Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av mine innleveringsoppgaver og eksamen Lean Ledelse Ved HIB Høsten 2012 Student Desember 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av mine innleveringsoppgaver og eksamen Lean Ledelse Ved HIB Høsten 2012 Student Desember 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av mine innleveringsoppgaver og eksamen Lean Ledelse Ved HIB Høsten 2012 Student Desember 2012

2 Leanspeilet - en evaluering av Westcontrol Robertson sitt Lean nivå på Mekanisk avdeling Nå-situasjon. Våre styrker /vitale forbedringsområder. Lean speil Lean speil er en analyse som består av 60 konkrete spørsmål som skal besvares. Spørsmålene er delt inn i kategoriene: 1. Visjonært lederskap og Lean strategi. 2. Utvikling av ledere, medarbeidere og leverandører. 3. Riktig prosess gir riktig resultat 4. Problemløsning

3 Ståstedsanalyse for Mekanisk avd. Ståstedsanalyse for Mekanisk avd. Vurdering av mekanisk avd. ved hjelp av leanspeilet. For å øke gjennomsnitt score til 6,0 innen 2015 Vurdering av mekanisk avd. ved hjelp av leanspeilet. For å øke gjennomsnitt score til 6,0 innen 2015 BakgrunnBakgrunn NåsituasjonenNåsituasjonen Analyse – grunnårsak(er) TiltakTiltak HvaHvordanHvorHvemNår Bedre lederskap og strategier Utvikle ledere, medarbeidere Forbedre prosesser Problemløsning Tydelig mål (Hoshin) Resultatmål (KPI-er) Opplæring, Coaching Utvikle sterke team 5S / OEE / Smed / Turmat / Pareto Standardisere beste praksis PDSA / A3 / KF / Prioriteringsvindu Mek.avd JAØ / WK / HV GN / HV Innen feb 2013 Innen nov 2013 Innen okt 2014 Innen des 2015 Kostnader: Må inngå i den daglige driften Det skal finnes et godt system for å kunne måle virkningen i des 2013 Innføre ny standard av prosesser/ tiltak som har gitt positiv effekt. Det skal finnes et godt system for å kunne måle virkningen i des 2013 Innføre ny standard av prosesser/ tiltak som har gitt positiv effekt. OppfølgingOppfølging Gjennomføre ny Lean speil analyse i des 2013 – 2014 - 2015 ResultaterResultater Student Desember 2012 Ønsket situasjon: Ønsket situasjon: Bli en Lean bedrift med tydelig visjon og daglig målstyring. Bli en Lean bedrift med tydelig visjon og daglig målstyring. Synliggjøring og systematisering av KF-oppgaver. Synliggjøring og systematisering av KF-oppgaver. Ønsket situasjon: Ønsket situasjon: Bli en Lean bedrift med tydelig visjon og daglig målstyring. Bli en Lean bedrift med tydelig visjon og daglig målstyring. Synliggjøring og systematisering av KF-oppgaver. Synliggjøring og systematisering av KF-oppgaver. Positive observasjoner: Bedriften har grunnverdier Dyktige medarbeidere Godt innovasjonsarbeid Forslag til forbedringer: Innføre 5S Standarisere beste praksis Skape en tilstand av kontinuerlig forbedring Opplæring i bruk av PDSA-hjulet Snitt 4,94Snitt 5,47 Snitt 3,08Snitt 3,93

4 Nå situasjon FU50 HUS seriestørrelse 54 stk Foretak 2/uke 1/dag Levrandør Kunde Produksjonsplanlegging (salg-ordreavd-innkjøpsavd-produksjon) KundeordreInnkjøp L Materialkapp 1 S/T=2,2min O/T=5min CNC Fres 1 S/T=3,9min O/T=90min CNC Dreie opr 1 1 S/T=6,7min O/T=90min Pakking/Levering 1 S/T=1min O/T=5min CNC Dreie opr 2 1 S/T=3,8min O/T=60min LLL Produksjonsordrer 2 dager 1 time2 dager12 timer 2,2 min6.7 min3,8 min3,9 min1 min Verdiskapende tid = 17.6 min X 54 stk = 15.8 timer Ledetid = 6dager og 13 timer Råvare POM bolt Ø125 X 4meter 2 Skift L

5 Ønsket situasjon FU50 HUS seriestørrelse 54 stk Foretak 1/uke 1/dag Levrandør Kunde Produksjonsplanlegging (salg-ordreavd-innkjøpsavd-produksjon) KundeordreInnkjøp L Materialkapp 1 S/T=2min O/T=5min CNC Fres 1 S/T=3,8min O/T=75min CNC Dreie opr 1 1 S/T=6,5min O/T=75min Pakking/Levering 1 S/T=0,5min O/T=5min CNC Dreie opr 2 1 S/T=3,7min O/T=48min LLL Produksjonsordrer 3 timer1 dag48 min1 dag1 time 2 min6,5 min3,7 min3,8 min0,5min Verdiskapende tid = 16,5 min X 54 stk = 14,8 timer Ledetid = 2dager og 4,8time Råvare POM bolt Ø125 X 4meter 2 Skift L

