Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 1. Metatema: Analyse av skolen som organisasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 1. Metatema: Analyse av skolen som organisasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 1. Metatema: Analyse av skolen som organisasjonen

2 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 MÅL: Gi analyseverktøy –Overordnede begreper som kan brukes i refleksjon og analyse i skolen.

3 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 Teori Flere perspektiver –Teori hentet fra skolens eget felt –Teori hentet fra ” Organisasjon og ledelse” som fag.

4 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 1.1. FORSTÅELSE AV EN ORGANISASJON

5 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 EGEN ERFARING. Alle vært med i en organisasjon av et eller annet slag. Eks.: idrett, speider, kirker/menigheter, sjakklubb, syforening, bedrift, skole, osv. Oppgave 1: Fortell om en organisasjon du har vært med i. Beskriv for de andre: –Hva organisasjonen gjør. –Hvordan den er bygget opp. –Hvordan du opplever/opplevde å være med i den.

6 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 Forsøk på å definere Vid definisjon: En organisasjon er en gruppe mennesker som i fellesskap utfører visse oppgaver (Busch og Vanebo 1998). Kritiske faktorer: –Gruppe mennesker –Fellesskap –Oppgaver

7 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 Hva er systemisk tenkning ?

8 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 DEFINISJON AV SYSTEMISK TENKNING Alt står i sammenheng Sammenhengen gir et resultat som er avhengig av enkeltdelene

9 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 Eks. på systemisk tenkning

10 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 Skolens mange perspektiver og elementer Analyse av skolen som organisasjon Systemnivå Ledelse, organisering og læring Skole, samfunn og politikk Skoleadministrasjon Tverretatlig og tverrfaglig samarbeid Kultur Innhold og pedagogikk Kvalitet og utviking Lærere Eleven Foreldre Innhold Læring Undervisning

11 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 Modeller: Skolen som organisasjon: med utgangspunkt systemtenkning (Alt. 1) Samfunnssystemet Skolesystemet Klassesystemet Innhold Elev Lærer Bearbeidet etter Grøterud & Nilsen (1990)

12 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 Komp.sys Ped.sys. Kult.sys. Ressurs sys. Led.- og utv. sys. MÅL RESULTATER VISJON Bearbeidet etter Busch og Vanebo og Grøterud og Nilsen (1990) Omgivelser Modell 3

13 Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 Komp.sysPed.sys. Kult. og sos.sys. Ressurs sys. Led.- og utv. sys. MÅL RESULTATER VISJON Ped. syst Undervisning Læring Verdigrunnlag Oppgave og mål Innhold Led. syst. - Adm. - Arbeidsfordeling - Personal og ledelse - Organisering - Planlegging - Informasjon - Møter - Beslutning Res.syst. Materielle og øk.res. Mennesker Kult.syst. Relasjoner Elever Lærere Andre ansatte Foreldre/fores. Motivasjon Kommunikasjon Makt og status Komp.sys Ferdigheter Kunnskaper Holdninger Bearbeidet etter Busch og Vanebo og Grøterud og Nilsen (1990) Omgivelser Modell 3: detalj


Laste ned ppt "Ray Svanberg, HiØ febr. 2006 1. Metatema: Analyse av skolen som organisasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google