Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen. Bakgrunn  Trangere økonomiske rammer har skapt et behov for å drive virksomheten på en alternative måter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen. Bakgrunn  Trangere økonomiske rammer har skapt et behov for å drive virksomheten på en alternative måter."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen

2 Bakgrunn  Trangere økonomiske rammer har skapt et behov for å drive virksomheten på en alternative måter og blant annet benytte IKT og fleksibel læring i større grad  Utdanningen har tatt i bruk IKT i forbindelse med fjernundervisning til studenter på Fosen samt i forhold til videreutdanning i vernepleie.  Personalet har vært motivert for å prøve ut alternative arbeidsformer, men har har hatt varierende kompetanse til dette.  ØKO-prosjektet ble startet opp i august 2009 2

3 Overordnet mål Skape større handlingsrom gjennom omstilling av faglig aktivitet og utvikling av kvalitet ved bruk IKT og annen teknologi der dette er hensiktsmessig 3

4 Delmål  Etablering av nye arbeidsformer med hjelp av implementering av IKT og andre digitale læremidler på de områder hvor dette er mulig og hensiktsmessig  Systematisk utvikling og kompetanseheving av studen- ter og personale for bruk av IKT-baserte hjelpemidler  Tilrettelegging for at seniorer skal kunne ha en arbeids- situasjon tilpasset kompetanse og ønske om å kunne bidra til faglig kontinuitet gjennom dokumentering og publisering av erfaringer og faglig aktivitet  Utvikling av nye læremidler tilpasset vernpleierutdanninga sine behov og muligheter 4

5 Aktiviteter  Utvidet bruk og uttesting av videokonferanser i undervisning på grunn og videreutdanning for eksempel Polycom PVX og CMA, Vidyo, DimdimvidereutdanningPVX CMAVidyoDimdim  Dokumentering av seniorenes faglige virksomhetseniorenes  Veiledning og oppfølging i praksis ved hjelp av videokonferanse, også internasjonal praksisinternasjonal praksis  Uttesting av bruk av IKT-basert Academic Coach i oppfølging av studenter Caren Finn RogerAcademic Coach CarenFinn Roger  Utvikling av internasjonalt samarbeid i forbindelse med studiene David Jean Educause EES CES MESIDavidJeanEducauseEESCESMESI  Etablering av vidioarkiv samarbeid AiTELAiTEL 5

6 Resultater  Vi har testet ulike former for videokonferanse- teknologi og skaffet oss erfaringer fra praktisk bruk om hva som fungerer og ikke i ulike kontekster  Vi har kommet godt i gang med dokumenteringen av seniorenes faglig virksomhet  Vi har kommet et viktig skritt videre med å tilføre kompetanse til personalet i bruk av IKT, selv om mye gjenstår  Studentene har vært involvert i utviklingsarbeidet 6

7 Muligheter  Det er et stort potensial ved for større bruk av ulike former for IKT ved både grunn og videre utdanningene ved HIST  Undervisningstilbudet kan gjennom dette bli mer fleksibelt, mer effektivitet samtidig som kvaliteten opprettholdes og bedres  Nedslagsfeltet/markedet kan bli større og muliggjøre større grad av både nasjonal og internasjonal deltakelse i utdanningene 7


Laste ned ppt "1 ved Wenche Natland Dahlen Karl-Johan Johansen. Bakgrunn  Trangere økonomiske rammer har skapt et behov for å drive virksomheten på en alternative måter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google