Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.6. Prosessledelse, verdiskapende samspill - introduksjon Modul I, kapittel 1.6. HiB/TQM Center.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.6. Prosessledelse, verdiskapende samspill - introduksjon Modul I, kapittel 1.6. HiB/TQM Center."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.6. Prosessledelse, verdiskapende samspill - introduksjon Modul I, kapittel 1.6. HiB/TQM Center

2 Prosessledelse -Utvikle en tilstand av kontinuerlige forbedringer Kvalitet Kvalitet Leveranse Leveranse HMSHMSKostnad Kostnad Etablere og forbedre prosesser

3 Prosessforståelse Kunde/ bruker Tilførsler Råvarer Halvfabrikata Deler Informasjon Resultater Ferdige produkter Halvferdige produkter Tjenester Rapporter Arbeid Verdi- skaping Mennesker som gjør jobben Metodene vi bruker Materialer som skal bearbeides Maskiner og utstyr vi bruker Miljøet prosessen virker i

4 Utkjøring av morgenaviser Prosessens leveranse Eksempel leveranse av morgenaviser I postkassa 05.30 + 30 min Uskadd (aksept 2%) Oppmøte trykkeri før 04.00 Drivstoff: Minimum ¼ tank på bilen Prosessens variabler

5 Fokus på kontinuerlig læring “The most important factors for success are patience, a focus on long term rather than short-term results, reinvestment in people, product, and plant, and an unforgiving commitment to quality.” -Robert B. McCurry, former Executive V.P., Toyota Motor Sales 1

6 Alle skal dra i samme retning Prosess Mål HVORDAN Spilleregler (Teamavtale)

7 Prosessorientering i ISO Ledelsens ansvar Ressurs- styring Aanalyse og forbedring Kunde Kunde behov og krav Kunde Kunde- tilfreds- het Kontinuerlig forbedring av systemet for kvalitetsstyring Kundens stemme Realisering Prosess Realisering Prosess Måling Leveranse

8 Kundens stemme og prosessens stemme Hvordan vi arbeider og bearbeider ressurser Hvordan vi arbeider og bearbeider ressurser Produkt eller tjeneste Produkt Analyse av krav og behov Måling av resultatet Mennesker Maskiner Materialer Metoder Miljø Prosessens stemme Kundens stemme Inputt: Tilførsler Prosess/system Leveranse Kunder/ brukere

9 Ulike typer prosesser i en virksomhet Notat 1.5. Kunde og samfunnskommunikasjon1 9 Delpr. 1 Delpr. 2 Delpr. 3 Hovedprosesser/kjerneprosesser Delleveranse Resultat levert til kunder/ brukere Styrende prosesser Støtteprosesser Mennesker Maskiner Materialer Metoder Miljø

10 Prosesskart Symra Ankomst Bordsetting Bestilling Hjemreise Betaling Bespisning Velkomst Tilvisning bord og meny Tilvisning bord og meny Informasjon og bestilling Informasjon og bestilling Samvær/drikke Råvare håndtering Råvare håndtering Forbehandling råvarer Koking/steking Tilberedning Servering Regning Adjø og på gjensyn GjesterHovmester KelnerKjøkken

11 Makro- og mikronivå mikroflyt Nedbrytning Prosess- Kontroll (prosessmål) B A C D A B C D Ankomst Bordsetting Bestilling Hjemreise Betaling Bespisning Velkomst Tilvisning bord og meny Tilvisning bord og meny Informasjon og bestilling Informasjon og bestilling Samvær/drikke Råvare håndtering Forbehandling råvarer Kok/stek Tilberedning Servering Gjøre opp Adjø Gjeste r Hovmest er Servit ør Kjøkke n 1.

