Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til regional kvalitetsregisterkonferanse i Helse Sør-Øst RHF 18. Juni 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til regional kvalitetsregisterkonferanse i Helse Sør-Øst RHF 18. Juni 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til regional kvalitetsregisterkonferanse i Helse Sør-Øst RHF 18. Juni 2010

2 Pasientens behov skal være førende…. Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det Helseforetaksloven § 1-1

3 Mål med erfaringskonferansen •Status for medisinske kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst •Informasjon om hvordan starte kvalitetsregister •Utveksle erfaringer •Utfordringer •Veien videre

4 Oppdragsdokument 2010 fra HOD til HSØ RHF •HSØ RHF skal sammen med de øvrige RHFene fortsette å utvikle og implementere felles løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. •Arbeidet skal samordnes med relevante prosesser i Helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt og ses i sammenheng med Nasjonalt helseregisterprosjekt. •HSØ RHF skal iverksette tiltak for implementering av elektroniske fellesløsninger i den rekkefølge Helse Midt-Norge RHF utvikler slike for utvalgte kvalitetsregistre. •HSØ RHF skal sammen med de øvrige RHFene utarbeide forslag til etablering av kvalitetsregister for biologiske legemidler, påse likeverdig behandlingspraksis i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.

5

6 Ulike typer kvalitetsregistre i Helse Sør-Øst •Godkjent av Helse- og omsorgsdepartementet med nasjonal status •Nasjonal, landsdekkende utbredelse, men ikke nasjonal status •Regionale, virksomhetsovergripende •Lokale/sykehusinterne Variasjon mht hjemmelsgrunnlag, dekningsgrad, finansieringskilder, databehandleransvar mm

7 6 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i HSØ •Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister •Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes •Cerebral pareseregisteret i Norge •Nasjonalt traumeregister •Kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft •Kvalitetsregister for prostatakreft

8 Hvem jobber med kvalitetsregistre i HSØ RHF •Forankring i Avdeling for kvalitet og tjenesteutvikling •Samarbeid med IKT-avdeling, juridisk avdeling m fl •Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering, SKDE, i Helse Nord er nasjonalt servicemiljø med en regional node i Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst •IKT-engasjement i løpet av høsten 2010 dedikert kvalitetsregisterarbeid •Interregional styringsgruppe for kvalitetsregistre


Laste ned ppt "Velkommen til regional kvalitetsregisterkonferanse i Helse Sør-Øst RHF 18. Juni 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google