Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Folkehelseinstituttet Hans Blystad Smittevernkonferanse Finnmark september2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Folkehelseinstituttet Hans Blystad Smittevernkonferanse Finnmark september2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Folkehelseinstituttet Hans Blystad Smittevernkonferanse Finnmark september2014

2 Ebola Meningokokksykdom MSIS Tuberkulose Hepatitt C HIV Situasjonen i nordområdene

3

4 Varsling etter internasjonalt helsereglement (IHR) IHR-forskriften har til formål å forebygge og motvirke internasjonal spredning av smittsom sykdom, samt sikre en internasjonalt koordinert oppfølging. Lege, sykepleier, jordmor eller helsesøster som mistenker eller påviser et tilfelle av smittsom sykdom som kan ha betydning for internasjonal folkehelse skal umiddelbart varsle kommuneoverlegen. Dersom det ikke er mulig å få varslet kommuneoverlegen, skal Folkehelseinstituttet varsles direkte. Kommuneoverlegen skal varsle fylkesmannen og Folkehelseinstituttet. Tjenestemenn ved politiet, tollvesenet og havnevesen, på flyplasser, i Mattilsynet, Forsvaret og Kystvakten, Kystverket, Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet som innen sitt ansvarsområde blir kjent med informasjon som kan gi mistanke om en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse, skal uten hinder av lovbestemt taushetsplikt umiddelbart varsle kommunelegen

5 Varsling etter internasjonalt helsereglement (IHR) Fører av skip eller luftfartøy skal snarest mulig og senest ved ankomst til første ankomstpunkt i Norge avgi varsel om helsetilstanden om bord, dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: - føreren har grunn til å anta at smittestoffer som kan utgjøre en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse, finnes om bord -fartøyet kommer fra en havn eller lufthavn i et område som er erklært rammet av en smittsom sykdom av betydning for internasjonal folkehelse, og ankomsten skjer i inkubasjonstiden -det finnes en person om bord som har oppholdt seg i et område som er erklært rammet av en smittsom sykdom av betydning for internasjonal folkehelse på et slikt tidspunkt at inkubasjonstiden ikke er over ved fartøyets ankomst til Norge Varselet skal gis til kontrollsentralen eller tollvesenet, som deretter varsler kommunelegen eller Folkehelseinstituttet.

6 Rapporterte tilfeller av noen sykdommer Norge og Finnmark 2013 Norge antallNorge per 100 000 Finnmark antallFinnmark per 100 000 Klamydia22946454,0597801,0 Gonoré5069,934,0 Hepatitt C131825,71519,9 Kikhoste260851,01621,3 Salmonellose136326,62330,6 Pneumokokker62012,11317,3 Tuberkulose4017,8912,0 Campylobacter329164,32026,6 MRSA infeksjon65912,945,3 Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

7 Klamydiatilfeller Norge og nordligste fylker 2005- 2013 Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

8 Meningokokksykdom i Norge 1977-2013 etter serogruppe Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

9 Arbeidsgruppen anbefaler meningokokkvaksinasjon (gruppe ACWY-konjugatvaksine og gruppe B-vaksine) for: Personer med anatomisk eller funksjonell miltmangel Personer med medfødte eller ervervete komplementdefekter – defekter i TCC (C5, C6, C7, C8, C9), properdin, faktor D, faktor H og C3 Nærkontakter som tilbys bærerskapsutrydning ved sporadisk invasiv meningokokksykdom, vanligvis de under 25 år Utsatte personer ved utbrudd av invasiv meningokokksykdom

10 Arbeidsgruppen anbefaler individuell vurdering om behov for meningokokkvaksinasjon (gruppe ACWY- konjugatvaksine og gruppe B-vaksine) for: Ungdom i alderen 17-19 år Menn som har sex med menn (msm) Personer som skal oppholde seg i land med påbudt/anbefalt vaksinasjon mot meningokokksykdom Laboratoriepersonell som arbeider med levende meningokokkbakterier Personer med hivinfeksjon Personer med primær immundefekt Personer med immunsuppresjon av annen type enn nevnt ovenfor

11 Nye meldingspliktige sykdommer i MSIS 2014 HPV-infeksjon som har forårsaket kreft eller forstadier til kreft Rotavirusinfeksjon (alvorlig) sent 2014 tidlig 2015

12 Behandling av latent tuberkulose etter fødested, sammenlignet med behandling av tuberkuløs sykdom (totalt) for perioden 2000-2013. Kilde: Tuberkuloseregisteret, Folkehelseinstituttet

