Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for avgiftning og kartlegging Seksjon for utredning og behandling  Sykehuset Østfold HF:  Avdeling for rusbehandling  5 SMP: Halden – Askim.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for avgiftning og kartlegging Seksjon for utredning og behandling  Sykehuset Østfold HF:  Avdeling for rusbehandling  5 SMP: Halden – Askim."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for avgiftning og kartlegging Seksjon for utredning og behandling  Sykehuset Østfold HF:  Avdeling for rusbehandling  5 SMP: Halden – Askim – Sarpsborg – Fredrikstad - Moss  2 døgnseksjoner. Gir tilbud til alle som har fått rett til nødvendig helsehjelp innenfor TSB, og til pasienter som er innlagt etter helse og omsorgstjeneste loven §10.2 Per Gyntsvei 84, 1535 Moss  Årsverk døgn:  63  Senger:  35  Personal:  Psykiater, LIS, Psykolog, Sosionom, Sykepleier, Vernepleier, Hj.pl, Omsorgsarbeider, Andre

2 Pasientsikkerhetsprogrammet Forebygging av overdose 19.03.15

3 Generelle mål for pasientsikkerhetsprogrammet Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten www.pasientsikkerhetskampanjen.no

4 Hovedfokus Overdosestrategien skal bidra til at eksisterende tiltak får et sterkere overdoseforebyggende fokus Overdosestrategien skal særlig bidra til samordning gjennom å stimulere utvikling av lokale handlingsplaner Overdosestrategien skal sette i gang nye tiltak på noen få utvalgte områder Overdosestrategien skal samarbeide tett med brukere og pårørende

5 Forebygging av overdosedødsfall  Mål  Redusere antall overdoser / overdosedødsfall etter utskrivelse fra døgnopphold  Bakgrunn  De fleste dødsfall skjer i tiden etter utskrivelse fra institusjon. Eller som følge av brudd i behandling  Risiko for overdosedød er 16 ganger høyere de 4 første ukene etter avsluttet behandling/institusjonsinnleggelse (Ravndal, Amundsen 2010)

6 Omfang  I 2011var det 262 overdosedødsfall i Norge.  200 000 overdosedødsfall årlig globalt.  Mer enn 7000 dødsfall årlig i Europa.  De aller fleste dødsfall skyldes inntak av opioider.  Antall overdosedødsfall øker globalt, er svakt fallende i Europa

7 Omfang  Siden 1977 har Norge hatt mer enn 5500 fatale overdoser  Igjen står mange, mange tusen foreldre, barn søsken, barn og venner  18 mars 2013: Stortinget vedtar å legge en nullvisjon til grunn for OD-arbeidet og gir derved OD-strategien samme visjon som trafikksikkerhetsarbeidet

8 Hva døde de av?  Rundt 80 % etter inntak av opioider  Andelen heroin synker  Andelen metadon + andre forskrevne opioider stiger  Omtrent like mange døde etter inntak heroin / metadon / opioidholdige legemidler i 2012  Under 10 prosent etter inntak av sentralstimulerende rusmidler

9 Forebygging av overdosedødsfall  Målgruppe  Pasienter som bruker/har brukt opioider  Pasienter som har brukt GHB  NB: Risikobruk av rusmidler som kan medføre overdose/intox  (inkl. pasienter med alkoholavhengighet, vurderes)

10 Forebygging av overdosedødsfall  Seksjon for avgiftning og kartlegging og Seksjon for utredning og behandling  Forankret i ledelse  Samarbeidspartnere  SMP  Kommunale tjenester  Fastlege  Andre?

11 Forebygging av overdosedødsfall  Tiltak  Spesialistvurdering innen ett døgn  Informasjon om overdosefare  Overdosekort  Kriseplan  HLR  Time i hånden

12 Overdosekort

13 Erfaringer så langt…  Pasienter er engasjerte i opplæringen  Ønske om kriseplan er varierende i forhold til ruskarrieren  Øker diskusjon, fokus og nysgjerrighet rundt både medisinering og rusinntak.  Bidrar til mer åpenhet rundt pasienters overdoser.

14 Erfaringer fortsetter..  Behov for å øke kompetansen rundt rusmidler og kombinasjonsbruk hos hjelpeapparatet  Behov for tettere samarbeid og økt fokus på kriseplaner mellom ulike instanser  Uforutsigbar pasientgruppe som gjør at arbeidet med forebygging må igangsettes så fort pasienten er tilgjengelig for informasjon

15 Overdoser eller overdosedødsfall?  Enhver overdose er et potensielt overdosedødsfall. Vi velger å tenke forebygging av overdoser, og ikke kun overdosedødsfall

16 Takk for meg


Laste ned ppt "Seksjon for avgiftning og kartlegging Seksjon for utredning og behandling  Sykehuset Østfold HF:  Avdeling for rusbehandling  5 SMP: Halden – Askim."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google