Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Legemiddelassistert rehabilitering - LAR

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Legemiddelassistert rehabilitering - LAR"— Utskrift av presentasjonen:

1 Legemiddelassistert rehabilitering - LAR
LAR, Drammen 2012

2 For hvem? Rusmisbrukere med et opiatdominert, avhengighetspreget misbruk. Bør ha prøvd annen type behandling. LAR bør ikke være førstevalget. Jo lavere alder desto strengere vurdering. Gjennomsnittsalder nærmere 40 år. Bør være ferdig med ”ruslivets gleder”

3 Hvordan virker LAR? Får et vanedannende opiat med lang halveringstid.
Fjerner fysisk trang/lyst på opiater. Fjerner ikke lysten/trangen til å ruse seg. Oppfølging gjennom ansvarsgruppemøter og lokal bistand Kontroll gjennom observert inntak og urinprøver Liberalisering gjennom rusmestring Gir mulighet for et normalt liv

4 LAR – legemiddelassistert rehabilitering
Metadon/Subutex/Suboxone er ingen behandling for avhengighet. Nytteverdien er knyttet til at bruken kan: kompensere for biologiske komplikasjoner forhindre abstinens, redusere rustrang og oppnå en relativ opioid blokkade øke rasjonaliteten hos brukerne minske risikoadferd og derved redusere dødlighet, syklighet og smitteadferd øke evnen til å nyttiggjøre seg annen behandling og opplæring Premiss: Strukturert ramme og tidsubegrenset perspektiv

5 Endringer i lovverk fra oppstart
Fra rundskriv 1999/2000 Nødvendig helsehelp (2001) Fulle pasientrettigheter (2004) Klagerett til Fylkesmannen (2004) Oppstart mot forskrift/nye retningslinjer (2005) Forskrift og retningslinjer 2010

6 Utfordringer Prioritering Kontroll av forsvarlighet Kontroll av inntak
Ikke miste rehabilitering av syne Ikke miste de på skadereduksjon Stille krav Fortsatt foreslå avslutning når det ikke virker 7 dagers henting av hensyn til alle Mer oppfølging av samarbeidspartnere? Mer hensyn til 3.person? Framtidig organisering

7 LAR, Drammen Dekker hele Buskerud 7 ansatte inklusive enhetsleder
Økte legeressurrser 268 pasienter Arbeider i ansvarsgruppemøter ute i kommunene Totalbudsjett ca. 14,5 mill., derav ca. 12 mill. til medikamenter.

8

9

10

11 VEILEDER FOR UTLEVERING AV SUBUTEX/SUBOXONE
Subutex/Suboxone er resoritabletter som løses opp under tungen. Det er satt krav i LAR om at tablettene skal knekkes. De fleste pasienter er vant med denne strenge kontrollen og rigide måten å innta medikasjon på. Bakgrunnen for at vi trenger å gjøre det så rigid er forsøk på fusk, misbruk og salg.  Sjekk de vanlig punktene som gjelder for administrasjon av legemidler (eks. navn, dose, skrive under mottatt skjema osv.) Be om at pasienten setter seg ned sammen med deg slik at dere sitter mot hverandre. Be pasienten om å skylle munnen med kaldt vann (dette fukter slimhinner og bedrer opptak av medikament) Ordne tablettene i pasientens påsyn slik at det slipper å bli tvil om rett dose, rett antall tabletter og lignende. Knekk (for eksempel i 8 deler, ikke pulverisér) tablettene og hell dette i et lite brettet papir (grunnen er at det da ikke vil bli hengende igjen så mye som f.eks i et beger eller lignende) Gi medisinen til pasienten og sørg for å se på pasienten når det inntas. Pasienten leverer så brukt papir evt. annen beholder tilbake til deg. Sitt sammen med pasienten under påsyn og sjekk med jevne mellomrom munnhulen til pasienten for å se når subutex/suboxone er tatt opp. (Pasienten bør ikke skylle munnen før alt medikament er tatt opp) Er pasienten synlig ruset skal han/hun ikke ha subutex/suboxone. Er du i tvil –ring legen! Helt til slutt ber vi dere som deler ut subutex/suboxone om å bruke sunn fornuft. Snakk med pasienten og forklar hvis pasienten ikke skjønner eller er enig i det du gjør. Be pasienten ta kontakt med oss i LAR tiltaket hvis han/hun mener det gjelder andre regler for utdeling til han/hun. Vi minner spesielt om viktigheten av at vi får beskjed ved episoder som oppstår eller samarbeidsproblemer. Kontakt oss også dersom dere har ideer eller erfaringer for å gjøre dette bedre. 

