Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SAMHANDLINGSPROSJEKTET Bjerke bydel og akuttpsykiatrisk avdeling ved OUS Ullevål SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SAMHANDLINGSPROSJEKTET Bjerke bydel og akuttpsykiatrisk avdeling ved OUS Ullevål SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11."— Utskrift av presentasjonen:

1 SAMHANDLINGSPROSJEKTET Bjerke bydel og akuttpsykiatrisk avdeling ved OUS Ullevål SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11

2 Prosjektgruppe Deltakere: •Erik Jørgensen, psykiatrisk sykepleier, post1 (prosjektleder) •Tanja M. Zakariassen, sykepleier, post 1 •Lars Christian Berentzen, lege, post 3 •Lillan Stokke, spesialrådgiver ( koordinator HMS og hygiene) adm •Kathinka Wiig, sykepleier (verneombud ) post 3

3 Resultatmål •”Sikre forsvarlig håndtering av pasienter fra Løren transittmottak med behov for akuttpsykiatriske tjenester, der det er høy risiko for smitte, spesielt der det foreligger mistanke om, eller er diagnostisert multiresistent tuberkulose (MRTb). Legge til rette for gjensidig løsning av sammensatte tjenestebehov der igangsatt utredning, behandling og oppfølging av pasienter med behov for akuttpsykiatrisk hjelp og smittsomme sykdommer står sentralt”

4 Presisering •Kartlegging av antall tilfeller per år av pasienter over 18 år med smittsomme sykdommer og behov for akuttpsykiatrisk hjelp •Vurdere behov for luftsmitteisolat •Planlegge smitterisiko undervisning

5 Kartlegging •Tidligere Løren transittmottak og HERO •HEAS (helsekontor for asylsøkere) ved Løren asylmottak •Tanum asylmottak •Tuberkulosekoordinator ved OUS Aker •Lokalt på OUS Ullevål: –Infeksjonsmedisinsk avdeling –Sykehushygeniker –Hygienesykepleier –Tuberkulosekoordinator

6 •Oslo kommunale legevakt- enhetsleder/medisinsk faglig rådgiver •Bjerke bydel, avdeling psykisk helse •Smittevernskonferanse i regi av fylkesmannen i Oslo

7 Resultat •Svært liten sjanse for pasienter med samtidig aktiv TB og akuttpsykiatrisk sykdom trengende innleggelse. Ikke noen tilfeller registrert de siste 6 årene •Pas med andre smittsomme sykdommer (MRSA, hepatitt, HIV etc.) har vi i dag allerede gode rutiner på og heller ikke noe som tyder på at dette vil øke

8 Anbefalinger •Ikke nødvendig å bygge og etablere luftveisisolat på akuttpsykiatrisk avdeling •Ikke nødvendig for akuttpsykiatrisk avdeling å utarbeide spesifikke prosedyrer for smittebehandling av TB •Ikke nødvendig med opplæring av eget smitteteam som følger pasienten ved innleggelse på isolat ved infeksjonsmedisinsk avdeling

9 •Tverrfaglig undervisning om smittehåndtering og flerkulturell forståelse •Etablert avtale med infeksjonsmedisinsk avdeling: –Behandler pasient på isolat der –Eventuelt med bistand i fra personale på akuttpsykiatrisk avdeling

10 Smittevernsundervisning •Gjennomførte 10.mars’11 et halvdagsseminar for Bjerke bydel, Josefinesgate DPS og akuttpsykiatrisk avdeling med foredragsholdere: –Avdelingssykepleier Marianne Bendixen oj Tonje Vågårøy fra HERO –Overlege Anne Maagaard ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved OUS Ullevål –…og en trubadur

11 •På bakgrunn av halvdagsseminar er det nå opprettet nye prosedyrer for MRSA på mottak

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "SAMHANDLINGSPROSJEKTET Bjerke bydel og akuttpsykiatrisk avdeling ved OUS Ullevål SMITTVERNSHÅNDTERING 2010/11."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google