Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder Nordreisa 7. juni 2012

2 Formålet med elektronisk meldingsutveksling: Hevet kvalitet Hevet effektivitet

3 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Helsetjenesten i region nord med –88 kommuner og –4 helseforetak Skal være tilknyttet helsenettet Skal utveksle elektroniske meldinger FUNNKe skal dele sin kompetanse med de øvrige helseregionene

4 FUNNKe Troms-Ofoten 2010-11 FUNNKe region nord 2011-13 Helsedirektoratet: 4 mill 2010-2011 –Til kompetanseorganisasjon Helse- og omsorgs departement: –23,3 mill i 2011-2013 (ca 7,6 mill pr år) til kompetanseorganisasjon til samarbeidskommune kr 200 000 Til kommuner kr 50 000 til helseforetakene

5 Strategi for å fremme meldingsutveksling Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 1.Bred forankring 2.Fri tilgang til veiledning og support 3.Lokale nettverk 4. Deling av erfaring og kompetanse 5. Tilskudd

6 Samarbeidskommuner Helgeland –2011: Rana –2012: Brønnøy, Alstahaug Nordre Nordland –2011: Bodø, Vågan –2012: Fauske, Sortland Troms-Ofoten –2011 Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik Finnmark –2011: Alta –2012: Hammerfest, Sør-Varanger, Tana

7 Oppgaver for en samarbeidskommune Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og legekontorene PLO og helseforetak Helsestasjoner og helseforetak Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaring med omliggende kommuner

8 Tiltak overfor helseforetak Oppdragsdokument 2012 Følge opp sin del av ansvaret for å implementere elektronisk meldingstjeneste i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (prosjekt FUNNKe)

9 Status PLO – fastleger region nord 12 kommuner har startet Alta, Hammerfest Tromsø, Kåfjord, Lenvik, Dyrøy, Bardu, Harstad, Narvik Bodø, Saltdal Rana Ca 30 kommuner forventet i 2012 Ca 40 kommuner forventet i 2013

10 Helsepersonell meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament administrering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk, bedre arbeidsflyt Status

11 Status HF - PLO Basismeldinger –UNN HF – Tromsø, Lenvik, Dyrøy PLO-meldinger –UNN HF– fra alle avdelinger i løpet av 2012 –Tromsø, Dyrøy –HLSH HF - snart meldinger –Rana Oppstart basismeldinger PLO – HF –HF HF –Alta, Hammerfest –NLSH HF –Bodø, Vågan

12 Sendte og mottatte meldinger – alle kommuner

13 UNN HF- sendte og mottatte meldinger

14 Utfordringer for kommunene Nye arbeidsrutiner i PLO –Ta i bruk hele EPJ –Samarbeid med fastlegene –Samarbeid med HF Avsett ressurser –Personer – økonomi –En dedikert person –Tett samarbeid PLO-IKT Få teknikken til å fungere –Før man starter opplæring og ROS analyser –Uferdig programvare er en realitet Sikre drift –Kontinuerlig oppfølging

15

16 KS- rapport Gevinster og kostnader ved elektronisk meldingsutveksling –www.telemed.no\FUNNKe –http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og- forskning/fou/FoU-Meldingsutveksling-er- avgjorende-for-Samhandlingsreformen/

17 Utbredelse i Norge Norsk helsenett overtok pr 1.01.2012 ansvaret fra Helsedirektoratet for å utbre meldinger til hele landet. Landet inndeles i 5 regioner koordinering, kompetansebygging og bistand –Hvor FUNNKe er i region nord –Bygges opp litt tilsvarende i region midt, vest, sør og øst

18 www.telemed.no\FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk utveksling av helseopplysninger Prosjekt FUNNKe region nord 2011-13 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google