Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass Virkemidler i Forskningsrådet PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning Norsk Offshore dag 26.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass Virkemidler i Forskningsrådet PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning Norsk Offshore dag 26."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass Virkemidler i Forskningsrådet PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning Norsk Offshore dag 26. mai 2005 Siri Helle Friedemann

2 Forskningsrådets oppgaver Forskningspolitisk rådgiver for regjeringen, departementene og andre institusjoner og miljøer Finansiere norsk forskning Skape møteplasser og nettverk mellom forskere, finansieringskilder og brukere av forskning

3 Norges forskningsråd AdministrasjonKommunikasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Adm.dir. Stab Internasjonal stab

4 Forskningsrådets virkemidler Programmer Basisbevilgninger Strategiske prosjekter Senter for fremragende forskning Senter for innovasjonsdrevet forskning

5 Inntekter fordelt på departementer (2005) Næring og handel Olje og energi Fiskeri og kyst Landbruk og mat Miljø Undervisning og forskning div Admini- strasjon Fondet Helse og omsorg

6 Programmer i Forskningsrådet – med relevans til olje og gass RENERGI PROOF Climit PETROPOL MAROFF SkatteFUNN Demo 2000 Strategiske prosjekter

7 Budsjettutvikling petroleumsforskning

8 Helhet i Forskningsrådet Mye av Forskningsrådets petroleumsforskning er samlet i PETROMAKS Total petroleumssatsing – 310 mill. kr PETROMAKS – 180 mill. kr DEMO 2000 – 50 mill. kr SSF + Strat prosj/grunnbev. – 70 mill. kr PROOF – 10 mill kr

9 PETROMAKS - Fødsel og forankring Fra Petroforsk og Olje og gass programmet til PETROMAKS i 2004/2005 Forankret i St.prop #1 - Statsbudsjett Budsjett ca 180 mill NOK i 2005 – det største programmet i Forskningsrådet Skal bidra til å realisere OG21 strategi ”Olje og gass i det 21. århundre”

10 PETROMAKS - Samler de fleste petroleumsaktivitene i Forskningsrådet Visjon  Gjennom styrket kunnskapsutvikling, næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft å bidra til at petroleumsressursene skaper økt verdi for samfunnet Mål  Finne mer olje og gass  Øke utvinning fra eksisterende felt  Effektivisere transport av gass til marked  Effektivisere transport av brønnstrøm over store avstander  Redusere kostnadsnivået på norsk sokkel  Forbedre grunnlaget for HMS-utvikling og ytre miljø  Styrke petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt

11 PETROMAKS programstyre Ingve Theodorsen, StatoilLeder Jens Hagen, Hydro Trond Unneland, ChevronTexaco Knut Aaneland, TBL Ann-Christin Gjerdseth, FMC-KOS Eva Sundal, Schlumberger Aina Berg, RF Arne Bjørlykke, NGU Olav Eldholm, UiB May Britt Hagg, NTNU Eva Halland, OD

12 Budsjett/finansiering 2005 OED 127 NHD 2 ASD 15 Fondet 38 Sum 182 MNOK Innovasjon 50-60 % Kompetanse 40-50 % Forprosjekt/ ideutvikling Utredninger m.v <10 % Aktuelle FoU aktører Universiteter, høgskoler, institutter og bedrifter

13 TEMA • Leting • Økt utvinning • E-drift/integrerte operasjoner • Transport av brønnstrøm over store avstander • Effektiv boring og drenering • Prosessteknologi for olje og gass prod. • Gasstransport • Helse, miljø og sikkerhet Tematiske satsingsområder for PETROMAKS

14 Evalueringsprosess for å sikre kvalitet i prosjektene Styre- vedtak Prosj. 1 Prosj. 2 Prosj. 3 Prosj. 4 Prosj. n Forsker- prosjekter KMB BIP Prosjekt- forslag Adm. vurdering Forsker- prosjekter KMB BIP Forsker- prosjekter KMB BIP Portefølje- vurdering Samlet innstilling Forsker- Prosjekter KMB BIP Fag- vurdering Referees Fagpanel

15 Internasjonalt samarbeid Utvikle relasjoner til EU-forskningen der EUs rammeprogram åpner for det – Hittil har mulighetene vært små Formalisert samarbeid mellom nasjonale og internasjonale aktører Russland kan bli interessant samarbeidsland, særlig i Barentshavet og Nordområdene MoU med USA  Workshop i Washington DC med 50 deltakere fra bedrifter og FoU-miljøer (50/50 norsk/amerikansk)  Tema: Leting - Økt utvinning - Arktisk teknologi  Definert utfordringer/prosjekter – ønske konkrete prosj.

16 Effekten av stort program Flere og bedre prosjektforslag, større påvirkningskraft Synlighet og oppmerksomhet i næringen som viktigste offentlige finansieringskilde for petroleumsrelatert FoU Samspillet mellom grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon i samme program gir nye muligheter Realistisk ambisjon å bygge opp 1 - 3 miljøer som vil være i verdensklasse kompetansemessig på denne sektoren

17 PETROMAKS utlysning, frist 1.Mars Utlysning basert på porteføljebetraktninger Leting Økt utvinning Stimulert utvinning; reservoarovervåking og styring E-drift/integrerte operasjoner Sanntids reservoarstyring Transport av brønnstrøm/flerfase over store avstander Kosteffektiv boring og drenering Havbunns- og nedihullsprosessering Neste utlysning: Søknadsfrist 13.10.2005

18 Eksempler fra prosjektporteføljen Remora Technology CeTech Badger Explorer AS

19 HiLoad connected to LNG Carrier HiLoad # 2 with LNG Regas System HiLoad # 1 with LNG Regas System

20 CeTech

21 Badger Explorer AS


Laste ned ppt "Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass Virkemidler i Forskningsrådet PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning Norsk Offshore dag 26."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google