Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

27.05.2005VK Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksinasjon og immunitet Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "27.05.2005VK Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksinasjon og immunitet Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 VK Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksinasjon og immunitet Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 VK Generelt •Det er Arbeidstilsynet som gir overordnede anbefalingene om vaksinasjon av visse yrkesgrupper •Ifølge Veiledning til arbeidsmiljøloven ”arbeidstakerne skal tilbys vaksinasjon, hvis det finnes sikker og effektiv vaksine” Veiledning til arbeidsmiljøloven. Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet 1999, bestm. nr.549

3 VK Generelt - fortsetter • Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør også dokumenteres når slike tilbud er gitt • Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon • Berørte arbeidstakere gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere • Arbeidsgiveren bør ha retningslinjer for bruk av de vaksinene som er aktuelle for virksomheten •Utgiftene til vaksinen må dekkes av arbeidsgiver eller av personen selv Veiledning til arbeidsmiljøloven. Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet 1999, bestm. nr.549

4 VK Tilbudet til hver person er anhengig av: •Den enkeltes vaksinasjonsstatus og arbeidstakerens helsetilstand •Tjenesteoppdrag •Forekomst av aktuelle smittestoff i miljøet •Mulig eksponering for smittsomme agens •Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvaliteten på smitteforebyggende rutiner i bedriften og hvordan rutinene etterleves av den enkelte arbeidstaker

5 VK Hvem bør ha hvilke vaksiner Helsevesenet og laboratorier •De kan ofte være utsatt for smittefare. Yrkesbetinget blodsmitte har lenge vært en erkjent og veldokumentert risiko for helsepersonell •Det er gitt en egen lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) SMITTEVERNLOVEN Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet- Del 2

6 VK Vaksiner som kan tilbys til forskjellige yrkesgrupper er Arbeid ved /somVurderes vaksinasjon mot Medisinske laboratorier, operasjonsstue, føde, intensiv, tannhelsepersonell, ansatte på dialyseavdeling og anestesi (inkl. rengjøringspersonell) Hepatitt B SMITTEVERNLOVEN Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet- Del 2

7 VK Vaksiner som kan tilbys til Arbeid ved /somVurderes vaksinasjon mot Helsevesen, inkludert de overfor nevnte Tuberkulose, poliomyelitt, rubella, meslinger, vannkopper, hepatitt A, DT, kikhoste, meningokokkinfeksjon influensa Barneomsorg, sosial, eldreomsorg, helse Tuberkulose, poliomyelitt, rubella, meslinger, vannkopper, hepatitt B ( hvis blodkontakt med mulig smitteførende forekommer) Forskrift nr. 699 om smittevern i helseinstitusjoner-sykehusinfeksjoner

8 VK Hvem bør ha hvilke vaksiner Jobb i fengsel •Arbeidssituasjon- smittefare kan forekomme •Ingen generell plikt til tuberkuloseundersøkelse ( Den bør vurderes tilbudt til personer med økt risiko for tuberkulose, personer som kommer fra land med høy forekomst av TBC og mistenkt eller påvist HIV smitte og den bør være foretatt innen 14 dager fra innsettelse i fengsel) •Kommunen har plikt til å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføring av tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet (if. Forskrift for tuberkulosekontroll §4-1)

9 VK Følgende vaksiner vurderes ved arbeid ved/ som fengselHepatitt B, tuberkulose, hepatitt A ( hvis ansatte spiser mat tilberedt av personer som kan ha hepatitt A) Politi, brannvesen, redningspersonell Hepatitt B ( hyppig kontakt med blod og blodholdige kroppsvæsker eller direkte kontakt med arrestanter, mennesker i brann og innsatte)

10 VK Kloakk og avløp •Arbeidssituasjon- risikofylt arbeid som kan gi eksponering for forskjellige typer mikroorganismer ( poliovirus, Salmonella, Legionella pneumophilia, hepatitt A virus, Yersinia enterocolitika, Clostridium tetani) •Samtidig med god personlig hygiene og personlig verneutstyr kan følgende vaksiner anbefales Veiledning til arbeidsmiljøloven. Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet 1999, bestm. nr.549

11 VK Vaksiner som kan tilbys til forskjellige yrkesgrupper er Arbeid ved/somVurderes vaksinasjon mot Avløp, kloakkTetanus (vanligvis DT), poliomyelitt, hepatitt A Jordbruk (bønder, gartnere), parkvesen, vaktmestere Tetanus (vanligvis DT), hepatitt B (hvis fare for henslengte sprøyter/spisser fra rusmisbrukere forekommer) Arbeid med dyrTetanus (vanligvis DT) Forskrift 16.desember 1996 nr.1315 om arbeid ved avløpsanlegg, best nr.546 fra Arbeidstilsynet

12 VK Vaksiner som kan tilbys til forskjellige yrkesgrupper er Arbeid ved/somVurderes vaksinasjon mot Karantenestasjon, jakt/fangst på Svalbard Rabies Bistandsarbeid i utlandet Hepatitt A, difteri, tetanus, tuberkulose, poliomyelitt, rabies, hepatitt B, evt. flere

13 VK Vaksiner som kan tilbys til Arbeid ved/somVurderes vaksinasjon mot Asylmottak, turismeTuberkulose, hepatitt A, poliomyelitt, hepatitt B Arbeidsreiser til utlandetKontakt Fhi eller reiseklinikk

14 VK Militær personell •I tillegg til basisvaksinering (DT, MMR, BCG etter individuell vurdering) kan følgende vaksiner drøftes: = hepatitt A og B, poliomyelitt, influensa, meningokokksykdom, tyfoidfeber, japansk encefalitt, gulfeber, kolera/ETEC, rabies, skogflåttencefalitt

15 VK KONKLUSJON •På noen arbeidsplasser er det økt risiko for at arbeidstakerne skal bli smittet med infeksjonssykdommer •Arbeidsgiver vurderer i det enkelte tilfelle hvem som kommer under retningslinjene •Det er viktig at andre smitteverntiltak ikke neglisjeres


Laste ned ppt "27.05.2005VK Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksinasjon og immunitet Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google