Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LAR- legemiddelassistert rehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LAR- legemiddelassistert rehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 LAR- legemiddelassistert rehabilitering
Spesialisthelsetjenestens ansvar og forventninger til kommunene

2 Bakgrunn for LAR i Norge
LAR i Norge siden 1998 Dødelighet, sykelighet og kriminalitet - før versus under LAR

3 Nasjonale retningslinjer

4 Statistikk Ca 7000 LAR pasienter i Norge i 2012
Ca opiatavhengige på landsbasis I Østfold nesten 500 LAR pasienter

5 STATUS LAR I ØSTFOLD Januar 2015
SMP ASKIM (Trøgstad, Askim, Eidsberg, Skiptvet, Spydeberg, Hobøl, Marker) 66 SMP HALDEN (Halden, Aremark) 48 SMP SARPSBORG (Sarpsborg, Rakkestad) 73 SMP MOSS (Moss, Rygge, Råde, Våler) 141 SMP FREDRIKSTAD (Hvaler, Fredrikstad) 162 TOTALT 490

6 Spesialisthelsetjenestens hovedansvar
Inklusjon- vurdering og kartlegging Trepartsamarbeid- initiere ansvarsgruppe/IP Valg av legemiddel- Suboxone,Subutex, Metadon Opptrapping- poliklinisk eller inneliggende Stabilisering- oppstart og underveis Dosejusteringer- oppstart og underveis Nedtrapping- frivillig og ufrivillig Veiledningsansvar

7 R’en i LAR- forventninger til kommunen
LAR er mer enn medisinering Helhetlig rehabilitering Bolig Aktivitet(jobb/skole og fritid) Økonomi Nettverk Somatisk helse Skadereduksjon Boveiledning Oppsøkende arbeid Annen praktisk bistand

8 Dette fordrer samhandling mellom spesialisthelsetjeneste og førstelinje!

9 LArs 44 år Debuterte med heroin i ungdomsalder.
Har etter dette hatt gjentatte forsøk med døgnbehandling, med få rusfrie perioder. Har tidligere vært inkludert i LAR, skrev seg da ut mens han var i langtids døgnbehandling TSB, etter eget ønske Innlagt somatisk avdeling etter overdose på heroin. Også behandlet for lav blodprosent, og abcess på ben etter bomskudd Trappet opp på 120 mg Metadon ved somatisk avdeling grunnet smerter Somatisk avdeling tar kontakt med SMP, ønsker å videreføre substitusjonsbehandling grunnet overdosefare. SMP vurderer at Lars fyller kriteriet for inklusjon i LAR.

10 Lars blir så henvist fra SMP til avgiftningen i Moss for stabilisering på dose. Overføringen mellom avdelingene skjer raskt SMP tar så kontakt med rustjenesten, for å initiere ansvarsgruppe. Fastlege informeres også om situasjonen, grunnlag for medikamentvalg og dose. SMP innkaller til første ansvarsgruppemøte som holdes på avgiftingen. Ruskonsulent utnevnes som koordinator. Fordeling av oppgaver ift. praktisk bistand og oppfølging. Fastlege vil forskrive medikamenter og skal følge opp somatisk helse.

11 Lars har mange utfordringer både ift
Lars har mange utfordringer både ift. fortsatt aktiv rusmiddelbruk, boligsituasjon, økonomi og somatisk helse Det vurderes fortløpende hvorvidt pasientens LAR behandling skal forsterkes med ytterligere døgnbehandling eller tettere kommunal oppfølging. Grunnet 11 tidligere forsøk på døgnbehandling og vekslende motivasjon for dette, vurderer ansvarsgruppen at man forsøker med forsterket kommunal oppfølging.

12 Grunnet abcess på benet som vanskeliggjør mobilitet for henting på apotek, kobles hjemmesykepleien på for daglig Metadonutlevering. Hjemmesykepleien bistår også med urinprøvetaking i hjemmet. Ruskonsulent tar, i samarbeid med Lars kontakt med NAV for å rydde i en kaotisk økonomi. Inngår avtale om frivillig forvaltning for å betjene gjeld og dekke husleie. Ruskonsulent i kommunen og LAR konsulent i spesialisthelsetjenesten inngår vekselvise og regelmessige avtaler med Lars om hjemmebesøk og øvrig oppfølging. Ansvarsgruppemøter avholdes regelmessig for å koordinere oppfølging og ansvarsfordeling.

13 Lars får etter noen uker, et lengre tilbakefall til heroin.
Ruskonsulent innkaller til ekstraordinært ansvarsgruppemøte etter anmodning fra spesialisthelsetjenesten. Hovedfokus i møtet er vurdering av medisinsk forsvarlighet opp mot avslutning kontra videre forskrivning av LAR medikasjon Det vurderes at faren ved utskrivelse fra LAR er større enn ved videre substitusjonsbehandling. Lars henvises i stedet til stabiliseringsopphold på avgiftningen igjen.

14 Ansvarsgruppen møtes under stabiliseringsoppholdet på avgiftningen, og planlegger videre tett oppfølging sammen med Lars etter utskrivelse. I samarbeid med ruskonsulent og NAV, får Lars boveileder to ganger ukentlig. Det har vist seg nødvendig med ytterligere tiltak for at medisinene skal ha tilfredsstillende stabiliserende effekt. Kaotiske boforhold trigget russug og ledet til tilbakefall for Lars. Nytt tiltak settes inn for å forebygge gjentakelse. SMP informerer Lars om at ved eventuelle nye tilbakefall til heroin, må konvertering fra Metadon til Suboxone vurderes, noe Lars ikke ønsker.

15 Lars har etter stabiliseringsoppholdet og nyinnsatt tiltak, ikke hatt nye tilbakefall til heroin. Røyker fortsatt regelmessig cannabis. Medisinsk forsvarlighet trues ikke av denne bruken og Lars ønsker ikke å redusere cannabisbruken. Han forblir etter eget ønske inkludert i LAR med skadereduksjon som målsetting.

16 Takk for oss!


Laste ned ppt "LAR- legemiddelassistert rehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google