Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeid i andres hjem + Arbeidsmiljøet når du jobber der Kursansvarlig Hanna Vesterager 15.01.03 Lobus - Hanna Vesterager - tlf:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeid i andres hjem + Arbeidsmiljøet når du jobber der Kursansvarlig Hanna Vesterager 15.01.03 Lobus - Hanna Vesterager - tlf:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeid i andres hjem + Arbeidsmiljøet når du jobber der Kursansvarlig Hanna Vesterager 15.01.03 Lobus - Hanna Vesterager - lobus.hanna@mobilpost.com tlf: 41553836 www.neducate.com/arbeidsmiljo

2 Hjemmetjenesten hva er det? Relasjon til bruker relasjon til pårørende, hjelpeverge, nettverk individuelle hensyn faglighet og prosedyrer brukere med permanente behov brukere med midlertidige behov Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

3 Hjemmetjenesten de viktige samarbeidspartnere omsorgsarbeideren hjelpepleieren ergoterapeuten vernepleieren hjemmehjelperen fysioterapeuten fastlegen sosialarbeideren Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

4 Sykepleier i hjemmetjenesten Etablert tjeneste 1982 (ung bransje) Lov om helsetjenesten i kommunene ( www.lovdata.no) Lov om sosiale tjenester ( www.lovdata.no) gi helse,- omsorgs,- og sosialtjenester en-til-en jobbing avstand til spesialisthelsetjenesten arbeidsoppgavene kan være diffuse og uavgrensede offentliggjøring av en privatsfære Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

5 Lov om helsetjenesten i kommunen (1982) nødvendig helsehjelp til alle som bor eller oppholder seg i kommunen fremme helse og forebygge sykdom diagnose og behandling av sykdom medisinsk rehabilitering og habilitering pleie og omsorg § Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

6 Lov om sosiale tjenester (1991) bistand til praktiske gjøremål i og utenfor hjemmet hjemmehjelp, støttekontakt, avlastningsordninger, omsorgslønn. tjenestetilbud skal så langt mulig utformes i samarbeid med klienten § Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

7 Å bevege seg over andres dørterskel bruker - pasient - borger? personer med sin historie, sine normer og verdier direkte pasientrettet arbeid….. indirekte pasientarbeid…... ditt hjem - vår arbeidsplass http://www.nosf.no/ (egen faggruppe) Arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

8 Arbeidsmiljøloven skal anvendes i brukers hjem?” ! Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

9 ARBEIDSMILJØLOVEN §1 “sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakeren full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger..... i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet” Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

10 ” Arbeidstaker kan nekte å utføre arbeid i brukers hjem - Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager ! hvis det ikke er tilrettelagt for å hindre uheldige fysiske og psykiske belastninger ?”

11 Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager Grunnloven Arbeidsmiljøloven og andre lover Forskrifter ( utdyper enkelte paragrafer ) Veiledning/ orientering/ kommentar Lokale avtaler og prosedyrer Arbeidsmiljø systemet

12 ARBEIDSMILJØLOVEN Arbeidsgivers plikter Løpende kontroll med arbeidsmiljøet kartlegging av arb.miljøet utarbeide handlingsplan utbedre iverksette Arbeidstakers plikter feil og mangler som kan medføre fare for liv eller helse underrette arbeidsgiver Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager §16 §14

13 Arbeidsmiljø systemet Arbeidstaker §16.1 Arbeidsleder § 16.2 BHT § 30 Arbeidsgiver §14.0 HVO § 25-27 AMU § 23-24 VO § 25-27 Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

14 VILKÅR TIL TJENESTEN § ? Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

15 Kvalitetssikring med to dimensjoner Arbeidsplasskartlegging (hensynet til den ansatte) Individuell omsorgsplan (hensynet til brukeren) Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

16 1. søknad fra bruker 2. innhenting og kartlegging av opplysninger 3. analyse og vurdering av opplysningene 4. utredning og vurdering av tiltak / tjenester vurderingsbesøk hjemme hos bruker 5. saksfremstilling med forslag til vedtak 8. eventuell klagebehandling 7. underrette bruker om vedtak 6. vedtak om tjenestetilbud Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager Arb.plass kartlegging Saksbehandlingsprosedyre

17 Arbeidsmiljø mål Skape attraktive arbeidsplasser, slik at bransjen kan både beholde og rekruttere ansatte Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

18 Hva sier myndighetene? "Dersom arbeidsmiljølovens forsvarlighetsstandard ikke oppfylles i forhold til hjemmesykepleien, vil plikten til å yte helsehjelp kunne modifiseres eller endres. Nekter pasienten for eksempel å bytte til sykehusseng, vil han eller hun kunne kreve den sykepleie som kan foretas uten sannsynlige negative følger for pleiepersonalets helse eller velferd." Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager Helsedirektoratet 1988

19 Dialog med brukeren om arbeidsmiljøforbedringer ”De fleste brukere skjønner jo at vi må ta hensyn til ansatte, slik at folk ikke blir utslitt - bare man tar en prat med dem om det” Arbeidsmiljø ved arbeid i andres hjem - Lobus/Hanna Vesterager

20 Lykke til videre i studiet !


Laste ned ppt "Arbeid i andres hjem + Arbeidsmiljøet når du jobber der Kursansvarlig Hanna Vesterager 15.01.03 Lobus - Hanna Vesterager - tlf:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google