Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjerneslag -epidemiologi Hjerneslag -epidemiologi Hanne Ellekjær, overlege dr. med. Avdeling for hjerneslag Medisinsk avdeling St Olavs Hospital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjerneslag -epidemiologi Hjerneslag -epidemiologi Hanne Ellekjær, overlege dr. med. Avdeling for hjerneslag Medisinsk avdeling St Olavs Hospital."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjerneslag -epidemiologi Hjerneslag -epidemiologi Hanne Ellekjær, overlege dr. med. Avdeling for hjerneslag Medisinsk avdeling St Olavs Hospital

2 Hjerneslag, en folkesykdom •3 hyppigste dødsårsak (WHO) •Viktigste årsak til funksjonshemming hos eldre •Slag kan opptre i alle aldersgrupper, men risikoen øker eksponentielt med alder •Risikoen høyere for menn enn kvinner, men forskjellen er liten •2 av 3 over 75 år • sykehusinnleggelser av slag/TIA/år  Kostnader på omlag 7-8 milliarder årlig

3 Hjerneslag, en folkesykdom •5 risikofaktorer for hjerneslag dominerer: –Høyt blodtrykk –Røyking –Diabetes mellitus –Atrieflimmer –Fysisk inaktivitet Dvs: Kan forebygges!

4 Noen viktige spørsmål •Blir det flere eller færre? •Er det flere unge som rammes nå enn tidligere? •Er det flere som rammes av lette hjerneslag nå enn tidligere? •Er prognosen bedret? •Har vi kontroll på risikofaktorene? •Er vi på riktig vei?

5 Stroke mortality in Norway (ICD 10 I60-69) per per year adjusted for changes in age distribution Age groups and 65 years and above. Source:Dødsårsakregisteret

6 Slagmortalitet-geografiske variasjoner i Norge, 2006

7 Insidens •=hyppighet •Antall nye hjerneslag i en definert befolkning i et bestemt tidsrom, befolkning i et bestemt tidsrom, f.eks antall nye slagtilfeller per 1000 innbygger per år f.eks antall nye slagtilfeller per 1000 innbygger per år •Reflekterer bl.a. levekår, livsstil, medikamentell forebygging

8 Alders- og kjønnsspesifikke årlige insidensrater for førstegangs slag i Innherred per 1000 Alders- grupper Ellekjær H et al. Stroke 1997;28:

9 I Norge forventer vi at ca personer får hjerneslag hvert år

10 Alders-spesifikke insidensrater for førstegangs slag hos menn i skandinaviske studier Ellekjær H, Selmer R. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:740-3

11 Alders-spesifikke insidens rater for førstegangs slag hos kvinner i skandinaviske studier Ellekjær H, Selmer R. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127:740-3

12 Antall 65 år og eldre fram til 2050 Statens helsetilsyn. Scenario 2030

13 Økende antall slagtilfeller i aldersgruppen > 65 år fram mot 2030 Statens helsetilsyn. Scenario 2030

14 Hva med de unge?

15 Antall pasienter med diagnosen hjerneslag som hoveddiagnose (ICD 10: I61, I63, I64) , menn år Nøkkeltall for helsesektoren 2010, Helsedirekoratet

16 Antall pasienter med diagnosen hjerneslag som hoveddiagnose (ICD 10: I61, I63, I64) , kvinner år Nøkkeltall for helsesektoren 2010, Helsedirekoratet

17 Har overlevelsen etter hjerneslag økt?

18 Antall pasienter med diagnosen hjerneslag (I61, I63, I64) registrert død i sykehus Nøkkeltall for helsesektoren 2010, Helsedirektoratet

19 Har slagtilfellene blitt lettere? •Riksstroke (svenske kvalitetsregisteret) viser at: –Andel innlagt med nedsatt bevissthet er uendret siste 10 år; menn 15-16% kvinner 20-22% –ADL behov, bosted, generell helsetilstand uendret siste 10 år

20 Figur 32. Utveckling av andel patienter som 3 månader efter insjuknandet uppger sig vara beroende av andra personer vid på- och avklädning och/eller toalettbesök , uppdelat på kön och ålder samt totalt. Beräkningarna baseras enbart på personer som före insjuknandet var ADL-oberoende. Avhengighet/ADL

21 Risikofaktorer

22 ”De 5 store”

23 Hjerneslagpasienten- risikofaktorer og komorbiditet •Alder over 60 år >90% •Hjertesykdom >50% •Hypertoni >50% •Atrieflimmer >25% •Tidligere hjerteinfarkt >20% •Tidligere hjerneslag >20% •Diabetes >20% •TIA <15% •Carotisstenose <10% •Tobakk >20% •Hyperkolesterolemi >40% •Alkohol? •Fysisk inaktivitet? Ref: Midtnorsk slagregister

24 Andel med blodtrykk <140/ Kilde: Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2011

25 Salg av blodtrykksmedisiner Salg av legemidler som benyttes ved blant annet høyt blodtrykk C02= alfablokkere etc, C03= vanndrivende midler, C07 = betablokkere, C08 = kalsiumantagonister, C09 = ACE-hemmere + angiotensin II-antagonister. Kilde:Legemiddelforbruket I Norge

26 Figur 20. Andel patienter med hjärninfarkt och förmaksflimmer som vid utskrivning från sjukhus behandlas med perorala antikoagulantia (warfarin) under åren Marevanbruk hos pasienter med hjerneinfarkt og atrieflimmer

27 Tobakk i Norge

28 Endring i KMI Figur. Andel med kroppsmasseindeks  30 blant menn i HUNT 84-86, HUNT og HUNT Kilde: Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 2011

29 Diabetes

30 Stroke mortality in Norway (ICD 10 I60-69) per per year adjusted for changes in age distribution. Age groups and 65 years and above. Source: Blodtrykksbehandling Slagenhet Nedgang i insidens? Bedret overlevelse/case fatality? Kost? Statiner? Levekår?

31 Oppsummering •Blir det flere eller færre? FLERE •Er det flere unge som rammes nå enn tidligere? NEI •Er det flere som rammes av lette hjerneslag nå enn tidligere? NEI •Er prognosen bedret? JA •Har vi kontroll på risikofaktorene? DELVIS •Er vi på riktig vei? JA


Laste ned ppt "Hjerneslag -epidemiologi Hjerneslag -epidemiologi Hanne Ellekjær, overlege dr. med. Avdeling for hjerneslag Medisinsk avdeling St Olavs Hospital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google