Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Teknologi og samfunn 1 Optimering i verdikjeder i næringsmiddelsektoren Kristin Tolstad Uggen Sintef Teknologi og samfunn Trondheim 10/11-2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Teknologi og samfunn 1 Optimering i verdikjeder i næringsmiddelsektoren Kristin Tolstad Uggen Sintef Teknologi og samfunn Trondheim 10/11-2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Teknologi og samfunn 1 Optimering i verdikjeder i næringsmiddelsektoren Kristin Tolstad Uggen Sintef Teknologi og samfunn Trondheim 10/11-2006

2 Teknologi og samfunn 2 Innhold  Introduksjon - hvem er vi  Ulike typer planleggingsverktøy  Erfaringer og prosjekteksempler  Fremtidig arbeid

3 Teknologi og samfunn 3 Introduksjon – hvem er vi  Avdeling Industriell Økonomi  Bedriftsøkonomi  Samfunnsøkonomi  Informatikk  Operasjonsanalyse  Matematikk  Prosjektportefølje  Mange bransjer  Offentlig sektor  Olje og gass  Næringsmiddel  Vareproduksjon  Transport Optimering og simulering  Verdikjedeplanlegging  Produksjonsplanlegging  Prognoser  Produksjonsimulering  Lokaliseringsanalyser

4 Teknologi og samfunn 4 Planleggingsnivåer

5 Teknologi og samfunn 5 Prognoser  I ”begge ender” av verdikjeden  Tilførselsprognoser  Råvaretilgang på nasjonalt/regionalt nivå  Kvalitet på råvarer på regionalt/lokalt nivå  Markedsprognoser  Langsiktig på nasjonalt/regionalt nivå  Kortsiktig på regionalt/lokalt nivå  Markedsaktivitetsprognoser  Som egne modeller og som hjelpeverktøy for planleggingsmodeller

6 Teknologi og samfunn 6 Produksjonsplanlegging

7 Teknologi og samfunn 7  Mål  Forbedre ressursutnyttelsen på skjærelinjene  Forbedre kundetilfredsstillelsen  Deterministisk optimeringsmodell som dekker verdikjeden fra inntransport til slakteri til uttransport fra skjærelinje  Styres av etterspørsel etter ferdig skjærte produkter og tilførselen av dyr  To ulike horisonter  Operasjonell – flere ganger om dagen  “Taktisk” – to uker til en måneds horisont Skjæreoptimering

8 Teknologi og samfunn 8

9 9 Resultater skjæreanlegg Lager brukes som “sparing” for å minimere mangler

10 Teknologi og samfunn 10 Verdikjedeplanlegging

11 Teknologi og samfunn 11 Verdikjedeoptimering i Gilde  Stokastisk optimeringsmodell  Dekker hele verdikjeden, fra råvare til marked – alle anlegg  Er etterspørsels- og tilgangsdrevet  Bruker prognosemetoder og scenariegenerering for å beskrive usikkerhet i etterspørselen  Langsiktig – opptil ett års horisont  Mål:  Øke verdiskapningen rundt verdifulle råvarer  Utnytte råvarene optimalt  Hvordan?  Bruke alle fasiliteter i verdikjeden til å balansere tilgang og etterspørsel (nasjonalt ikke regionalt fokus)

12 Teknologi og samfunn 12 Verdikjedeoptimering i Gilde  Effekter  Bedre kapasitetsutnyttelse  Større fleksibilitet  Bedre lagerstyring/bufring for sesongvarer  Identifisering av flaskehalser  Økt profitt

13 Teknologi og samfunn 13 Produksjonssimulering

14 Teknologi og samfunn 14 Simulering  Analyse av potensialer for økt produktivitet med en teknisk-økonomisk innfallsvinkel  Layout-analyser  Kapasitetsanalyser  Sårbarhetsanalyser  Bemanningsplanlegging  Analyse av styringslogikk  Verifikasjon ved integrering av teknisk komplekse delsystemer  Vil delsystemene ”spille” sammen?  Visualisering  Hvordan vil tingene se ut?  Inkluderer et bredere publikum

15 Teknologi og samfunn 15 Lokaliseringsanalyser  Lokalisere og dimensjonere ulike typer anlegg  Tar hensyn til transport ut og inn til anleggene

16 Teknologi og samfunn 16 Fremover  KMB Lønnsom foredling  Prosjekt delvis finansiert av Norges Forskningsråd 2007-2011  Samarbeid mellom mange SINTEF- institutter og NTNU  Mange industripartnere  Gilde Norsk Kjøtt  Hallvar Lerøy AS  Aker Seafood  Skal fokusere på produktkvalitet gjennom hele verdikjeden  Spesielt for fisk:  Mange aktører i en verdikjede  Mange markeder å velge mellom  Ferske produkter har forholdsvis kort holdbarhet


Laste ned ppt "Teknologi og samfunn 1 Optimering i verdikjeder i næringsmiddelsektoren Kristin Tolstad Uggen Sintef Teknologi og samfunn Trondheim 10/11-2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google