12 VEILEDER FOR UTLEVERING AV METADON
Metadon blandes vanligvis i saft. Den blir levert i flasker av enten plast eller glass. Flaskene er i tillegg til informasjon om navn, dose, styrke osv. merket med drikkedato. Dette er gjort for å holde orden med hva som er gitt evt. ikke gitt og hva som er levert til ulike samarbeidspartnere som deler ut metadon. Sjekk de vanlig punktene som gjelder for administrasjon av legemidler (eks. navn, dose, skrive under mottatt skjema osv.) Rist flasken, ta korken av og gi bare flasken til pasienten. Se på pasient når han/hun drikker metadon. Har pasienten med brus eller lignende og ønsker å skylle munnen etter inntak SKAL dette fortrinnsvis helles over i egen kopp og hele koppen drikkes eller evt. tømmes ut (grunnen er at dersom pasienten har ønske om å lure unna vil du ikke kunne se dette om han spytter dette i en flaske med cola eller annen mørk farget brus/drikk under skylling) Pasienten leverer flasken tilbake til deg når alt er drukket opp. Er pasienten synlig ruset skal han/hun ikke ha metadon. Er du i tvil –ring legen! Helt til slutt ber vi dere som deler ut metadon om å bruke sunn fornuft. Snakk med pasienten og forklar hvis pasienten ikke skjønner eller er enig i det du gjør. Be pasienten ta kontakt med oss i LAR tiltaket hvis han/hun mener det gjelder andre regler for utdeling til han/hun. Vi minner spesielt om viktigheten av at vi får beskjed ved episoder som oppstår eller samarbeidsproblemer. Kontakt oss også dersom dere har ideer eller erfaringer for å gjøre dette bedre.

13 URINPRØVER – HVORFOR? Kontrollere at klienten inntar medikamentet (Unngå salg) Konfrontere klienten med ev. misbruk og arbeide videre med det Sammenligne fra periode til periode, måle ev. framgang Fokusere på det som går bra (negative prøver) Pasienten kan dokumentere rusfrihet – får økt frihet – førerkort mulig Se hvilke stoffer som er i omløp, og hvor vår hovedinnsats skal ligge Sm0212

14 Urinprøvetaking Prøvetakingen må overvåkes. Det kommer prøver som er så tynne at fortynningen neppe kan ha skjedd i kroppen. Når prøvene virker tynne, ta opp med klienten hvordan vedkommende kan forholde seg for å få så normale prøver som mulig. Det er samtidig viktig at folk blir behandlet med respekt, slik at prøvesituasjonen blir så lite belastende som mulig. Urinprøvene må kontrolleres for temperatur. Det er viktig at dette skjer uten at prøvene blir forurenset. Termometer må være godt skyldt og tørket dersom det har stått i sprit. Spør alltid klienten om han har tatt inn noe som kan gi utslag, og påfør ev. slike opplysninger på rekvisisjonen.

15 Behandle pasientene med respekt
Men gjennomfør utlevering og urinprøver etter reglene Meld avvik til ruskonsulent ev. LAR Konsekvenser av avvik kan være fare for 3.person, manglende rehabilitering, helsefare for pasienten sm0212


Laste ned ppt "Legemiddelassistert rehabilitering - LAR"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google