Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HMS i Petroleumsnæringen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HMS i Petroleumsnæringen"— Utskrift av presentasjonen:

1 HMS i Petroleumsnæringen
HMS i OG programmet

2 VISJON Et godt arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten
Et tydelig fokus på arbeidstakernes sikkerhet, helse og trivsel, på kort og lang sikt Et løft for HMS-kulturen på alle nivåer i industrien. Et positivt syn på HMS som bidragsyter til en bærekraftig og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet En helhetlig tilnærming til HMS og tidsmessig integrering av HMS-hensynet i beslutningsprosesser

3 Nasjonal målsetting om å være foregangsnæring HMS - Stortingsmeldingen
HMS-visjon B E S L U T N I G V E K T Ø Y O R G A N I S A S J O N A R B. M I L J Ø / H E L S E H M S K U L T U R Olje og Gass - programmet koordinerer det helhetlige forskningsarbeidet Nasjonal målsetting om å være foregangsnæring HMS - Stortingsmeldingen

4 HMS-kultur HVORDAN? HVA? Nasjonale kultur forskjeller Ledelse
Samhandling og konflikter Teknologi, økonomi Ulike metoder Kulturrevisjoner Skape god kultur - tillit HVA? Gi et innhold i begrepet, og definere god HMS-kultur Hva kan gjøres for å skape en god HMS-kultur på ulike nivåer og på ulike tidspunkt? Gjensidig påvirkning kultur-struktur. Ledelse og adferd på arbeidsplassen. Hva skaper tillit? Kontraktstyring og incentiver. HVORDAN?

5 Endring - Organisasjon - Teknologi
Overvåke og vurdere teknologiutvikling: (trusler og muligheter) Feiltoleranse - barrierer - sårbarhet HMS-arbeid under endringsprosesser HMS-arbeid under endring: verneorganisasjonen HVA? Kunnskapsinnhenting (OG21, OG-programmet, Demo 2000 etc.) Analyse av HMS i verdikjede-perspektiv Analyse av sårbarhet og effekten av barrierer i menneske, teknologi, organisasjon-(MTO) perspektiv Empirisk studie av ulike endringsprosesser for å bedre og øke bruken av HMS-analyser i forkant av kritiske beslutninger Diagnoseverktøy for verne- og miljøarbeid HVORDAN?

6 Beslutningstøtteverktøy
HMS og økonomi – beslutninger Fremtidens risikoanalyser HMS indikatorer Ulike metoder HVA? Utvikle helhetlig analyseverktøy for ulike beslutningsnivå, og tidspunkt Definere risikobaserte HMS-indikatorer. Integrere aldring og vedlikehold i risikoanalyse avtekniske systemer Integrere HMS i både økonomiske- og intellektuell kapital modeller Utvikle styringsstrategier i forhold til kompleksitet, usikkerhet, risiko & muligheter HVORDAN?

7 Fysisk arbeidsmiljø & Helse
Aldring og utstøting Bulkarbeidstid / skiftarbeid Kjemisk eksponering Støy eksponering HVA? Videreutvikle kunnskap om helse hos offshorearbeidere Studier av skiftarbeid (24/7) og konsekvenser for helse Effekten av kortvarig, høy eksponering og av kummulativ eksponering av kjemikalier, støy etc. HVORDAN?

8 HMS satsingen skal samlet fremskaffe
Nye teorier, metoder, modeller og innsikter Minst 2 vitenskapelige artikler pr. år innen prosjektrammene Minst 2 vitenskapelige arbeider pr. år presentert ved konferanser Grunnlag for å etablere nye standarder Minst 7 Dr.grad-kandidater innen rammen av HMS-programmet Flere master-kandidater og hovedfagsoppgaver Oppdatert og forbedret undervisningsmateriell innen fagområdet Seminarer og arbeidsverksteder for alle involverte i næringen

9 Budsjett: HMS satsingen samlet
30000 25000 20000 BIP Privat Adm/Info 15000 BIP/NFR KMB 10000 5000


Laste ned ppt "HMS i Petroleumsnæringen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google