Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Målsettinger og oppgaver for handlingsplanen: Nasjonal handlingsplan for helse. Supplerende vaksinering av befolkningen. Gjennomføringsmekanismer og kontroll.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Målsettinger og oppgaver for handlingsplanen: Nasjonal handlingsplan for helse. Supplerende vaksinering av befolkningen. Gjennomføringsmekanismer og kontroll."— Utskrift av presentasjonen:

1 Målsettinger og oppgaver for handlingsplanen: Nasjonal handlingsplan for helse. Supplerende vaksinering av befolkningen. Gjennomføringsmekanismer og kontroll med utførelsen. Føderalt byrå for overvåking innen feltet beskyttelse av forbrukerrettigheter og menneskelig velferd (Rospotrebnadzor)

2 nasjonal handlingsplan for helse. For å løse oppgavene som ble gitt av Den russiske føderasjons president på møte med regjerings- medlemmene i Den russiske føderasjon, ledelsen for Føderasjonsforsamlingen og medlemmene av Det statlige råds presidium, Helse- og sosialutviklingsdepartementet og Rospotrebnadzor 5. september 2005, er det utarbeidet en nasjonal handlingsplan for helse.

3 Hovedmål med handlingsplanen •Reduksjon av invaliditet, sykdomsforekomst •Bedre kvalitet på helsetjenester til befolkningen •Forebyggingsrettet utvikling av helsevesenet •Økt vekt på primærhelsetjeneste (allmennleger (familieleger), terapeuter, barneleger og andre spesialister) •Legge forholdene til rette for økt volum av medisinske tjenester uten sykehusinleggelse •Økt tilfredshet hos befolkningen med høyteknologiske medisinske tjenester.

4 Utvikling av primærhelsetjenesten Utvikling av forebyggingsrettet helsevesen Å sikre befolkningen høyteknologisk medisinsk hjelp Prosjektstyring og informasjonsstøtte Viktigste prioriterte områder i Nasjonal handlingsplan for gjennomføring av ytterligere tiltak i perioden 2006-2007

5 Prioritet : Utvikling av forebyggingsrettet helsevesen inkluderte underområder: Forebygging av HIV-infeksjon, hepatitt B og C •Supplerende vaksinering av befolkningen innenfor rammen av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og mot influensa Prioritet: Utvikling av primærhelsetjenesten inkluderte underområder: • For diagnostisering og behandling av pasienter med HIV

6 Delmål: Immunisering av befolkningen innen rammen av handlingsplanen • Utkast til føderal lov «Om forandringer til artikkel 9 i Føderal lov av 17 september 1998 № 157-ФЗ «Om vaksineforebygging av infeksjonssykdommer» (inkludering av vaksine mot influensa for risikogrupper i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet) • Resolusjon fra Den russiske føderasjons statlige sjefssanitærlege av 3. november 2005 «Om supplerende vaksinasjon av befolkningen i Den russiske føderasjon» (registrert hos Det russiske justisdepartement 16. november 2005, registreringsnummer № 7164) • Forordning fra Det russiske helse- og sosialutviklingsdepartement av 17.01.06 № 27 «Om innføring av endringer til vedlegg no 1 til Det russiske helse- og sosialutviklingsdepartements lov av 27. juni 2001 No 229 «Om det nasjonale vaksinasjonsprogrammet og programmet for vaksinasjon på epidemiologiske indikasjoner».

7 Målsetting med vaksinering av befolkningen 1. Reduksjon av forekomsten av hepatitter i befolkningen til sporadisk nivå, derfor planlegges det å vaksinere: 10 mill personer i 2006 - skoleelever opp til 17 år som ikke er vaksinert tidligere; 15 mill personer i 2007 - unge mellom 18 og 35 år som ikke er vaksinert tidligere. 2. Reduksjon i forekomsten av rubella til 10 tilfeller per 100 000 innbyggere og avskaffelse av medfødt rubellasyndrom, derfor planlegges det å vaksinere: Barn på 5, 6 og 7 år i 2006, og samtidig jenter fra 14 til 17 år som ikke har hatt sykdommen eller er vaksinert mot rubella. Barn fra 8 til 14 år i 2007, og samtidig kvinner mellom 18 og 25 som ikke har hatt sykdommen eller er vaksinert mot rubella. 3. For å forebygge av utvikling av komplikasjoner ved bruk av levende poliovaksine i 2006 og 2007, er det forutsatt en årlig anskaffelse av 450 000 doser inaktivert vaksine for vaksinering av 150 000 små barn fra risikogrupper. 4. For å beskytte personer som tilhører risikogrupper for smitte og utvikling av komplikasjoner etter å ha gjennomgått sykdom planlegges det å vaksinere 22 millioner mennesker årlig i 2006 og 2007 mot influens.

8 Delmål: Forebygging av HIV-infeksjon, hepatitt B og C, diagnostisering og behandling av HIV-pasienter • Resolusjon fra Den russiske føderasjons regjering av 31.12.2005 No 870 «Om å skaffe statlige og kommunale helseforetak medisinske ressurser og diagnostiske preparater for forebyging, diagnostisering og behandling av personer smittet med humant immunsviktsvirus, hepatitt A og B, og utstyr og forbruksmateriell for neonatal screening ». • Forordning fra Det russiske helse- og sosialutviklingsdepartement av 5.12 2005 No 757 «Om presserende tiltak for å sikre medisinressurser til syke med HIV-infeksjoner», registrert hos Det russiske finansdepartement ( No 7264 av 22.12.05)

9 Tiltak for forebygging av HIV-infeksjon, hepatitt B og C blant grupper som er mest sosialt sårbare for smitte • Tiltak, rettet mot informasjon og opplæring av befolkningen • En rekke tiltak, rettet mot å forhindre utbredelse av HIV- infeksjon blant sosialt sårbare grupper av befolkningen. • Tiltak rettet mot forebygging av overførsel av smitte fra mor til barn. • En rekke tiltak for reduksjon av diskriminering og økt forståelse for personer som lever med HIV/AIDS og forståelse for personer som lever med HIV/AIDS og medlemmer av deres familier, samt å trekke personer som lever medlemmer av deres familier, samt å trekke personer som lever med HIV/AIDS inn i posessen med å øke overholdelsen av med HIV/AIDS inn i posessen med å øke overholdelsen av antiretrovirale behandlingsregimer for HIV/AIDS. antiretrovirale behandlingsregimer for HIV/AIDS.

10 Kontroll med gjennomføring av tiltakene Å sørge for at statlige og kommunale helsesystemer får diagnostiske testsystemer og antiretrovirale preparater (antall planlagte og anskaffede %) hvert kvartal for behandling av pasienter med HIV- infeksjon. Antall HIV-smittede pasienter som gjennomgår antiretroviral terapi og får behandling, % Forebyggende helseundersøkelser av HIV-infiserte: antall som tilhører foretaket og antall som har fått forebyggende helseundersøkelser (absolutt tall), % Forebygging av utbredelse av HIV-infeksjon blant befolkningen: antall regioner i Den russiske føderasjon som gjennomfører informasjonsprosjekter


Laste ned ppt "Målsettinger og oppgaver for handlingsplanen: Nasjonal handlingsplan for helse. Supplerende vaksinering av befolkningen. Gjennomføringsmekanismer og kontroll."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google