12 Resultatmålmatrise

13 Prosessledelse 1: Fra kaos til standard TQM Center Norway ØTG NTG Prestasjon

14 Sagtann Service Tid

15 Trappebedrift Tid Service

16 Fra kaos til en forutsigbar prosess Temperatur Tid Før standard Standard ØTG NTG EffektÅrsaker Materialer Miljø Mamn Maskiner Metoder Problem Ideer! VirkningÅrsaker Materialer Miljø MenneskerMaskiner Metoder

17 Kilen bak hjulet Planlegg Utfør Kon- trollèr Korriger

18 26-Mar-15Slide 18 Flytskjema arbeidsprosess

19 Analyse av arbeidsprosess 26-Mar-15 Slide 19 Årsaker? Forbedringsmål 4 timer reduksjon

20 Resultatmål HVA Prosessmål HVORDAN PlanleggingInnkjøp diverseKundemottakBestillingTilberedningServeringBetaling 1 Delikat måltid Al Dente (riktig kokt)Standard koketid/damping 2 Riktig pris 3 Presis betjening Ventetid serveringMaks 25 minutter fra bestilling til servering (+ - 5) 4. Hyggelig atmosfære Hyggelig atmosfære Resultatmål og prosessmål

21 PUKK hjulet Fig 1.1.Shewhart/Demings styringssyklus Plan DoStudy Act Arbeidet utføres som planlagt Vi studerer resultatet. Vi handler ut fra hva resultatet forteller oss Vi planlegger arbeidet for å nå resultater

22 Plan DoStudy Act

23 Prosessatferd Normal Variasjon (systematisk) Spesiell (Tilfeldig)

24 Prosessledelse 2: Kontinuerlig forbedring PK KU Resultatmål KF Prosjekt SK KU PK KU PK KU SK KU SK KU Daglig drift Vedlike- hold Vedlike- hold Vedlike- hold Forbedring

25 PDSA og forbedring Planlagt virkning: Mål Analyse: Finne riktig metode Tiltak: Hypotese Studere Virkelig virkning Handling i forhold til virkning Gjennomføre som planlagt

26 Kontinuerlig forbedring Problemløsning 1 2 3 4 UCL LCL 1 23

27 Etablere, vedlikeholde og forbedre Kaos! ”Shake down” Standard Forbedringer Forbedret prestasjon Mål AP DS NTG ØTG Gj.snitt Prestasjons- nivå Innføring av totalproduktivitet (Tid) Prosess uten styring Stiller krav til prosessen Snevrere avvik Etablere prosessen og styre den Prosess- forbedring ved å fjerne årsaker Forbedret prosess Vedlikehold av ny standard

28 Forbedringsssløyfen 1.Planlegge prosjekt 2. Data- innsamling 7. Standardisere løsninger 6. Evaluere effekt 5. Gjennomføre tiltakene 3. Analyse av grunnårsaker 4. Bestemme tiltak Syklus for kontinuerlig forbedring 8. Viktige Lærdommer Plan DoStudy Act

29 De 5 grunnleggende lean prinsippene VERDI:Spesifiser verdi; for hver produktfamilie sett med sluttbrukers øyne (”VOICE OF THE CUSTOMER”) MUDA:Identifiser alle trinn i verdistrømmen for hver produktfamilie, og fjern alle trinn og alle aktiviteter og all praksis som ikke skaper noen verdi (muda) FLYT:Sørg for at de gjenværende verdiskapende prosesstrinnene gjøres i en tett og samkjørt rekkefølge slik at produktet flyter lett mot kunden TREKK: Når flyt er på plass, la kunden trekke verdi fra den foregående oppstrømsaktivitet KF: Når trinnene over resulterer i en større gjennomsiktighet slik at ledere og team kan fortsette å fjerne sløsing, streb etter den perfekte løsningen gjennom kontinuerlige forbedringer FILOSOFI 1.Definer hva som er verdi for kunden 2. Skap en verdistrøm uten tap (muda) 3. Skap flyt uten stopp 4.Innfør ”sug-prosess” 5.Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer FILOSOFI 1.Definer hva som er verdi for kunden 2. Skap en verdistrøm uten tap (muda) 3. Skap flyt uten stopp 4.Innfør ”sug-prosess” 5.Skap en tilstand av kontinuerlige forbedringer

30 Forbedringsprosess og resultater Kvalitet Kostnad Leveranse HMS Forbedrings- prosesser Forbedrings- prosesser

31 Muligheter på alle nivåer

32 Metoden må læres gjennom mange repetisjoner

33 Klima for gjensidig læring Lære av hverandre:Lære av hverandre: Det du er god på, kan også andre bli god på! Finne frem til best muligeFinne frem til best mulige løsninger og beste praksis. Utvikle hverandresUtvikle hverandres kompetanse og skaperkraft


Laste ned ppt "1.6. Prosessledelse, verdiskapende samspill - introduksjon Modul I, kapittel 1.6. HiB/TQM Center."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google