Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet forebygging og rehabilitering MEF mai 2012 enhetsleder Hege Gambo Rangsvåg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet forebygging og rehabilitering MEF mai 2012 enhetsleder Hege Gambo Rangsvåg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet forebygging og rehabilitering MEF mai 2012 enhetsleder Hege Gambo Rangsvåg

2 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet for forebygging og rehabilitering Teamleder Marianne Wenger Valle dagsenter Demente Somatisk Dagrehabilitering Fysio- og ergoterapeuter Hjemmebehandl. Grupper dagrehab Avtale fysio- terapeuter 5 institutt Bjørvika Sørligata Gamle byen Galgeberg Galleri Oslo Teamleder Laila-Anita Suorca Tverrfaglig rehabiliterings team TRT Pilotprosjekt

3 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo TETT SAMARBEID MED: Bestillerenheten hjemmetjenesten avtalefysioterapeutene i bydelen Boligkontor Psykisk helse Korttidsavdelinger Lilleborg og VBS ønsker tettere samarbeid med NAV

4 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Målgruppe: brukere med behov for enhetens tjenester over 18år. (barn der det er behov for ergoterapeuts vurdering ift HC-bolig.) Tilgang til tjenesten: Via 135 journal Gerica, henvendelser via bestiller MEF, henvendelser direkte til enhetsleder Hege G.R. Informasjon om tjenesten finnes på intranett: tjenester a-å og internett oslo.oslo.kommune.no/helse/fysio_og_ergoterap i/

5 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Ergoterapi tilrettelegging av omgivelser; for eksempel boligutbedring, rådgivning i forhold til funksjonelle løsninger, søknader, m.m. rådgivning og boligvurdering i forhold til endret boligbehov, søknader, m.m hjelp til å søke om og veilede i bruk av tekniske hjelpemidler, for eksempel kjøkken, bad, heis, rullestol, bil, hørsel og syn trening i daglige gjøremål og hjelp til selvhjelp arbeidsplassvurdering, for eksempel tekniske hjelpemidler og ergonomi (blir ofte nedprioritert) forebygging av brann, fall, trykksår Altmuligmann bistår med levering og tilpasning av hjelpemidler.

6 Ergoterapeut på bydelslageret

7 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Fysioterapi behandling etter skade/sykdom forebygging av blant annet funksjonstap og fall treningsveiledning og egentreningsprogram med oppfølging individuell funksjonsundersøkelse/oppfølging/behandling Grupper, fallforebygging, turgrupper, balansegrupper å søke om, prøve ut og veilede i forhold til hjelpemidler å veilede og informere, og evt. henvise videre til andre instanser/tilbud ved behov Behandling, opptrening på institutt av avtalefysioterapeuter (institutt) Grupper på institutt / i bydel av avtalefysioterapeuter Behandling av brukere i deres hjem av avtalefysioterapeuter 5 institutt som alle har avtale fysioterapeuter – kommunal fysioterapi

8 Turgruppe – forebygging og behandling og sosialt fellesskap

9 Noen av de ansatte på Valle dagsenter!

10 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Valle Dagsenter 3 dagsenteravdelinger: Dagsenter for demente Ordinært dagsenter (ikke bare eldre!) Dagrehabilitering Totalt 40 plasser

11 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Valle Dagsenter rim, bingo, lydbok, gåturer, trening med fysioterapeut, gylne spaserstokk osv. Aktiviteter: Vi har mange aktiviteter å velge mellom som turer med dagsenterbussen, trim, bingo, lydbok, gåturer, trening med fysioterapeut, gylne spaserstokk osv. sanggruppe, fadderbarn, baking, håndarbeid, -taktil stimulering (SPA), manikyr med mer.sanggruppe, fadderbarn, baking, håndarbeid, -taktil stimulering (SPA), manikyr med mer.

12 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo TRT Tverrfaglig rehabteam: Et team som arbeider forebyggende med ”hendene på ryggen” mot ny-syke og brukere i hjemmetjenesten med potensialer for rehabilitering. Forhindre unødvendige innleggelser i sykehus Øke muligheten for direkte hjemreise til eget hjem etter sykehusopphold og videre oppfølging etter korttidshopphold Intensiv, tidsbegrenset tidlig intervensjon for å redusere hjelpebehovet på sikt Samhandlingsplasser Treningsleiligheter i omsorg+

13 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Utfordringer: Flere henvendelser, færre ansatte. Ventelister til tjenestene Samhandlingsreformen - TRT Komplekse saker – krever samarbeid av flere yrkesgrupper og enheter/team. Krav til dokumentasjon Tenke nye måter å jobbe på! Bydelens innbyggere – felles ansvar!


Laste ned ppt "Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Enhet forebygging og rehabilitering MEF mai 2012 enhetsleder Hege Gambo Rangsvåg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google