Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anlaug lia.rme.juni.20041 Oslo kommune Rusmiddeletaten Erfaringer fra hepatittforebygging og annet helsearbeid blant misbrukere i Oslo Juni 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anlaug lia.rme.juni.20041 Oslo kommune Rusmiddeletaten Erfaringer fra hepatittforebygging og annet helsearbeid blant misbrukere i Oslo Juni 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 anlaug lia.rme.juni.20041 Oslo kommune Rusmiddeletaten Erfaringer fra hepatittforebygging og annet helsearbeid blant misbrukere i Oslo Juni 2004

2 anlaug lia.rme.juni.20042 Oslo kommune Rusmiddeletaten

3 anlaug lia.rme.juni.20043 Oslo kommune Rusmiddeletaten Skadereduksjon ”Skadereduksjon (…) en felles betegnelse for ulike typer tiltak som tar sikte på å redusere og lindre de direkte helsemessige skadene av narkotikamisbruk.(…) Skadereduksjon uttrykker et mål om å redusere de direkte og umiddelbare skadelige konsekvensene av å bruke narkotika, uten å ha som siktemål at bruken av narkotika skal begrenses eller opphøre”.

4

5 anlaug lia.rme.juni.20045 Oslo kommune Rusmiddeletaten Hvorfor skadereduksjon -Tar utgangspunkt i brukerens her-og- nå-situasjon -Et supplement til rusfrie tilbud -Noen ganger en forutsetning for å komme i gang med rusfrie tilbud

6

7 anlaug lia.rme.juni.20047 TILBUD: Lavterskel klinikk Lett tilgjengelig rent injeksjonsutstyr Tilgjengelig og korrekt informasjon om skade- og sykdomsrisiki Kurs Vaksinasjonsprogram Helseundersøkelser Ernæring Rutine- og metodeutvikling

8 anlaug lia.rme.juni.20048 Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon - MÅLGRUPPE Aktive rusmiddelmisbrukere Alle aldre over 18 år Begge kjønn Rusmiddelmisbrukere som –er akutt, kortvarig bostedsløse –er uten fast bopel –har lav eller ingen boevne –har atferdsproblematikk Rusmiddelmisbrukere som faller utenfor

9 anlaug lia.rme.juni.20049 Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon - MÅL Endring Forebygge og lindre rusrelatert skade eller sykdom Bistå klienten i å oppnå egne mål Videreformidle klienten til mer egnet tilbud Gi husrom for begrenset tid Øke sosial mestring

10 anlaug lia.rme.juni.200410 Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon - tjenestetilbud Sosial trening Trening i daglige gjøremål Helsetjenester Matservering Utdeling av kondomer/brukerutstyr Informasjonsvirksomhet Samtaler enkeltvis og i grupper Avtaler/individuelle behandlingsplaner

11 anlaug lia.rme.juni.200411 Oslo kommune Rusmiddeletaten Hepatitt C HCV blant sprøytebrukere i Norge siden 70-tallet Siden - 90 en forekomst av anti-HCV på + 60 % i denne gruppa Totalt 12 000 ISA i Norge - halvparten i Oslo Om lag 7 000 sprøytebrukere er smittet med HCV? Dersom 60 % av dem er kroniske bærere, utgjør det om lag 4200 smitteførende personer 20 % av disse risikerer en behandlingstrengende leverskade?

12 anlaug lia.rme.juni.200412 Oslo kommune Rusmiddeletaten ”Ikke bare dopet...” Dårlig almentilstand Feil- og underernæring Dårlig tannstatus Dårlig immunforsvar Dårlig hygiene

13 anlaug lia.rme.juni.200413 Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon - tjenestetilbud Deler ut i underkant av 2 millioner kanyler, injeksjonstørk, pucker Gratis kondomer og glidekrem Samler inn brukt utstyr 14 000 konsultasjoner i Feltpleien 2003 Antall konsultasjoner doblet fra januar 2003 til januar 2004

14 anlaug lia.rme.juni.200414

15 anlaug lia.rme.juni.200415 Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon - tjenestetilbud Informasjon –Smitteveier –Injeksjonspraksis –Kunnskap om sæskilt skadelige forhold ved stoff i omløp for tida –Individuell veiledning –Testing/oppfølging

16 anlaug lia.rme.juni.200416 Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon - tjenestetilbud Aksjoner –Bevissgjøringskampanjer –Sprøyterydding –Helseundersøkelse –Vaksinasjon

17

18 anlaug lia.rme.juni.200418 Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon - tjenestetilbud Hepatitt C-rapporten (Atle Egeland, RME 2003) –Smittestatus i forhold til: Sprøytedeling Deling av annet brukerutstyr Fengselsopphold Tatoveringer Tid i injeksjonsmisbruk Type stoff

19 anlaug lia.rme.juni.200419 Oslo kommune Rusmiddeletaten De utsatte heroinmisbrukerne Høy andel injeksjonsmisbrukere Brun heroin – krever koking/bufring Hyppige injeksjoner Injeksjon i sosiale situasjoner Hjelp til injeksjon Manglende kunnskaper Injisert < 5 år: halvparten ennå ikke utsatt for smitte

20 anlaug lia.rme.juni.200420

21 anlaug lia.rme.juni.200421 Oslo kommune Rusmiddeletaten Seksjon skadereduksjon - tjenestetilbud Informasjonsmatriell –fakta om hepatitt – J-kie Cards – mitt & ditt – informasjon om Feltpleien – informasjon om Smittevernet – informasjon om andre hjelpetiltak Mat, aktivitetstilbud, overnatting, videreformidling, hjemreise.

22

23 anlaug lia.rme.juni.200423 Oslo kommune Rusmiddeletaten Sprøyterom? Individuell hjelp Akkumulerte brukererfaringer Tilpasset informasjon Dialog og respekt Ønske om å beskytte seg, kunnskaper nok til å gjøre det Erfaringer fra HIV- arbeidet

24 anlaug lia.rme.juni.200424 Oslo kommune Rusmiddeletaten Sprøyterom? Sprøyterom må ikke opprettes som en isolert enhet, men som del av et større tilbud til injiserende rusmiddelbrukere som må inkludere andre helsetjenester. Tilbudet må tilpasses lokale forhold og organiseres på en måte som sikrer brukernes rettigheter til nødvendig helse- og smittevernhjelp

25 anlaug lia.rme.juni.200425 Oslo kommune Rusmiddeletaten Sprøyterom? Kontakten mellom brukere og personell har potensiale for endringsprosesser hos førstnevnte i forhold til egenomsorgsevne og motivasjon. Erkjennelse av at narkotikabruk finner sted, og respekt for den som injiserer må derfor være viktige prinsipper

26 anlaug lia.rme.juni.200426 Oslo kommune Rusmiddeletaten Målsetting sprøyterom · Redusere ”offentlig sjenanse” (public nuisance), dvs. brukte sprøyter, offentlig sprøytesetting og omsetting av rusmidler · Forbedre tilgang til behandling og andre tjenester · Redusere helseskader og overdosedødsfall Redusere smitterisiko for blodbårne infeksjonssykdommer

27 anlaug lia.rme.juni.200427 skriften på veggen G ALLERY G ARAGE Sprøyterom carefully chosen by all of the Oslo- junkies - please catch the essential ironic part of this


Laste ned ppt "Anlaug lia.rme.juni.20041 Oslo kommune Rusmiddeletaten Erfaringer fra hepatittforebygging og annet helsearbeid blant misbrukere i Oslo Juni 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google