13 HOD flytter elementer av tuberkulosekontrollen DIAGNOSTIKK: Mantoux-test får mindre betydning i smitteoppsporing FOREBYGGING: BCG-vaksinasjon av nyfødte barn i risikogrupper FOREBYGGING: BCG-vaksinasjon ved 6-ukersbesøket DIAGNOSTIKK: IGRA-test (lab-undersøkelse) som ledd i smitteoppsporing Kommunehelsetjenesten Helseforetakene

14 Hepatitter Nye råd om smitteverntiltak ved okkult hepatitt B og anti-HBc alene positivitet Nye medikamenter for behandling av hepatitt C Nasjonal strategiplan for virale hepatitter klar høsten 2015

15 Hivinfeksjon Norge 1984-2013 etter risikobakgrunn Kilde: MSIS, Folkehelseinstituttet

16 Reported no. of HIV-infection per 100 000 inhabitants in the EPI-NORTH cooperation area, 2010 Source: http://www.epinorth.org/ * 2009http://www.epinorth.org/

17 * Northwest Russia: Arkhangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Nenets Autonomous Okrug, St. Petersburg **Baltic countries: Estonia, Latvia, Lithuania ***Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden Rapporterte tilfeller av hivinfeksjon Østersjø- og Barentsområdet 1999-2012 Kilde: Epi North network, Folkehelseinstituttet

18 Hivinfeksjon Nordvest-Russland Forekomsten falt 5-10% årlig siste årene (i motsetning til ellers i Russland Siste årene færre nye smittede misbrukere, flere heteroseksuelle, ca. 25% ukjent smittevei. Fremdeles er misbrukere største gruppe av nye smittede (40-50%) Lav andel menn som har sex med menn (1-2%), men antagelig betydelig underrapportert Høyest forekomst i Leningrad oblast, St Petersburg, Novgorod, Kaliningrad og Murmansk. Betydelig lavere i Arkhangelsk og Nenets. Testing av risikogrupper har gått ned siden 2006, holdt seg høyt i den generelle befolkningen. Hivprevalens registrerte misbrukere ca 30% Ca. 40% av de hivsmittede står på behandling, av de med langtkommen sykdom ca.75%. Mange kommer sent til behandling Ca 12% av de hivpositive er i fengsel I 2012 døde 766 personer i NVR av aids.

19 Reported no. of tuberculosis per 100 000 inhabitants in the EPI-NORTH cooperation area, 2010 Source: http://www.epinorth.org/ * 2009http://www.epinorth.org/

20 * Northwest Russia: Arkhangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Nenets Autonomous Okrug, St. Petersburg, Novgorod **Baltic countries: Estonia, Latvia, Lithuania ***Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden Rapporterte tilfeller av tuberkulose Østersjø- og Barentsområdet 2002-2012 Kilde: Epi North network, Folkehelseinstituttet

21 Tuberkulose Nordvest-Russland Forekomsten noe lavere i NVR enn hele Russland Moderat nedgang i nye tilfeller siden 2008 Ca 10% av nye tilfeller av tuberkulose diagnostiseres i fengsler Andel tuberkulosetilfeller som er multiresistens noe av de høyeste i verden (15-18%). Høyest andel i Karelia, Komi, Murmansk og Arkhangelsk. Andel utvidet multiresistent tuberkulose (XDR-TB) øker, spesielt i St. Petersburg og Leningrad oblast Migranter utgjør en forholdsvis stor andel av nye tilfeller (20% av tilfellene i St. Petersburg) Behandling er tradisjonelt i sykehus, ikke poliklinisk

22 Reported no. gonorrhea cases per 100 000 inhabitants in the EPI-NORTH cooperation area, 2010 Source: http://www.epinorth.org/http://www.epinorth.org/

23 * Northwest Russia: Arkhangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Nenets Autonomous Okrug, St. Petersburg **Baltic countries: Estonia, Latvia, Lithuania ***Nordic countries: Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden Rapporterte tilfeller av gonorre Østersjø- og Barentsområdet 1999-2012 Kilde: Epi North network, Folkehelseinstituttet

24 Nordvest-Russland: Arkhangelsk Oblast, Kaliningrad Oblast, Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, Nenets Okrug, St. Petersburg, Kareliarepublikken Baltiske land: Estland, Latvia, Litauen Nordiske land: Finland, Island, Sverige, Norge, Danmark Rapporterte tilfeller av difteri i Østersjø- og Barentsområdet 1999-2012 Kilde: EpiNorth network, Folkehelseinstituttet


Laste ned ppt "Nytt fra Folkehelseinstituttet Hans Blystad Smittevernkonferanse Finnmark september2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google