Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HMS-kultur Janne Lea Svensson J.L.Svensson. 2 Professor Jan Hovden, Professor NTNU •HMS-kultur – den nye soveputen? –Det er teknologien og energien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HMS-kultur Janne Lea Svensson J.L.Svensson. 2 Professor Jan Hovden, Professor NTNU •HMS-kultur – den nye soveputen? –Det er teknologien og energien."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HMS-kultur Janne Lea Svensson J.L.Svensson

2 2 Professor Jan Hovden, Professor NTNU •HMS-kultur – den nye soveputen? –Det er teknologien og energien som dreper? –Hva med styringssystemer som kan håndtere kompleksiteten og dynamikken ifm E-drift og annet nytt underveis? Sikkerhetsforums årskonferanse 2004

3 3 Prosafe HMS-konferansen 4.-5. desember 2002 Hvorfor HMS-kultur i regelverket ?

4 4 HMS- nivå Fokusområder i HMS-utviklingen

5 5 Kultur og HMS-kultur •Hva er god HMS-kultur? ”En god HMS-kultur kan observeres i virksomheter som tilrettelegger for kontinuerlig, kritisk og grundig arbeid for å forbedre helse, miljø og sikkerhet.”

6 6 Sentrale forutsetning HM S

7 7 Hvordan håndteres målkonflikter? •Hva skjer når prosjekter kommer i tidsklemme? •Hva skjer når en jobb ikke kan gjennomføres etter planen? •Er det samsvar mellom ord og handling? •Alle organisasjoner sliter med målkonflikter - poenget er hvordan vi håndterer dem

8 8 Sentral forutsetning •At det er god balanse mellom individets selvstendige ansvar i HMS-arbeidet og virksomhetens ansvar for å legge til rette for gode arbeidsforhold

9 9

10 10 verdier, normer.. lederen jobbsikkerhet bemanning og organisering kompetanse arbeidsinstrukser tid fysisk arbeidsmiljø HMS-mål/KPI’er bonusordninger HMS-møter Kontrakter/rammebetingelser Operasjonelle prioriteringer Hendelser familie kollegaer mv… Faktorer som påvirker arbeidsutførelsen

11 11 Kulturell endring •Kontinuerlig kulturell endring gjennom enkeltindivider og gruppers atferd og gjennom endring av rammebetingelser

12 12 HMS arbeid og grenseflater? •Petroleumsvirksomheten har mange grenseflater (skift, egne ansatte - kontraktøransatte, fagdisipliner, linje - stab, land – offshore, geografiske avstander) •Hendelser og storulykker oppstår ofte i grenseflatene i og mellom organisasjoner (konflikt mellom jobber etc.) •Tar man seg nok tid til å kommunisere, oppdatere hverandre, spørre hverandre? •Har alle tilstrekkelig og oppdatert situasjonsforståelse? •Vet den enkelte hvordan egen jobb innvirker på andres oppgaver? •Klarer organisasjonen å avdekke ulykkespotensial som går på tvers av fagdisipliner?

13 13 Mange og kollektive prosedyrebrudd årsak til dødsulykken på Gyda-plattformen 1. november 2002 ….omfanget og alvorlighetsgraden av observasjoner i forbindelse med granskingen indikerer en dårlig HMS-kultur i BPs landorganisasjon og i BPs og Smedvigs offshoreorganisasjon. Petroleumstilsynets utfordring: Å lese og forstå selskapenes HMS-kultur gjennom proaktiv dialog og tilsyn

14 14 Samtykkebehandling Tilsynsbesøk land Tilsynsbesøk offshore Tilsynsmetodikk Tilsynsseminarer Hendelsesdata RNNS-data, innsamling og bruk Granskinger Resultatformidling på nettet Oppfølgings- og statusmøter SUT Tema-konferanser Foredrag og presentasjoner PUD/PAD Sikkerhetsforum mv. HMS-kulturen i næringen – følges opp i ulike sammenhenger….

15 15 Hvordan følge opp HMS-kultur i tilsyn? •Oppfølging av HMS-kultur inngår som element i annet tilsyn •Fokusere på kvalitet, meningsinnhold og reell atferd offshore •Dialog med virksomheten rundt resultatene •Følge opp videre tiltak

16 16

17 17 Rammeforskriften § 11 God helse-, miljø- og sikkerhetskultur Den ansvarlige skal fremme en god helse-, miljø- og sikkerhetskultur som omfatter alle aktivitetsområdene og som bidrar til at alle som deltar i petroleums- virksomheten tar ansvar for helse, miljø og sikkerhet, deriblant for systematisk utvikling og forbedring av helse, miljø og sikkerhet.


Laste ned ppt "1 HMS-kultur Janne Lea Svensson J.L.Svensson. 2 Professor Jan Hovden, Professor NTNU •HMS-kultur – den nye soveputen? –Det er teknologien og energien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google