Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mantoux-metoden for tuberkulinprøving Brita Askeland Winje Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mantoux-metoden for tuberkulinprøving Brita Askeland Winje Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mantoux-metoden for tuberkulinprøving Brita Askeland Winje Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt

2 Tuberkulinets historie •1882:Kochs oppdagelse av M. tuberculosis •1907:Pirquets tuberkulintest •1908: Mantouxs tuberkulintest •1913:I bruk i Norge, et av de første land •1935 : Første PPD fra SSI •1963:PPD RT23 anbefalt av WHO som standard tuberkulin for testing •2000:Over en milliard mennesker har blitt testet med Tuberkulin PPD RT23 SSI •2004:Norge blir et land i verden

3 Charles Mantoux •Fransk lege - 1877-1947 •Arbeidet ved et tuberkulosesanatorium i Cannes •1908 presenterte han sine første arbeider på intradermale tuberkulinreaksjoner •Forsket mye på tuberkulose –screening av kveg –radiologiske studier –en av de første som anvendte kunstig pneumothorax i behandling av tuberkulose

4 Tuberkulin PPD RT 23 SSI •2 T.U. (tuberculin units) er standard dose for Mantoux tuberkulin test med PPD RT 23 SSI »brukes i Norge •Ikke noe tuberkulin skiller mellom tuberkuløs smitte, infeksjon med atypiske mykobakterier eller BCG reaksjoner

5 Anvendelse av tuberkulin •Mer målrettet anvendelse helt nødvendig •Målgruppen er som før, de med plikt til tuberkuloseundersøkelse etter forskriften §3-1 •Følg retningslinjer i forskrift om tuberkulosekontroll og Smittevern 7, forebygging og kontroll av tuberkulose

6 Tolkning av resultatet •Millimeterutslaget må vurderes sammen med: •kjent eksponering for tuberkuløs smitte –smittekontakter, opphold i områder med høy forekomst av tuberkulose •tuberkulinreaksjonens størrelse •risiko for falskt negative reaksjoner •risiko for falskt positive reaksjoner

7 BCG-vaksinasjon og hvordan det påvirker tuberkulinreaksjon •Avhengig av alder ved vaksinering –vaksine satt i nyfødtperiode •påvirkning på tuberkulinreaksjonen er liten og forsvinner oftest innen de første fem år etter vaksinering –vaksine satt etter første leveår •påvirkning på tuberkulinreaksjonen er større og varer oftest noe lenger •Hvor lenge er det siden vaksinen ble satt •påvirkning på tuberkulinreaksjonen avtar gradvis over en 7 -12 års periode. Vaksiner satt for mange år siden vil ofte ikke gi positiv tuberkulinreaksjon

8 Tolkning av BCG-reaksjoner - 2 •Gjennomgått BCG-vaksinasjon –viktig årsak til falsk positiv reaksjon i land med lav forekomst av tuberkulose for personer uten kjent risiko (norskfødte, vaksinerte som ungdom) –mindre betydning for personer fra land med høy forekomst av tuberkulose (personer vaksinert ved fødsel)

9 Hva er en positiv test Positiv test er en indurasjon som måler > 6 mm –reagerer også på atypiske mykobakterier og gjennomgått BCG-vaksinasjon. Derfor mistanke om reell tuberkulosesmitte ved: •>6 mm reaksjon for de med høy risiko for tuberkuløs smitte •>10 mm reaksjon for de med middels risiko for tuberkuløs smitte •>15 mm reaksjon for de med lav risiko for tuberkuløs smitte

10 Tolkning av resultat 0-5 mm6-14mm>15mm Negativ reaksjon = henvises ikke med mindre spesielle forhold tilsier det Sterke positive reaksjoner = henvises Milde til svake positive reaksjoner = henvises kun hvis personen har kjent eksponering, det vil si tilhører en av risikogruppene

11 Hva betyr 10 millimeter? Person uten kjent eksponering Person med kjent eksponering 10 % sannsynlighet for tuberkuløs smitte 70 % sannsynlighet for tuberkuløs smitte Rust P, Thomas J. A method for estimating the prevalence of tuberculous infection. Am J Epidemiol 1975;311-22

12

13 Når henviser vi videre: korrekt satt og avlest positiv tuberkulinreaksjon + tuberkulinreaksjonens størrelse + vurdering av risiko for M. tuberculosis (hvordan og hvor lenge har vedkommende vært eksponert) _________________________________________________________ = grunnlag for å henvise til nærmere undersøkelser

14 Hvordan finne ”cut-off” for når ulike grupper bør henvises til spesialist etter screening •Mål å finne reelt smittede samtidig som antallet falskt positive holdes lavest mulig •Få land å sammenligne oss med •Ulike begrunnelser i ulike land •Valgte ”cut-off” basert på målrettede tuberkuloseundersøkelser •Uten målretting vil alt for mange bli henvist

15

16

17 Sammeligningsgrunnlag Pirquet- og Mantoux-metode •Vanskelig •Foreligger ikke for de risikogruppene vi tester •Ikke linjær sammenheng •Mantoux-reaksjoner vil gjennomgående være større, særlig for store reaksjoner •”tommelfingerregel”

18 Anbefaling for henvisning etter screening av ulike grupper med plikt til tuberkuloseundersøkelse jfr forskrift om tuberkulosekontroll: Utkast

19 Annen bruk av tuberkulintest –I diagnostikk av tuberkuløs sykdom –Utsatte grupper, for eksempel misbrukermiljøer –For personer med tilleggssykdommer og immunsvikt, for eksempel HIV •vanskelig å vurdere, spesialistens ansvar •supplement til skjermbilde •kan understøtte en diagnose •negativ tuberkulinreaksjon utelukker ikke tuberkuløs sykdom

20 Begrunnelse for skolebarnsundersøkelser –Grunnlag for å estimere forekomst og endringer av nysmitte i samfunnet •lite nysmitte i Norge –Utelukke naturlig omslagere før vaksinering med BCG –Finner få! 150-200 elever per år av et årskull på ca 50.000, 70% falskt positive –Vurdere behov for fremtidig testing i denne gruppen

21 Folkehelseinstituttets rolle videre •Foredrag for undervisning på www.fhi.no •Nettbasert informasjon om Mantoux- metode på www.fhi.no •Plakat med illustrasjoner distribueres innen 01.07.2004 •Vedlegg til Veileder distribueres innen 01.07.2004 (erstatning for kap. 8.3) •Mantoux-telefon i overgangsfase

22 Oppsummering •Tuberkulinreaksjoner vil gjennomgående være større ved Mantoux- enn ved Pirquet-metode, særlig for store reaksjoner •Sammenligning av resultater ved de to metodene vanskelig •Resultat av tuberkulinprøve må sammenholdes med risiko for eksponering for M. tuberculosis •Målretting og avgrensning til risikomiljøer avgjørende for testens validitet


Laste ned ppt "Mantoux-metoden for tuberkulinprøving Brita Askeland Winje Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google