Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Beslutningsområde Hva skal scenariene brukes til? Hva kan gjøres for å bidra til at petroleumsvirksomhet i Norge i 2015 fremdeles er en foregangsnæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Beslutningsområde Hva skal scenariene brukes til? Hva kan gjøres for å bidra til at petroleumsvirksomhet i Norge i 2015 fremdeles er en foregangsnæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 Beslutningsområde Hva skal scenariene brukes til? Hva kan gjøres for å bidra til at petroleumsvirksomhet i Norge i 2015 fremdeles er en foregangsnæring når det gjelder helse, miljø og sikkerhet?

2 Norsk sokkels attrak- tivitet Høy Lav Interessentorientering Bærekraftig utvikling av næring og samfunn The business of business is profit Vidt perspektiv Samfunn Kunder Aksjeeiere Ansatte Myndigheter Media Smalt perspektiv Aksjeiere Kunder

3

4 Klargjøre og videreutvikle CSR ift HMS - målrettet HMS-forskning Incentivordninger som stimulerer til riktige HMS-investeringer Rendyrke HMS ift velferd Utøvelse av myndighetsrollen Sikre klarhet i ansvar og eierforhold Grundig kvalifisering av aktører Økt oppfølging av HMS-vilkår for alle aktørene •Kontrakter og rammeavtaler Definere klare grenser mellom HMS og velferd Stram kvalifisering med fokus på arbeidsforhold ved kortsiktig drift (bla verneombudsordninger, menneskelig begrensning) Opprettholde plikt til organisatorisk tilstedeværelse Modell for HMS-lønnsomhet Fra funksjonelt til spesifikt regelverk, og krav om partssamarbeid Øket samordning mellom sokkelstater Krav om klarhet i ansvar og eierforhold Stram kvalifisering med fokus på arbeidsforhold ved kortsiktig drift (bla verneombudsordninger, menneskelig begrensning) Stram oppfølging av detaljkrav * høy sanksjonsrisiko Modell for HMS-lønnsomhet Sterk samordning mellom sokkelstater Skjerpe plikt til organisatorisk tilstedeværelse Tiltak som kan iverksettes i dag hvis fremtiden blir:

5 Innspill fra forskningsinstitusjoner •Behov for definisjon av HMS-begrepet –Balansert hensyn mellom helse og økonomiske investeringer –”Velferd” kan være viktig for sikkerheten: ”Er du utvilt, så bidrar du bedre til sikker atferd” •Kan kulturforskjeller gi seg utslag i forskjellig HMS? –UK: Lojal mot prosedyrene. Hendelser pga teknisk svikt. –NCS: Teknisk integritet ivaretatt- men organisatoriske feil, manglende lojalitet mot prosedyrer –Bygge videre på forskning rettet mot HMS-forvaltning i UK: ”Hva kan vi lære?”

6 Innspill fra forskningsinst. (2) •God HMS er avhengig av høy kompetanse –Billig arbeidskraft med lav kompetanse vil svekke HMS –Strengere krav til formell kompetanse nødvendig ved økende arbeidsinnvandring –Tverrfaglig kompetanse viktig – for å unngå at disiplinområder blir spilt ut mot hverandre •”Helheten” påvirker HMS: hjem/jobb – arbeid/fritid •Forslag om å utvikle indikatorer i forhold til de ulike scenariene –” hva kjennetegner en aktør med smal interressentfokus?” – hvordan skal man kunne sammenligne HMS i forskjellige petroleumsregioner

7 Mulig videreføring (1) •Målrettet HMS-forskning forutsettes viderført (NFR etc) –Utvikling av modell for HMS-lønnsomhet –Helhetsforståelsen knyttet til hva som kan oppnås innen HMS i petroleumsnæringen må økes – ”samvirke mellom fritid og arbeidstid, hjemmesituasjon og arbeidssituasjon” –2 - 4 – hvilke utfordringer gir dette i forhold til helse/livsstil/jobb •Innsats for ytterligere klargjøring av HMS-begrepet (klarere grenser mellom HMS og ”velferd”) –Arbeidstidsordninger land/offshore –hvordan virker 12-timers skift med sving på et ”normalt” 8-8-8 menneske? •Gjennomføre analyse/utredning: ”Fra samarbeidspartner til sanksjonsorgan – hvilke tilsynsregimer gir best effekt for HMS” –Gjennomføre analyse/utredning: ”Effekt av langsiktig regulering gjennom funksjonelle eller detaljerte bestemmelser”

8 Mulig videreføring (2) •Videreutvikle kvalifisering av aktører med fokus på ivaretakelse av arbeidsforhold ved bruk av driftsmodeller med kort tidshorisont •Fastholde krav til organisatorisk tilstedeværelse? •”Risikerer vi ansvarspulverisering på eiersiden i petroleumsvirksomheten?” –Gjennomføre utredning med formål å motvirke mulig negativ utvikling (ref Scandinavian Star) •Utrede behov for økt strategisk samarbeid Norge/UK –Kvalifisering –Regulering –Insentivordninger –Sanksjoner

9 Aldring av infrastruktur: - Når er det påkrevet å stenge ned pga alder/manglede vedlikehold? Økt grad av fjernstyring: - Følge opp konsekvensene for personell offshore når flere funksjoner flyttes til land - Kontrollrom på land - samarbeid mellom myndigheter? Økt mangfold i aktørbildet: - Kvalifisering av nye aktører - Håndheving av krav i ulike situasjoner og faser? • balansere hensyn mellom ressursutnyttelse og ivaretakelse av HMS •Bør det etableres et ”minimums HMS-nivå” uten unntak? Tiltak – sikre drivkrefter


Laste ned ppt "Beslutningsområde Hva skal scenariene brukes til? Hva kan gjøres for å bidra til at petroleumsvirksomhet i Norge i 2015 fremdeles er en foregangsnæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google