Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tuberkulose i Norge- Forekomst, lover, forskrift og meldingsplikt SHEdag FHI 26.mars 2004 Einar Heldal Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tuberkulose i Norge- Forekomst, lover, forskrift og meldingsplikt SHEdag FHI 26.mars 2004 Einar Heldal Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tuberkulose i Norge- Forekomst, lover, forskrift og meldingsplikt SHEdag FHI 26.mars 2004 Einar Heldal Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

2 Global forekomst –1/3 av verdens befolkning smittet –8 millioner syke hvert år –ca 2 millioner mennesker dør hvert år –1/3 av syke diagnostisert –halvparten av disse helbredet –hiv og resistens øker

3

4

5

6 Tuberkulose i Norge 1977-2002 etter fødeland

7 Pasienter meldt med tuberkulose 2002 etter alder, kjønn og fødested

8 Meldte tilfeller av tuberkuløs sykdom i Norge 2001 og 2002 etter opprinnelseskontinent

9 Organfordeling tuberkulose 2001 og 2002 etter fødeland

10 Tuberkulose - fylkesfordeling 2001-2002

11

12

13 Forskrift/Veileder om TB-kontroll •Forskrift med merknader fastsatt av Helsedept trådte i kraft 1.jan 2003 - med hjemmel i Smittevernloven 1994 •Veileder utgitt av Folkehelseinstituttet: januar 2003 - nr 7 i serien Smittevern - utarbeidet smm Nasjonalt tuberkulose- utvalg ( www.fhi.no/tema/smittevern/tuberkulose)

14 TB-kontrollens mål Redusere smitte gjennom: –rask diagnostikk og –effektiv behandling av smittsomme pasienter uten å gjøre basillene resistente

15 TB-strategi - DOTS: WHO og IUATLDs fem punkts strategi for effektiv bekjempelse av tuberkulose: –politisk forpliktelse –diagnostikk basert på mikroskopi av oppspytt –behandling under direkte observasjon (DOT) –tilfredstillende rapporterings- og meldesystem –regelmessige forsyninger av medikamenter

16 Implementation of DOTS, 2000 Not implementing DOTS DOTS in 10 to 90% of pop DOTS in > 90% of pop DOTS in < 10% of pop No report Low incidence, non-DOTS The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. Global Tuberculosis Control. WHO Report 2002. WHO/CDS/TB/2002.295

17 Nytt i forskrift og veileder: •Mer målrettet og forenklet TB-kontroll •TB-kontrollprogram del av smittevernplaner i kommuner og regionale helseforetak •Regionale helseforetak skal utnevne tuberkulose- koordinatorer •Pålagt direkte observert behandling •Forebyggende behandling anbefalt i veileder •BCG-vaksine del av plan men omfang beskrevet i veileder - for alle skolebarn

18 Plikt til Tuberkuloseundersøkelse : •§ 3-1 nr.1 - Utlendinger –personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, samt flyktninger og asylsøkere •§ 3-1 nr. 2 - Arbeidstakere –som kommer fra eller har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose og som skal inntre eller gjeninntre i stillinger i helse- og sosialsektoren. •§ 3-1 nr. 3 - Andre risikogrupper –personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose.

19 Tuberkulosekoordinatorer Kirkenes Hammerfest Tromsø Harstad Sandnessjøen Bodø Levanger Molde Trondheim Volda Førde Haugesund Bergen Stavanger Fredrikstad Elverum Gjøvik Bærum Drammen Kongsberg Tønsberg Skien Kristiansand Oslo Akershus Ålesund 22.03.04

20 Kommunen/kommunelegen skal: •Sikre kontroll av innvandrere ved ankomst •Sikre tidlig diagnostikk av innvandrere etter ankomst, av eldre og av misbrukere •Ved mistenkt tub henvise til spesialist •Organisere direkte observert behandling av TB-pasienter etter utskrivelse fra sykehus •Gjennomføre smitteoppsporing

21 Spesialisten (lunge, infeksjon, barn) skal: –stille TB-diagnosen –igangsette behandling –sikre direkte observert behandling på sykehuset –bidra til infeksjonskontroll på sykehuset –planlegge direkte observert behandling for hele perioden sammen med kommunelege og pasient –ta pasienten til kontroll –gi råd om smitteoppsporing

22 Det regionale helseforetaket: •Overordnet ansvar for etablering, tilrettelegging og oppfølging av det regional TB-kontrollprogrammet •Sørge for at TB-kontrollprogrammet utformes, iverksettes og vedlikeholdes som del av internkontrollsystem •Dekke utgifter utført av spesialisthelse- tjenesten

23 Nasjonalt folkehelseinstitutt •Ansvar for drift og føring av Det sentrale tuberkuloseregisteret, overvåke forekomst og holde helsemyndigheter orientert •Gjennom meldingssystem drive kvalitetskontroll av diagnostikk, behandling og smitteoppsporing •Faglig støtte for TB-koordinatorene og i tett samarbeid med disse gi råd og veiledning •Referansefunksjoner, inkl resistensbestemmelse, ”fingeravtrykk”-analyser, ekstern kvalitetskontroll av mikroskopi og dyrkning

24 Meldingssystem videreføres •Påvist eller mistenkt tuberkulose •Omslagere som settes på behandling •Atypiske mykobakterier: –laboratoriet: alle –kliniker: hvis årsak til sykdom •Rapport om tuberkulin og vaksinasjonsstatus i 10.klasse •Melding og Rapport om smitteoppsporing

25 Utfordringer •Gjennomføring av DOT! •Tidligere diagnostikk blant innvandrere og eldre norskfødte personer •Bedre organisering av TB-kontroll av nyankomne utlendinger •Plan for tuberkulosekontroll i kommuner og regionale helseforetak •Utpeking og opplæring av TB-koordinatorer •Skifte av tuberkulin fra Pirquet til Mantoux


Laste ned ppt "Tuberkulose i Norge- Forekomst, lover, forskrift og meldingsplikt SHEdag FHI 26.mars 2004 Einar Heldal Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google