Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehuset Østfold HF: Avdeling for rusbehandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehuset Østfold HF: Avdeling for rusbehandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for avgiftning og kartlegging Seksjon for utredning og behandling
Sykehuset Østfold HF: Avdeling for rusbehandling 5 SMP: Halden – Askim – Sarpsborg – Fredrikstad - Moss 2 døgnseksjoner. Gir tilbud til alle som har fått rett til nødvendig helsehjelp innenfor TSB, og til pasienter som er innlagt etter helse og omsorgstjeneste loven §10.2 Per Gyntsvei 84, 1535 Moss Årsverk døgn: 63 Senger: 35 Personal: Psykiater, LIS, Psykolog, Sosionom, Sykepleier, Vernepleier, Hj.pl, Omsorgsarbeider, Andre

2 Pasientsikkerhetsprogrammet
Forebygging av overdose

3 Generelle mål for pasientsikkerhetsprogrammet
Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

4 Hovedfokus Overdosestrategien skal bidra til at eksisterende tiltak får et sterkere overdoseforebyggende fokus Overdosestrategien skal særlig bidra til samordning gjennom å stimulere utvikling av lokale handlingsplaner Overdosestrategien skal sette i gang nye tiltak på noen få utvalgte områder Overdosestrategien skal samarbeide tett med brukere og pårørende

5 Forebygging av overdosedødsfall
Mål Redusere antall overdoser / overdosedødsfall etter utskrivelse fra døgnopphold Bakgrunn De fleste dødsfall skjer i tiden etter utskrivelse fra institusjon. Eller som følge av brudd i behandling Risiko for overdosedød er 16 ganger høyere de 4 første ukene etter avsluttet behandling/institusjonsinnleggelse (Ravndal, Amundsen 2010)

6 Omfang I 2011var det 262 overdosedødsfall i Norge.
overdosedødsfall årlig globalt. Mer enn 7000 dødsfall årlig i Europa. De aller fleste dødsfall skyldes inntak av opioider. Antall overdosedødsfall øker globalt, er svakt fallende i Europa

7 Omfang Siden 1977 har Norge hatt mer enn 5500 fatale overdoser
Igjen står mange, mange tusen foreldre, barn søsken, barn og venner 18 mars 2013: Stortinget vedtar å legge en nullvisjon til grunn for OD-arbeidet og gir derved OD-strategien samme visjon som trafikksikkerhetsarbeidet

8 Hva døde de av? Rundt 80 % etter inntak av opioider
Andelen heroin synker Andelen metadon + andre forskrevne opioider stiger Omtrent like mange døde etter inntak heroin / metadon / opioidholdige legemidler i 2012 Under 10 prosent etter inntak av sentralstimulerende rusmidler

9 Forebygging av overdosedødsfall
Målgruppe Pasienter som bruker/har brukt opioider Pasienter som har brukt GHB NB: Risikobruk av rusmidler som kan medføre overdose/intox (inkl. pasienter med alkoholavhengighet, vurderes)

10 Forebygging av overdosedødsfall
Seksjon for avgiftning og kartlegging og Seksjon for utredning og behandling Forankret i ledelse Samarbeidspartnere SMP Kommunale tjenester Fastlege Andre?

11 Forebygging av overdosedødsfall
Tiltak Spesialistvurdering innen ett døgn Informasjon om overdosefare Overdosekort Kriseplan HLR Time i hånden

12 Overdosekort

13 Erfaringer så langt… Pasienter er engasjerte i opplæringen
Ønske om kriseplan er varierende i forhold til ruskarrieren Øker diskusjon, fokus og nysgjerrighet rundt både medisinering og rusinntak. Bidrar til mer åpenhet rundt pasienters overdoser.

14 Erfaringer fortsetter..
Behov for å øke kompetansen rundt rusmidler og kombinasjonsbruk hos hjelpeapparatet Behov for tettere samarbeid og økt fokus på kriseplaner mellom ulike instanser Uforutsigbar pasientgruppe som gjør at arbeidet med forebygging må igangsettes så fort pasienten er tilgjengelig for informasjon

15 Overdoser eller overdosedødsfall?
Enhver overdose er et potensielt overdosedødsfall. Vi velger å tenke forebygging av overdoser, og ikke kun overdosedødsfall

16 Takk for meg


Laste ned ppt "Sykehuset Østfold HF: Avdeling for rusbehandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google