Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Abup sitt arbeid i bufetats familiebehandlingstiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Abup sitt arbeid i bufetats familiebehandlingstiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Abup sitt arbeid i bufetats familiebehandlingstiltak

2 Hjemmel: samarbeidsavtale mellom Bufetat og Sørlandet sykehus HF
Barneverntjenesten sender henvisning på barnet etter gjeldende regler Barnet blir pasient i Abup med rettigheter iflg lov om spesialisthelsetjenesten og lov om pasientrettigheter. Tilbudet er frivillig Foreldrene representerer barnas rettigheter.

3 Abups rolle Abup deltar i ressursgruppen rundt tiltaket
Samspillvurderinger, observasjoner Evt. utredning av barnet når det er mistanker om utviklingsforsinkelser Samtaler med foreldre Kan fortsette behandlingskontakten med familien etter at tiltaket er opphørt

4 Spesialisthelsetjenesten er et frivillig tilbud
Lov om spesialisthelsetjenester, lov om helsepersonell og lov om pasientrettigheter. Alle lovene understreker pasientens rett til med bestemmelse. Siden barna er små er det foreldrene som representerer dem i forhold til loven.

5 Lov om pasientrettigheter
§ 3-1. Pasientens rett til medvirkning        Pasienten har rett til å medvirke ved gjennomføring av helsehjelpen. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningens form skal tilpasses den enkeltes evne til å gi og motta informasjon.        Dersom pasienten ikke har samtykkekompetanse, har pasientens nærmeste pårørende rett til å medvirke sammen med pasienten.

6 § 4-1. Hovedregel om samtykke
       Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. For at samtykket skal være gyldig, må pasienten ha fått nødvendig informasjon om sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen.        Pasienten kan trekke sitt samtykke tilbake. Trekker pasienten samtykket tilbake, skal den som yter helsehjelp gi nødvendig informasjon om betydningen av at helsehjelpen ikke gis.

7 Taushetsplikten Taushetsplikten er ikke til hinder for tverretatlig samarbeid når det er til pasientens beste og samtykke er gitt. Hyppige møter med mange samarbeidspartnere gir utfordringer med å holde tunga rett i munnen. Gjør avtaler med foreldre at vi blir enige om hva jeg deler i gruppa.

8 brukermedvirkning Planlegginng og drøfting av behandling skjer i ressursgruppen Det kan an være et stort antall personer og instanser som deltar i gruppen. Dette betyr at det er mange som gir og får informasjon, det er mange taleføre menneske på møtene, og mellom møtene kan familien treffe mange av fagfolkene som har ulike oppgaver i forhold til familien og som kanskje også har ulik agenda. Det kan være vanskelig for familien å gjøre sin stemme og sine brukerettigheter gjeldende blant så mange. Det har også vært praktisert ulikt hvorvidt familien er med på møtene. Enkelte familier har ikke ønsket å være med men å få informasjon etterpå. En kan tenke seg at dette er på grunn av de store møtene. Samtidig er det nødvendig med en samkjøring avinformasjon mellom alle instansene.

9 Mange aktører Har familien oversikt over hvor de enkelte aktører kommer fra? Hvordan presentere tilbudet fra Abup på en måte som gir mening og sikrer at familien er klar over sine rettigheter i forhold til spesialisthelsetjenesten? Det varierer i hvor stor grad vi involverer oss direkte med barnet og foreldrene

10 En annen rolle Hva er forskjellen å arbeide i et barneverntiltak og et ordinært pasientforhold? Vår selvbestemmelse som terapeuter kan bli utfordret. Det kan være uklart for familien hva vår rolle består i. Andre samarbeidspartnere kan familien kjenne fra før. Vanligvis er dette første gangen familien treffer ABUP.

11 Mellom frivillighet og tvang
Utredningen og behandlingens kår i dette. Er det klart om vi utreder omsorgskompetansen eller om vi skal hjelpe familien til å greie omsorgen? Tiltaket vil inneholde begge deler i de fleste tilfellene. Vi foreldrene helhjertet gå inn i et behandlingsforhold når de ikke er sikre på om de får beholde barnet? Barnet må være i fokus


Laste ned ppt "Abup sitt arbeid i bufetats familiebehandlingstiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google