Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Borgestadklinikken BA Avdeling Loland Klinikkavdeling 1 Klinikkavdeling 2 Ettervernsavdelingen §12-konferanse 1.-2. sept. 2011 Kriminalomsorgen - Region.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Borgestadklinikken BA Avdeling Loland Klinikkavdeling 1 Klinikkavdeling 2 Ettervernsavdelingen §12-konferanse 1.-2. sept. 2011 Kriminalomsorgen - Region."— Utskrift av presentasjonen:

1 Borgestadklinikken BA Avdeling Loland Klinikkavdeling 1 Klinikkavdeling 2 Ettervernsavdelingen §12-konferanse 1.-2. sept. 2011 Kriminalomsorgen - Region Sør Vest

2 Ca. 23 km. fra Kristiansand opp Setesdalen Her holder vi til:

3 Historikk ”Lolandsheimen” etablert i 1947 som et vernehjem. 1/1-94: Loland behandlingssenter etter Sos.tj.l. 1/1-04: Borgestad avd. Loland, etter Spes.h.tj.l. (tverrfaglig spesialisert behandling)

4 Borgestadklinikken BA avd. Loland gir rusbehandling til: Menn, kvinner, par Aldersgruppe 18-> Pasienter med alle typer rusmiddelavhengighet. Pasienter i LAR-behandling.

5 Klinikkavdeling 1: 23 plasser, inkl. 3 plasser for par. Behandlingstid: 8-12 mnd (individuelt) Aldersgruppe: 18-35 år

6 Klinikkavdeling 2: 22 plasser, inkl. 1 skjermingsplass for begge avdelingene Behandlingstid: inntil 6 mnd (individuelt) Aldersgruppe: Alle (snittalder ca 40 år) Alderssammensetningen er hovedforskjellen mellom avdelingene. På gruppenivå har alder betydning for funksjonsnivå og prognose.

7 Ettervernsavdelingen: Et bo- og oppfølgingstilbud etter fullført behandling ved en av klinikkavdelingene eller etter annen spesialistbehandling Finansieres ved kommunale tilskudd og egenbetaling (husleie) Fokus: Å legge til rette for en gradvis overgang fra institusjon til en rusfri tilværelse utenfor institusjonen. 13 plasser Varighet: Vanligvis 1-3 år Samarbeid med Øvrebø Videregående Skole => Mulighet for langvarig rehabilitering med i et tverrfaglig samarbeid ml. spesialisthelsetjeneste, kommune og fylkeskommune.

8 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling på Borgestadklinikken BA avd. Loland innebærer: 1)Kartlegging 2)Behandling 3)Avslutning

9 1) Kartlegging Bred kartlegging innen to uker for å avdekke pasientenes problemer: Anamnese (rus, psykisk, somatikk – inkl. tannstatus), Europ-Asi, SCL-90-R, evt. også MINI og SCID-II) Anamnese (rus, psykisk, somatikk – inkl. tannstatus), Europ-Asi, SCL-90-R, evt. også MINI og SCID-II) Fysisk (trenings-) form Fysisk (trenings-) form Offentlig nettverk og ressurspersoner (koordinator? IP?) Offentlig nettverk og ressurspersoner (koordinator? IP?) Noen sendes til nevropsykologiske utredninger i Habiliteringstjenesten Noen sendes til nevropsykologiske utredninger i Habiliteringstjenesten

10 1) Kartlegging Kartleggingen danner grunnlaget for utarbeiding av behandlingsplan (intern) og utarbeiding av behandlingsplan (intern) og IP (ekstern) IP (ekstern) Utkast til IP sendes ut med invitasjon til første ansvarsgruppemøte etter innleggelse Det søkes om en kommunalt forankret koordinator for pas. og for IP Månedlig tverrfaglig evaluering av beh.plan

11 2) Behandlingsinnhold (1) Ind.samtaler /-terapi med psykiater, psykolog, behandler (inkl. kognitiv terapi) Det benyttes strukturerte kartleggingsverktøy og ulike testapparat både i kartleggingsperioden og underveis i behandlingen. Psykoedukasjon Miljøterapi (arb.aktivitet); systematisert og fulgt opp av vernepleier, utført av miljøarbeidere/-terapeuter Ulike gruppetilbud: Temagruppesamtaler Temagruppesamtaler Terapigrupper Terapigrupper Foreldregruppe (”Foreldreskolen”) Foreldregruppe (”Foreldreskolen”) ATV-gruppe (Alternativ til vold) ATV-gruppe (Alternativ til vold)

12 2) Behandlingsinnhold (2) Fysisk trening; kartlegging og systematisk oppfølging individuelt og i gruppe av vernepleier/treningsinstruktør

13 3) Avslutning Utskrivningen forberedes gjennom Arbeidet i ansvarsgruppen og med IP Arbeidet i ansvarsgruppen og med IP Samarbeid med ulike eksterne instanser Samarbeid med ulike eksterne instanserSos.tj.LAR-tiltak Arbeidsmarkedstiltak (Varodd, Durapart) Annen spes.hj.tj. Fokus på epikrisetid (tilnærmet 100% innenfor 7 dgr. i 2009)

14 Utfordringer og ønsker: Forankre LBS i SSHF’s områdeplan for rusbehandling og -rehabilitering og for å videreutvikle behandlingsopplegget i tråd med behovet til befolkningen.


Laste ned ppt "Borgestadklinikken BA Avdeling Loland Klinikkavdeling 1 Klinikkavdeling 2 Ettervernsavdelingen §12-konferanse 1.-2. sept. 2011 Kriminalomsorgen - Region."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google