Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan virker familieråd? Et internasjonalt perspektiv Elisabeth Backe-Hansen, NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan virker familieråd? Et internasjonalt perspektiv Elisabeth Backe-Hansen, NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan virker familieråd? Et internasjonalt perspektiv Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

2 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA2 Et hjertesukk - ”En av de sentrale målsettingene med familieråd er å myndiggjøre barna og familiemedlemmene, både ved hjelp av en prosess som muliggjør effektiv deltakelse og ved at de får mer kontroll over utfallet. På tross av økende internasjonal interesse for metoden har utviklingen av den bare i liten grad blitt fulgt av forskning av god kvalitet. Mye av litteraturen er snarere skrevet for å beskrive tilnærmingsmåten og oppmuntre til bruken av den” (Lupton & Nixon, 1999:2)

3 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA3 Disposisjon for foredraget •Et uryddig evalueringslandskap •Kortsiktige og langsiktige effekter •Utfordringer for videre bruk av familieråd

4 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA4 Et uryddig evalueringslandskap •Utprøving i regi av ildsjeler, ofte i form av relativt små prosjekter uten noen form for sammenlikningsgruppe •Følgelig mest vanlig med kvalitative analyser •Svært uvanlig med statistiske analyser •Også mest vanlig med rapporter utgitt av dem som har gjennomført forsøkene, samt noen bøker og antologier

5 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA5 Behov for økt vitenskapelighet •Så langt få forsøk på kritiske diskusjoner av metoden ut fra mer overordnete, teoretiske innfallsvinkler •Så langt få artikler om implementering og effekter av metoden i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurderinger

6 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA6 Hvorfor er økt vitenskapelighet viktig? •Økt fokus på effektevalueringer, ”what works” og evidensbasert praksis •Økt fokus på at bruk av penger må begrunnes med positive effekter •Økt ”manualisering” av sosialt arbeid, økt byråkratisk kontroll

7 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA7 Effekter på ulike områder •Effekter knyttet til gjennomføring og prosess •Effekter som kan knyttes til at familieråd er en beslutningsmodell •Effekter som kan knyttes til ønsket utvikling for barn og unge

8 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA8 Effekter knyttet til gjennomføring og prosess •Forberedelsene •Settingen: Tid, sted, hvem er til stede, hva med barna osv. •Hva med ”alenetiden”? •Koordinatorens helt sentrale rolle •Voksne og barns opplevelser av prosessen

9 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA9 Effekter knyttet til beslutninger •Blir det formulert en akseptabel plan, og hva inneholder den? •Hvilke forventninger knyttes til familien og de profesjonelle når det gjelder tiltak? •Hva slags beslutninger tas om barn og unge mht. om de skal plasseres, hvor de skal plasseres, om de skal tilbakeføres og hvordan kontakten med egen familie skal være?

10 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA10 Effekter for barn og unge •Hva synes barn og unge om å delta? •Hva skjer med barn og unge i etterkant av familierådet? •Hvordan får barn og unge det på kort og lang sikt?

11 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA11 Et sosial kapitalperspektiv •Sosial kapital handler i det vesentlige om sosiale ressurser og sosial støtte •Sosial støtte kan komme fra voksne og barn i og utenfor familien •Sosiale ressurser kan innebære hjelp til å bygge broer ut av familien

12 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA12 Hvorfor trenger barn og unge støtteperson? •Er det slik at familieråd myndiggjør voksne i større grad enn barn? •Tar metoden for lite høyde for kjennetegn ved familiene som kommer i kontakt med barnevernstjenesten?

13 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA13 Paternalistiske eller myndiggjorte profesjonelle? •Demokratisering innebærer mindre paternalistiske profesjonelle •Myndiggjøring av klientene behøver ikke innebære mindre myndiggjorte profesjonelle •Hvordan kan den profesjonelle forbli profesjonell med en endret rolle?

14 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA14 Fortsatt i utkanten? •Motsetning mellom en grunnleggende fleksibel tilnærmingsmåte og byråkratiske strukturer? •Er man nødt til å akseptere endringer i metoden for å forankre den i barnevernets arbeid? •Hva slags endringer kan aksepteres, og hvilke innebærer for store avvik fra metoden?

15 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA15 Viktige veivalg i den videre implementeringen •Mer realistiske forventninger til resultatene? •Ta tak i dilemmaene knyttet til barnas og barnevernsarbeidernes posisjon? •Akseptere endringer i modellen for å øke bruken av den i barnevernet? •Gå aktivt inn for å bruke metoden i andre kontekster?

16 Konferanse om familieråd 8.12.2006 Elisabeth Backe-Hansen, NOVA16 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Hvordan virker familieråd? Et internasjonalt perspektiv Elisabeth Backe-Hansen, NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google