Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass Virkemidler i Forskningsrådet PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning Norsk Offshore dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass Virkemidler i Forskningsrådet PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning Norsk Offshore dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass Virkemidler i Forskningsrådet PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning Norsk Offshore dag 26. mai 2005 Siri Helle Friedemann

2 Forskningsrådets oppgaver
Forskningspolitisk rådgiver for regjeringen, departementene og andre institusjoner og miljøer Finansiere norsk forskning Skape møteplasser og nettverk mellom forskere, finansieringskilder og brukere av forskning

3 Norges forskningsråd Adm.dir. Stab Internasjonal stab
Administrasjon Kommunikasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for store satsinger Divisjon for innovasjon

4 Forskningsrådets virkemidler
Programmer Basisbevilgninger Strategiske prosjekter Senter for fremragende forskning Senter for innovasjonsdrevet forskning

5 Inntekter fordelt på departementer (2005)
div Admini- strasjon Fondet Helse og omsorg Undervisning og forskning Miljø Landbruk og mat Næring og handel Fiskeri og kyst Olje og energi

6 Programmer i Forskningsrådet – med relevans til olje og gass
RENERGI PROOF Climit PETROPOL MAROFF SkatteFUNN Demo 2000 Strategiske prosjekter

7 Budsjettutvikling petroleumsforskning

8 Helhet i Forskningsrådet
Mye av Forskningsrådets petroleumsforskning er samlet i PETROMAKS Total petroleumssatsing – 310 mill. kr PETROMAKS – 180 mill. kr DEMO 2000 – 50 mill. kr SSF + Strat prosj/grunnbev. – 70 mill. kr PROOF – 10 mill kr

9 PETROMAKS - Fødsel og forankring
Fra Petroforsk og Olje og gass programmet til PETROMAKS i 2004/2005 Forankret i St.prop #1 - Statsbudsjett Budsjett ca 180 mill NOK i 2005 – det største programmet i Forskningsrådet Skal bidra til å realisere OG21 strategi ”Olje og gass i det 21. århundre”

10 PETROMAKS - Samler de fleste petroleumsaktivitene i Forskningsrådet
Visjon Gjennom styrket kunnskapsutvikling, næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft å bidra til at petroleumsressursene skaper økt verdi for samfunnet Mål Finne mer olje og gass Øke utvinning fra eksisterende felt Effektivisere transport av gass til marked Effektivisere transport av brønnstrøm over store avstander Redusere kostnadsnivået på norsk sokkel Forbedre grunnlaget for HMS-utvikling og ytre miljø Styrke petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt Tekst til støtteark i foil 1 - PETROMAKS er en samling av de fleste petroleumsaktivitetene i Forskningsrådet. Unntaket er strategiske programmer, offshore operasjoner, PETROPOL, og litt på miljøsiden. - Målet taler for seg. Det utvikles både kvantitative indikatorer (tellekanter) og effektindikatorer for alle målene. Gassverdikjeden krever noe mer arbeid og er under videreutvikling. - Med hensyn til budsjett og finansiering går det frem at OED er den største finansiør på departementssiden. NHD er nesten ikke tilstede. Forsknings- og nyskapningsfondet bidrar etter hvert med ikke ubetydelige beløp. Det totale budsjettet for PETROMAKS er 177 mill. kroner. Disse pengene fordeles på virkemidler som følger: Innovasjon 50 – 60 % Kompetanse 40 – 50 % Forprosjekter og idéutviklingstilskudd under 5 % Utredninger med videre under 5 % - Innenfor kompetanse har vi to prosjekttyper: KMB – prosjekter (kompetanseprosjekter med brukermedvirkning) og forskerprosjekter. - På innovasjonssiden er det brukerstyrte innovasjonsprosjekter. Det meste av porteføljen er samarbeidsprosjekter hvor flere enn en bedrift og ett forskningsmiljø deltar.

11 PETROMAKS programstyre
Ingve Theodorsen, Statoil Leder Jens Hagen, Hydro Trond Unneland, ChevronTexaco Knut Aaneland, TBL Ann-Christin Gjerdseth, FMC-KOS Eva Sundal, Schlumberger Aina Berg, RF Arne Bjørlykke, NGU Olav Eldholm, UiB May Britt Hagg, NTNU Eva Halland, OD

12 Budsjett/finansiering 2005
OED NHD ASD Fondet Sum 182 MNOK Innovasjon % Kompetanse % Forprosjekt/ ideutvikling Utredninger m.v <10 % Aktuelle FoU aktører Universiteter, høgskoler, institutter og bedrifter

13 Tematiske satsingsområder for PETROMAKS
Leting Økt utvinning E-drift/integrerte operasjoner Transport av brønnstrøm over store avstander Effektiv boring og drenering Prosessteknologi for olje og gass prod. Gasstransport Helse, miljø og sikkerhet

14 Evalueringsprosess for å sikre kvalitet i prosjektene
Styre- vedtak Prosj. 1 Prosj. 2 Prosj. 3 Prosj. 4 Prosj. n Forsker- prosjekter KMB BIP Prosjekt- forslag Adm. vurdering Portefølje- Samlet innstilling Prosjekter Fag- Referees Fagpanel

15 Internasjonalt samarbeid
Utvikle relasjoner til EU-forskningen der EUs rammeprogram åpner for det – Hittil har mulighetene vært små Formalisert samarbeid mellom nasjonale og internasjonale aktører Russland kan bli interessant samarbeidsland, særlig i Barentshavet og Nordområdene MoU med USA Workshop i Washington DC med 50 deltakere fra bedrifter og FoU-miljøer (50/50 norsk/amerikansk) Tema: Leting - Økt utvinning - Arktisk teknologi Definert utfordringer/prosjekter – ønske konkrete prosj.

16 Effekten av stort program
Flere og bedre prosjektforslag, større påvirkningskraft Synlighet og oppmerksomhet i næringen som viktigste offentlige finansieringskilde for petroleumsrelatert FoU Samspillet mellom grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon i samme program gir nye muligheter Realistisk ambisjon å bygge opp 1 - 3 miljøer som vil være i verdensklasse kompetansemessig på denne sektoren

17 PETROMAKS utlysning, frist 1
PETROMAKS utlysning, frist 1.Mars Utlysning basert på porteføljebetraktninger Leting Økt utvinning Stimulert utvinning; reservoarovervåking og styring E-drift/integrerte operasjoner Sanntids reservoarstyring Transport av brønnstrøm/flerfase over store avstander Kosteffektiv boring og drenering Havbunns- og nedihullsprosessering Neste utlysning: Søknadsfrist

18 Eksempler fra prosjektporteføljen
Remora Technology CeTech Badger Explorer AS

19 HiLoad connected to LNG Carrier
with LNG Regas System HiLoad # 1 with LNG Regas System

20 CeTech

21 Badger Explorer AS


Laste ned ppt "Forskning og Teknologiutvikling for Olje og Gass Virkemidler i Forskningsrådet PETROMAKS, et stort program for petroleumsforskning Norsk Offshore dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google