Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20041 Samspill og rolleforståelse Hvorfor det er viktig at ansatte, foreldre og elever medvirker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20041 Samspill og rolleforståelse Hvorfor det er viktig at ansatte, foreldre og elever medvirker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20041 Samspill og rolleforståelse Hvorfor det er viktig at ansatte, foreldre og elever medvirker i styringen av skolene. Thor Hardeland KOMFUG

2 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20042 Hensikt -Holdning - helhet -Bevisstgjøre hverandre -Roller -Se muligheter… -…innenfor rammene!

3 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20043 Bakgrunnen… … til FAU-ledere, rektorer og styreledere: -Forskjellighet – til de grader! -Likhet: Samme ”båt”! -Problem eller mulighet?

4 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20044 Summegrupper Snakk et par minutter med den som sitter ved siden av deg: -Ser du mest problemer eller muligheter ved å trekke foreldre/foresatte tett inn i styringen av skolene?

5 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20045 Foreldrenes rolle Læreplanverket L97: -”Foreldrene har primæransvaret for oppfostringen av sine barn…” -”Det kan ikke overlates til skolen, men bør utøves i samarbeid mellom hjem og skole.”

6 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20046 FAU-leders og styreleders roller -FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg): Rent foreldre-organ … og viktig bindeledd! -Styret: Hele skolens organ -Kritisk faktor: Samspill!

7 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20047 Rektors rolle -”Kjentmann” og premissleverandør -I mange tilfeller skolens beslutningstaker! -Et godt samarbeid og samspill står og faller på rektors holdning! -Kjære rektor: Gi styret saker – lytt til styret!

8 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20048 Grensesnitt skole - samfunn -Hvorfor er skolen til? -Hva skal skolen gjøre? -Foreldrene er representanter for ”resten av” samfunnet! -Her er det en betydelig ressurs: Bruk den!

9 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20049 Nye læreplaner -Det skal utvikles nye læreplaner i alle fag i grunnopplæringen. -De skal få lavere detaljeringsgrad, men vil fortsatt være fastsatt som forskrift -De første læreplanene tas i bruk fra 2006, resten fra 2007 og 2008.

10 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 200410 Summegrupper Snakk et par minutter med den som sitter ved siden av deg: -Bør foreldre/foresatte være en høringsinstans med stor innflytelse i arbeidet med å utvikle de nye læreplanene? Hvorfor? Hvorfor ikke?

11 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 200411 Hva er viktigst for gode resultater? Undersøkelse fra flere land i Europa: -De skolene som utmerket seg, var de som hadde fått til et godt samspill mellom ansatte, foreldre og elever! Dette sikrer forankring, som igjen gir tilhørighet!

12 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 200412 Gode og dårlige sirkler -En knallhard ”naturlov”: -Gode sirkler har en tendens å forsterke seg til det bedre -Dårlige sirkler forsterker seg gjerne også: Det blir bare verre! -Vi har utfordringen!

13 Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 200413 Fotball – også her! Oppskriften til Nils Arne Eggen: -”Gå på banen for å gjøre de andre gode!” -”Spill på go’foten!” Lykke til!

14


Laste ned ppt "Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen i Kristiansand 20041 Samspill og rolleforståelse Hvorfor det er viktig at ansatte, foreldre og elever medvirker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google