Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forskerskoler – nøkkelen til en bedre PhD-utdanning? Professor Morten Levin, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Foredrag ved.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forskerskoler – nøkkelen til en bedre PhD-utdanning? Professor Morten Levin, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Foredrag ved."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forskerskoler – nøkkelen til en bedre PhD-utdanning? Professor Morten Levin, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Foredrag ved ”Forskarutdanning – utfordringar og muligheter, Geilo 2006-10-23/24

2 2 Diskusjonslinjer •Et riss av den Danske PhD evalueringen •Forskerskolene i Dansk PhD evaluering •Forskerskolene som læringsmiljø og forskningsmiljø •Forskerskoler noe å satse på?

3 3 Min bakgrunn •Siv. ing maskin, sosiolog •Ansvar for 3 større PhD programmer finansiert av NFR •Veiledet 30 PhD studenter –Industriell økonomi, sosiologi, statsvitenskap, samfunnsgeografi, pedagogikk •Dansk PhD evaluering •NOKUT PhD programevaluering •Div PhD kommisjoner ved andre læresteder

4 4 Dansk PhD evaluering •Høsten 2005 – januar 2006 •Folketinget skulle bruke 762 mill DKK mer til PhD utdanningen •Tittel på rapport: A Public Good – PhD education in Denmark

5 5 A Public Good – PhD education in Denmark •De store trekkene; struktur deltakelse /gjennomføring.PhD i internasjonalt perspektiv etc •Organisering: Opptak/finansiering etc •Produksjonsverkstedet: Forskerskolene

6 6 Forskerskoler •Forskerskole er en kulturell import fra USA –Begrepet er faktisk er bygget på en grunnleggende misforståelse/feil oversetting •Graduate school ; Administrative overbygning på PhD utdanning •Forskerskole; faglig og pedagogisk organisatorisk enhet hvor arbeidet i en PhD gjennomføres •Forskerskolen er kjerneinstitusjonen i PhD utdanningen i Danmark

7 7 Omfang av forskerskoler i Danmark •Første forskerskole etablert 1996 •140 forskerskoler i Danmark i dag •Ca. 30 (20%) skoler meget bra ( ref. formannen i forskerutdanningsutvalget.) •Noen skoler er forskerskoler og noen er bare det de har vært før •Hver skole mottar i gjennomsnitt 2 mill DKK/år

8 8 Hva er en forskerskole? •Organisatorisk enhet med avklart lederskap •Gir strukturert, koordinert og integrert PhD utdanning •Sampille med akademisk og ikke akademisk miljøer •Stort nok miljø til å muliggjøre læring og refleksjon •Mangfold i tilnærminger

9 9 Hvilke effekter har forskerskolene? •Ved å ”måle på alle skolene”, så finner vi ingen betydelige eller signifikante forskjeller •Spørsmål: –Plan for studiet –Halvårsevaluering –Kontakt med veileder når nødvendig –Kvalitet av veiledning •Hvordan kan vi så forklare dette? •Spredning mellom forskjellige forskerskoler er like stor som hele populasjonen

10 10 Hvordan kan vi tolke disse data? •Datakilder –Survey blant PhD studenter –Selvevaluering på Institusjonsnivå –Intervjuer gjort av evalueringsutvalget •Survey –58% var ved forskerskoler, 8 % visste ikke •Problemet er at vi ikke kan skille ut de forskerskolene som er forskerskoler og de som er det de var tidligere

11 11 Hva vi vet fra andre intervjudata: •Leder i forskerutdanningsutvalget: –30 % av forskerskolene er meget gode •Studenter: –De gode skolene er klart å foretrekke. •Ansvarlige for forskerskoler: –Presenterte menge spennende tiltak og gode resultater slik de selv har målt

12 12 Forskerskolene som utviklingsverktøty •PhD utdanning finner sted i en ”skole” –Bort fra forståelsen av PhD som ”livsverket” •Mangfold av skoler – tilpasset forskjellige utfordringer •Muligheten er å strukturer en systematisk læring –Evaluere de eksisterende skolene –Bruke dette materialet som grunnlag for at ”skolene” selv kan utvikle seg.

13 13 Forskerskolene og universitetene •I selvevaluering – •Hva vurderte danske universiteter som den viktigste strategiske utfordringen for PhD utdanningen?

14 14 Svaret •Nesten ingen selvstendige perspektiver •Tilpassning til statens krav og forventninger •Mer passivt kan det vel neppe bli

15 15 •Skal norske universiteter følge i det samme kjølvannet?

16 16 Forskerskoler og fremtiden •Forskerskoler kan være kimen til utvikling av PhD utdanningen –Struktur på: •Veiledning •Kursvirksomhet •Større felles læringsmiljø; studenter og vitenskapelig personale •Den ideelle generaliserte forskerskoler eksisterer ikke –Systematisk eksperimentering og utvikling uilke forskerskoler •Måle resultater for å kunne forbedre seg


Laste ned ppt "1 Forskerskoler – nøkkelen til en bedre PhD-utdanning? Professor Morten Levin, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU Foredrag ved."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google