Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper
Venelina Kostova M.D. Avdeling for vaksinasjon og immunitet Nasjonalt folkehelseinstitutt VK

2 Generelt Det er Arbeidstilsynet som gir overordnede anbefalingene om vaksinasjon av visse yrkesgrupper Ifølge Veiledning til arbeidsmiljøloven ”arbeidstakerne skal tilbys vaksinasjon, hvis det finnes sikker og effektiv vaksine” Veiledning til arbeidsmiljøloven. Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet 1999, bestm. nr.549 VK

3 Generelt - fortsetter Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør også dokumenteres når slike tilbud er gitt Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon Berørte arbeidstakere gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere Arbeidsgiveren bør ha retningslinjer for bruk av de vaksinene som er aktuelle for virksomheten Utgiftene til vaksinen må dekkes av arbeidsgiver eller av personen selv Veiledning til arbeidsmiljøloven. Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet 1999, bestm. nr.549 VK

4 Tilbudet til hver person er anhengig av:
Den enkeltes vaksinasjonsstatus og arbeidstakerens helsetilstand Tjenesteoppdrag Forekomst av aktuelle smittestoff i miljøet Mulig eksponering for smittsomme agens Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvaliteten på smitteforebyggende rutiner i bedriften og hvordan rutinene etterleves av den enkelte arbeidstaker VK

5 Hvem bør ha hvilke vaksiner Helsevesenet og laboratorier
De kan ofte være utsatt for smittefare. Yrkesbetinget blodsmitte har lenge vært en erkjent og veldokumentert risiko for helsepersonell Det er gitt en egen lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) SMITTEVERNLOVEN Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet- Del 2 VK

6 Vaksiner som kan tilbys til forskjellige yrkesgrupper er
Arbeid ved /som Vurderes vaksinasjon mot Medisinske laboratorier, operasjonsstue, føde, intensiv, tannhelsepersonell, ansatte på dialyseavdeling og anestesi (inkl. rengjøringspersonell) Hepatitt B SMITTEVERNLOVEN Veileder Forebygging av blodsmitte i helsevesenet- Del 2 VK

7 Vaksiner som kan tilbys til
Arbeid ved /som Vurderes vaksinasjon mot Helsevesen , inkludert de overfor nevnte Tuberkulose, poliomyelitt, rubella, meslinger, vannkopper, hepatitt A, DT, kikhoste, meningokokkinfeksjon influensa Barneomsorg, sosial, eldreomsorg, helse Tuberkulose, poliomyelitt, rubella, meslinger, vannkopper, hepatitt B (hvis blodkontakt med mulig smitteførende forekommer) Forskrift nr. 699 om smittevern i helseinstitusjoner-sykehusinfeksjoner VK

8 Hvem bør ha hvilke vaksiner Jobb i fengsel
Arbeidssituasjon- smittefare kan forekomme Ingen generell plikt til tuberkuloseundersøkelse (Den bør vurderes tilbudt til personer med økt risiko for tuberkulose, personer som kommer fra land med høy forekomst av TBC og mistenkt eller påvist HIV smitte og den bør være foretatt innen 14 dager fra innsettelse i fengsel) Kommunen har plikt til å dekke alle utgifter knyttet til gjennomføring av tiltak i tuberkulosekontrollprogrammet (if. Forskrift for tuberkulosekontroll §4-1) VK

9 Følgende vaksiner vurderes ved arbeid ved/ som
fengsel Hepatitt B, tuberkulose, hepatitt A (hvis ansatte spiser mat tilberedt av personer som kan ha hepatitt A) Politi, brannvesen, redningspersonell Hepatitt B (hyppig kontakt med blod og blodholdige kroppsvæsker eller direkte kontakt med arrestanter, mennesker i brann og innsatte) VK

10 Kloakk og avløp Arbeidssituasjon- risikofylt arbeid som kan gi eksponering for forskjellige typer mikroorganismer ( poliovirus, Salmonella, Legionella pneumophilia, hepatitt A virus, Yersinia enterocolitika, Clostridium tetani) Samtidig med god personlig hygiene og personlig verneutstyr kan følgende vaksiner anbefales Veiledning til arbeidsmiljøloven. Biologiske faktorer. Arbeidstilsynet 1999, bestm. nr.549 VK

11 Vaksiner som kan tilbys til forskjellige yrkesgrupper er
Arbeid ved/som Vurderes vaksinasjon mot Avløp, kloakk Tetanus (vanligvis DT), poliomyelitt, hepatitt A Jordbruk (bønder, gartnere), parkvesen, vaktmestere Tetanus (vanligvis DT), hepatitt B (hvis fare for henslengte sprøyter/spisser fra rusmisbrukere forekommer) Arbeid med dyr Tetanus (vanligvis DT) Forskrift 16.desember 1996 nr.1315 om arbeid ved avløpsanlegg, best nr.546 fra Arbeidstilsynet VK

12 Vaksiner som kan tilbys til forskjellige yrkesgrupper er
Arbeid ved/som Vurderes vaksinasjon mot Karantenestasjon, jakt/fangst på Svalbard Rabies Bistandsarbeid i utlandet Hepatitt A, difteri, tetanus, tuberkulose, poliomyelitt, rabies, hepatitt B, evt. flere VK

13 Vaksiner som kan tilbys til
Arbeid ved/som Vurderes vaksinasjon mot Asylmottak, turisme Tuberkulose, hepatitt A, poliomyelitt, hepatitt B Arbeidsreiser til utlandet Kontakt Fhi eller reiseklinikk VK

14 Militær personell I tillegg til basisvaksinering (DT, MMR, BCG etter individuell vurdering) kan følgende vaksiner drøftes: = hepatitt A og B, poliomyelitt, influensa, meningokokksykdom, tyfoidfeber, japansk encefalitt, gulfeber, kolera/ETEC, rabies, skogflåttencefalitt VK

15 KONKLUSJON På noen arbeidsplasser er det økt risiko for at arbeidstakerne skal bli smittet med infeksjonssykdommer Arbeidsgiver vurderer i det enkelte tilfelle hvem som kommer under retningslinjene Det er viktig at andre smitteverntiltak ikke neglisjeres VK


Laste ned ppt "Vaksiner relatert til bestemte yrkesgrupper"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google