent •Sender og mottar meldinger gjennom Fürst Forum med Fürst Medisinske laboratorium og DIPS Interactor mot utvalgte sykehus Planer for sertifisering •Ingen planer for videre støtte eller sertifisering Bunntekst15

16 Infodoc Status (Plenario) •Mottak av svar i v1.3 – Godkjent (én merknad) •Mottak av svar i v1.4 – Ikke klart for sertifisering hos Helsedir per 10.9 •Mottak av epikrise i v1.1 - Godkjent •Mottak av epikrise i v1.2 - Ikke godkjent (støtter) •Sending av henvisning i v1.0 - Godkjent •Sending av henvisning i v1.1 - Ikke godkjent Bunntekst16


Laste ned ppt "Gardermoen, 24. september 2013 Ståle Tunang-Nybakk Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google