Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerforum SSP, 28. mai 2008. Status Test & godkjenningsordningen 2008 Av Magnus Alsaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerforum SSP, 28. mai 2008. Status Test & godkjenningsordningen 2008 Av Magnus Alsaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerforum SSP, 28. mai 2008

2 Status Test & godkjenningsordningen 2008 Av Magnus Alsaker

3 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 Formål for T&G:  Å gi brukerne trygghet for at informasjonen overføres korrekt  Å senke terskelen for å ta i bruk elektronisk informasjonsutveksling i bred skala Hovedmål for T&G  Forenkle implementeringen av standardiserte meldinger for brukerne og leverandørene  Bidra til ensartet og feilfri implementering og bruk av elektroniske meldinger basert på standarder  Gi beslutningstagere (HF/kommuner etc.) en samlet oversikt over hvilke system som kan sende og motta hvilke standardiserte meldinger Test- og godkjenningsordningen (T&G)

4 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 Gjennomføre godkjenninger og gi veiledning til aktuelle leverandører ift. meldingene som er utviklet Videreutvikle og bredde løsning for testing av meldingsutveksling med ebXML (ta i bruk samhandlingsarkitekturen) og teste meldinger i ”forløp”. Involvere RHF/HF i bruk av Test- og godkjenningsordningen. Det legges spesielt vekt på at RHF/HF skal opptre som egne aktører som godkjennes for de enkelte meldingene. Utarbeide og tilgjengeliggjøre flere sett med testmeldinger fra reelle aktører og for de viktigste type meldinger Utarbeide gode og enkle løsninger for oppsett av partnerinformasjon i forbindelse med kommunikasjon mot nye meldingspartnere. Delmål for T&G 2008

5 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 T&G skal understøtte Nasjonalt meldingsløft For alle meldingene som inngår i Nasjonalt meldingsløft skal eksisterende meldingsdokumentasjon restruktureres, slik at retningslinjene for implementering av meldinger blir strammere samt at dokumentasjon samles på et sted per melding T&G og Nasjonalt meldingsløft

6 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 Finansieres over SSP-programmet og fra N-IKT  SSP: 2850 timer  N-IKT:1350 timer  Sum:4100 timer Status forbruk pr. uke 20/2008:  1220 timer Budsjett T&G 2008

7 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 Testserver, http://testserver.kith.nohttp://testserver.kith.no  Valideringsfiler for automatisk testing av xml-filer i henhold til standard  Sjekk av syntaks  Sjekk av semantikk  ebXML Akseptansetester og godkjenning av bruken av xml- meldingsstandardene Visningsfiler for meldinger Meldingshjelp Arbeidsmøter med sektoren Hva omfatter T&G

8 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 54 meldingsimplementasjoner godkjent totalt  8 godkjent så langt i 2008 14 meldingsimplementasjoner under godkjenning Etablert test av ebXML på http://testserver.kith.nohttp://testserver.kith.no  3 leverandører godkjent for ebXML interoperabilitetstest, 2 er i gang 27 akseptansetester klare for 16 meldingsstandarder  I 2008 har det vært spesielt jobbet med tester for PLO- standarden til bruk i ELIN-k prosjektet  Tilsvarende blir det for SUMO-prosjektet/Kjernejournal- Trondheim  For alle meldinger som inngår i Nasjonalt meldingsløft skal det utvikles akseptansetester der dette mangler Generell status for T&G

9 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 Antall registrerte ”saker” i meldingshjelp:  Jan20  Feb 30  Mars 20  April 27 Alle meldingsanvendelser kan bli validert på testserver 1 arbeidsmøte er avholdt i 2008: tema ebXML Ny løsning med mulighet for forløpstesting er etablert Avholdt et styringsgruppemøte (telefonmøte) Status forts.

10 Brukerforum SSP, 28. mai 2008

11 Test av ebXML skal sikre at vi får testet  at den grunnleggende ebXML-funksjonaliteten er ivaretatt  at mekanismer for sikkerhet og håndtering av kvitteringsmekanismer fungerer som tiltenkt Testing skjer ”live” mot KITH’s testserver Sending og mottak av meldinger og kvitteringer Egenerklæringsskjema fra leverandørene Testing av ebXML

12 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 Formål  Å skulle teste meldinger slik at det er mest mulig likt det som skje i ”real life”  Test av hele meldingsforløpet og ikke bare ”sjekk av xml” i en enkelt melding  I dialog med et RHF som ønsker å benytte tjenesten Krav til testing  Er godkjent for aktuelle meldingsstandarder  Er godkjent for ebXML Forløpstesting

13 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 Eksempel på forløpstesting

14 Brukerforum SSP, 28. mai 2008 Videre arbeid som ikke er påbegynt  skissere forslag til testordning for webservices og elektroniske skjemaer  Skissere forslag til godkjenningsordning for EPJ tilgangsstyring Videre arbeid


Laste ned ppt "Brukerforum SSP, 28. mai 2008. Status Test & godkjenningsordningen 2008 Av Magnus Alsaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google