Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Epidemietterretning Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Epidemietterretning Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Epidemietterretning Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008

2 Overvåkingens hovedformål •Måle fordeling av sykdomstilfeller relatert til tid, sted og person –Hovedvekt på endringer over tid –Publiseres i årsrapporter med grafer og tabeller –Eks. MSIS (www.msis.no) •Oppdage uvanlige hendelser –Plutselige endringer i antall sykdomstilfeller –Potensielle helsetrusler –Eks. Vesuv (Vevbasert system for utbruddsvarsling på www.utbrudd.no)

3 Økt fokus på utbrudd •Mange utbrudd de senere årene –Pulverbrevene i 2001 –Dent-o-sept-utbruddet i 2002 –Det globale sars-utbruddet i 2003 –Giardiasis i Bergen i 2004 –Legionellose i Østfold i 2005 –E coli i Gildes morrpølser i 2006 –Listeriose fra mykost i 2007 •Større forventninger og krav blant publikum og massemedier •Trusselen om overlagt spredning av smittestoffer

4 Utbruddsovervåking og lovverk •Smittevernloven § 7-9 •MSIS-forskriften kapittel 3 •IHR-forskriften –Forankret i Det internasjonale helsereglementet –Krav til kapasitet for oppdaging av utbrudd –Tidsfrister for verifisering og melding til WHO •Europakommisjonens Beslutning 2000/57/EF om Early Warning and Response System (EWRS) –Drives av det europeiske smittevernsenteret ECDC

5 Nytt internasjonalt helsereglement IHR 2005 •Trådte i kraft 15. juni 2007 •Et nytt, internasjonalt overvåkingssystem •Prosedyrer for WHOs koordinering av internasjonale smitteverntiltak •Regler for rutinemessige smitteverntiltak mot internasjonal smittespredning •Krav til landene om å bygge kapasiteter for å oppdage og håndtere hendelser

6 Hendelsesbasert overvåking – et paradigmeskifte •Fra sykdomsliste (kolera, pest og gulfeber) til definisjon av hendelse – potential ”public health emergency of international concern (pheic)” •Vanskelig, men viktig og fornuftig endring –Sykdommen pluss omstendighetene –Udiagnostiserte sykdommer –Nye sykdommer

7 Epidemietterretning •Definisjon: Aktiviteter for tidlig oppdaging av potensielle helsetrusler og verifisering, bedømming og etterforskning av dem for å kunne anbefale folkehelsetiltak for å kontrollere truslene.  Oppdage og etterforske hendelser (utbrudd, klynger) for tidlig varsling og respons!

8 To overvåkingsmetoder •Indikatorbasert overvåking –Enheten er uvanlige mønstre (indikatorer) i fordeling av sykdomstilfeller –Eks: Funn av fire tilfeller av meningokokk- sykdom på Gol siste uke i MSIS-databasen •Hendelsesbasert overvåking –Enheten er hendelser –Eks: Varsel til Vesuv om utbrudd av gastroenteritt på sykehjem

9 Indikatorbasert overvåking – nasjonalt Signal? FHI

10 Signalsystem i MSIS

11 Eksponert Prøve tatt Symptomer Positiv prøve Smittet Oppsøkt lege Diagnose

12 tid Tidligere oppdaging? Analyse & fortolkning Signal

13 Mulige kilder for tidligere signaler •Laboratorieprøvevolum •Syndromer i primærhelsetjenesten •Ambulansetransporter •Apoteksalg uten resept •Telefoner til helsetjenesten •Skole- og arbeidsfravær

14 Eksponert Prøve tatt Symptomer Positiv prøve Smittet Oppsøkt lege Diagnose Diagnosebasert Seint Fra laboratoriene Syndrombasert Tidligere Fra legene

15 Hendelsesbasert overvåking – nasjonalt FHI 21 07 63 48 Signal?

16 Ny varslingsplikt iflg. IHR •Umiddelbar varsling til kommunelegen  Folkehelseinstituttet (21 07 63 48) av en mulig alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse •Fra før plikt til varsling av utbrudd og enkelttilfeller av visse sykdommer etter MSIS-forskriften  Lav terskel for varsling!

17 FHI 21 07 63 48 Signal? Hendelsesbasert overvåking – internasjonalt

18 ECDC’s ukentlige trusselrapport 5

19

20

21

22 Hendelser nasjonalt og internasjonalt Indikatorer Nasjonalt og internasjonalt

23 Indikatorbasert overvåking Hendelsesbasert overvåking FHI

24 Oppsummering •Epidemietterretning er utvidet overvåking –Indikatorer og hendelser •Ny varslingsplikt iflg. IHR •Hensikt: –Å oppdage utbrudd og mulige folkehelsetrusler tidlig, sette i verk tiltak raskt for å begrense antall syke og døde –Nasjonal og internasjonal koordinering av smittevernarbeidet

25 Lav terskel for varsling! Hvis du er i tvil, ring smittevernvakta 21 07 63 48


Laste ned ppt "Epidemietterretning Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Smitteverndagene 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google