Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tuberkulose i Norge, ny forskrift, nye diagnostiske muligheter overlege Karin Rønning Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tuberkulose i Norge, ny forskrift, nye diagnostiske muligheter overlege Karin Rønning Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tuberkulose i Norge, ny forskrift, nye diagnostiske muligheter overlege Karin Rønning Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2009

2 Meldte tilfeller tuberkulose i Norge 1962-2008, etter opprinnelse 1976: Kvartalsvis rapportering Laboratoriedata (dyrkning, typebestemmelse, følsomhet) 1996: Kategorier Behandlingsresultat 2008: 323 meldte tilfeller, 268 utenlandsfødte (83%)

3 Meldte tilfeller tuberkulose i Norge i 2008 (N=323) fordelt etter aldersgruppe og opprinnelse

4 Forekomst av tuberkuløs sykdom i Norge 2007/ 2008 Land med flest meldte tilfeller i 2008: Somalia (72), Filippinene (21) Pakistan (19), Eritrea (12), Russland (12), Myanmar (11), Etiopia (10), Thailand (10) og Vietnam (10)

5 Utenlandsfødte tb-pasienter og botid i Norge Informasjon om botid i Norge foreligger for 81% (217/268) Av 91 utenlandsfødte oppdaget med tuberkulose innen første året etter ankomst ble: •60% oppdaget ved ankomstundersøkelsen (55) •30% oppdaget på grunn av symptomer/tegn (27)

6 Antall tilfeller og insidensrate for meldte tilfeller tuberkulose i Norge i 2008

7 Meldte tilfeller med forebyggende behandling i Norge, 1996-2008 fordelt etter opprinnelse

8 Ulike aktører i tuberkulosearbeidet Regionale helseforetak Spesialist- helsetjenesten Kommunene Kommunelegen v/ helsesøster- tjenesten/ hjemmesykepleie- tjenesten Pasienten tuberkulose koordinator Fylkeslegen og statlige tilsyn Sosial- og helsedirektoratet Helse- departementet Folkehelseinstituttet Frivillige organisasjoner

9 Trender i forekomst av tuberkulose i Norge Utenlandsfødte pasienter –økende andel (83 %) –median alder 30 år –noe flere kvinner enn menn –noe resistens –de fleste smittet i hjemlandet før ankomst til Norge –Insidensraten vil øke fremover Norskfødte pasienter –synkende andel og forekomst –median alder 68 år –flest menn –lite resistens –Smitte: •de fleste i Norge for mange år siden i Norge, •ved langvarige reiser til land med høyforekomst land, eller •av nærkontakter tilhørende risikogrupper Lite nysmitte, lite tuberkulose hos barn og helsepersonell Lite smitte fra innvandrere til den generelle befolkningen Referanse: Dahle UR, Eldholm V, Winje BA, Mannsaker T, Heldal E. Impact of immigration on the molecular epidemiology of Mycobacterium tuberculosis in a low-incidence country. Am J Respir Crit Care Med 2007;176:930

10 Tuberkulosekontroll Målsetting: •tidlig diagnostikk •effektiv behandling –hindre smitteoverføring •unngå utvikling av resistente bakteriestammer •diagnostisere latent tb- LTBI –Forebygge senere sykdom, hva er risikoen? –Tilby behandling- til hvem? –Hva er LTBI?? (det er I hvertfall ikke smittsomt)

11 BEFOLKNINGSSTRATEGI (skjermbilde og tuberkulintest av alle) RISIKOSTRATEGI –Lete etter tuberkulose der vi kan vente å finne den –Beskytte de som har kjent særlig risiko FRA 1900- 2000:

12 •Revidert Tb forskrift med merknader 2009 •Veileder om forebygging og kontroll av tuberkulose –Tidligere versjon finnes tilgjengelig på nettet: http://www.fhi.no/tema/smittevern/tuberkulose/ http://www.fhi.no/tema/smittevern/tuberkulose/ –Revidert utgave skal ferdigstilles i løpet av 2009 Forskrift og veileder

13 Uendret i ny forskrift 2009 •hjemlet i Smittevernloven –tvangstiltak hjemlet der, ikke i forskrift •målrettet tuberkulosekontroll (§ 3-1) •tuberkulosekontrollprogrammer som en del av smittevernplaner •tuberkulosekoordinatorer (RHF) •direkte observert behandling DOTS

14 Endringer fra 2009 •Forskrift om tuberkulosekontroll –generell forenkling –mer integrert i annet regelverk, mindre særregulering •MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften –endring i datainnhold og skjemaflyt –meldeplikt fra laboratorier: begrenses til melding om arter i M. tuberculosis komplekset •Blåreseptforskriften –distribusjon av tuberkulostatika –endring i meldingsrutiner til Folkehelseinstituttet

15 Forskrift om tuberkulosekontroll •Krav til innholdet i tuberkuloseundersøkelsen utgår fra forskrift –Erstattes av faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet

16 Forskrift om tuberkulosekontroll •Krav til innholdet i tuberkuloseundersøkelsen utgår fra forskrift –Erstattes av faglige anbefalinger fra Folkehelseinstituttet •Formål –Økt differensiering av innholdet i tuberkuloseundersøkelse –Ny diagnostikk kan tas i bruk når dette blir tilgjengelig

17 Plikt til tuberkuloseundersøkelse •Forskriftens §3-1 –Utlendinger •personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, –Arbeidstakere •som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i mer enn tre måneder og som skal inntre- eller gjeninntre i stillinger i helse- og omsorgssektoren –Andre risikogrupper •personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose.

18 Øvrige endringer •Kommunelegens ansvar for å videresende tb journal begrenset til: –Må følges opp –Ikke utført –Fra transittmottak for asylsøkere •Folkehelseinstituttets ansvar for nasjonal beredskapsfunksjon for tuberkuloseundersøkelse utgår •Meldingssystemet for tuberkulose overføres i sin helhet til MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften •BCG-vaksine utgår som programvaksine –Reisevaksine –Til risikogrupper –TST- testing og rapportering for 14- åringer utgår

19 Utredning av LTBI •Kommunelegens ulike verktøy ved utredning av LTBI: –TST (Mantoux) –IGRA- tester –Rtg thorax (Diagnosestasjon eller annen rtg avdeling) –klinisk vurdering –konkret risikovurdering (ny smitte, sårbar person osv) –vurdering av nytte og gjennomførbarhet (alder) alle like viktige elementer i kommunelegens beslutningsgrunnlag for henvisning til spesialisthelsetjenesten eller ikke

20

21

22 IGRA- hvordan gjøres dette i praksis i kommunene •Kommunelegen rekvirerer QFT og rtg. thorax ved positiv TST over cut-off (se flytskjemaer) eller etter klinisk vurdering •Mikrobiologisk lab regionalt, vanlig rekvisisjon •Gratis for pasient •Kommunen kan avtale med RHF at prøvene tas i kommunen –RHF betaler prøvekit (fra SSI DK) •Sjekk med lokal lab hvordan og hvor •De med neg cxr og QFT henvises bare hvis klinisk vurdering tilsier det


Laste ned ppt "Tuberkulose i Norge, ny forskrift, nye diagnostiske muligheter overlege Karin Rønning Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google