6 Verdistrømsanalyse FU 50 HUS Verdistrømsanalyse Skape riktige prosesser til riktig produkt med minimal sløsing. Redusere ledetiden med 40% innen 2015. Skape riktige prosesser til riktig produkt med minimal sløsing. Redusere ledetiden med 40% innen 2015. BakgrunnBakgrunn NåsituasjonenNåsituasjonen Bilder fra produksjon/Tegning Ønsket situasjon HvaHvordanHvorHvemNår Lagringstid mellom prosesser Omstillingstid Standardisere beste praksis Turmat-isere målene Smed - 5S Turmat - Pareto Utarbeide VSM pr produkt familie Mek.avd CNC- maskiner Mek.avd GN / WK / HV Alle Operatører GN / WK / HV Innen 15/4-2013 Innen 31/5-2013 Innen 30/4-2014 Analysere tiltakene som er iverksatt og studere resultatene. Innføre standard av nye rutiner og prosesser som har gitt positiv effekt. Analysere tiltakene som er iverksatt og studere resultatene. Innføre standard av nye rutiner og prosesser som har gitt positiv effekt. OppfølgingOppfølging Gjennomføre ny VSM av FU 50 HUS etter at tiltakene er gjennomført i juni 2013. Gjennomføre ny VSM pr produkt familie i des 2014 – 2015. Gjennomføre ny VSM av FU 50 HUS etter at tiltakene er gjennomført i juni 2013. Gjennomføre ny VSM pr produkt familie i des 2014 – 2015. ResultaterResultater Student Desember 2012 -Bærer preg av “gammel kultur” for buffring av deler mellom maskiner for bearbeiding (produksjonsplanlegging). -Lang omstillingstid i cnc maskiner. -Redusere omstillingstiden i cnc maskiner. (5S) -Utvikle sterke Team (skiftlag) -Bedre produksjonsplanlegging slik at ikke verdiskapende aktiviteter (muda) reduseres eller fjernes (lager). -Skap sug (dragende flyt) i produksjonen -Lagringstid mellom prosessene. -Trykkende flyt i produksjonen -Rot i orden og system (5S)

7 Plan for å forankre mål hos ledere, tillitsvalgte og ansatte. Involvere og etablere felles mål å strategi. •Ha ukentlige treninger med fokus på Lean, mål og strategier. •Skap forståelse og begeistring blant ledere, tillitsvalgte og ansatte ved å fortelle hva målet er og hvorfor. •Sørg for at alle har forstått at deres arbeid inngår i en større visjon. •Være tydelige i informasjon som gis på allmøter om veien videre. Vær positiv og åpen for alle spørsmål, slik at alle sider blir belyst og grip muligheten til å evt. oppklare misforståelser. Kartlegge nøkkelpersoner i 2 kategorier: 1 Positiv til mål og strategi. 2 Negativ til mål og strategi. •Endringer kan gjøre at folk føler at de mister kontrollen over eget territorium, her må vi skape rom for at de som påvirkes av endringer får være med på planleggingen slik at vi gir dem eierskap til prosessen. •Gå inn i kritisk dialog for bedre å forstå evt. motstand. Hva mener virkelig vedkommende? •Involvere ledere, ansatte og tillitsvalgte ved valg av ”Fokusert område” for forbedring, for på den måten å involvere og etablere felles mål og strategi. •Vær obs. Når noen yter til dels massiv motstand, er det som regel fordi de er redde for å rasere det som virkelig fungerer godt i dag. Strategimotor

8 Masterplan for Mek.avd 2013 - 2015 Student Desember 2012 1.Redusere ledetiden med 40% innen 2015 2.Bli en Lean bedrift med tydelig visjon og daglig målstyring innen 2015 3.Gjennomsnitt score på ny Leanspeil analyse høyere en 6,0 innen 2015 4.Redusere omstillingstiden i CNC maskiner med 25% innen 2015 Mål Hoshin 2015 Forankring Involvering TURMAT Hoshin Ledere Kvaliteter Viktige Milepeler Definere kundeverdi Produksjons Tavler Hoshin Skape flyt Skape trekk Redusere Omstillingstid 5SNy CNC Dreiebenk

9 Beskrivelse av personlige kvaliteter jeg som leder må ha for å utløse en ønsket endrings/forbedringsprosess.


Laste ned ppt "Presentasjon av mine innleveringsoppgaver og eksamen Lean Ledelse Ved HIB Høsten 2012 Student Desember 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google