Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Folkehelsetilsynet i Oslo og Akershus 2014 Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus 25.11.14.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Folkehelsetilsynet i Oslo og Akershus 2014 Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus 25.11.14."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Folkehelsetilsynet i Oslo og Akershus 2014 Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus 25.11.14

2 Tilsynsteamet 1. Overingeniør Marit Lillesveen, revisor 2. Seniorrådgiver/jurist Stein Jøssang, revisor 3. Ass. fylkeslege Geir Stangeland, revisor 4. Seniorrådgiver/helsesøster Jorunn Hunderi, revisjonsleder 5. Observatører Landsomfattende tilsyn med folkehelsearbeid i kommunene Jorun Hunderi

3 Hva er et landsomfattende tilsyn (LOT) ? – og hvorfor gjøre LOT med folkehelsearbeid ? Oppdrag fra Statens helsetilsyn (HTIL) til Fylkesmannen Foregår i utvalgte kommuner i alle landets fylker Innretning og gjennomføring av tilsynet skjer etter føringer i veileder fra HTIL Ny folkehelselov Prioritert politisk satsing Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

4 Tilsynssteder i Oslo og Akershus (7) Akershus (4) : Ullensaker (2.9), Vestby (23.9), Bærum (27.10) og Aurskog-Høland (4.11) Oslo (2) : Oslo sentralt (9.12.), Alna bydel (2.12) Jorun Hunderi

5 Myndighetskrav 1. Folkehelseloven Forskrift om oversikt over folkehelsen 1. Kommuneloven 2. Plan- og bygningsloven 3. Forskrift om oversikt over folkehelsen Jorun Hunderi

6 Hva er folkehelse og folkehelsearbeid ? Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer helse og trivsel, forebygger sykdom, skade, lidelse samt arbeid for jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Jorun Hunderi

7 Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

8

9 A) Opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig B)Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, j.f. helse- og omsorgstjenesteloven §3-3 C) Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse Folkehelseloven § 5 oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

10 Forskrift om oversikt over folkehelsen : § 1 Formål. Forskriften skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid § 3 Krav til oversiktens innhold. Oversikten skal inneholde: A Befolkningssammensetning B oppvekst og levekårsforhold C Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø D Skader og ulykker E Helserelatert adferd og F Helsetilstand Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

11 §4 Løpende oversiktsarbeid. Kommuner og fylkeskommuner skal løpende ha oversikt over folkehelsen. Den løpende oversikt skal dokumenteres på hensiktsmessig måte som en del av ordinær virksomhet. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

12 Gangen i kommuneplanleggingen Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

13  Kommunens arbeid med løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og de positive og negative faktorene som kan påvirke denne. – Er kommunen kommet i gang med det løpende oversiktsarbeid ? – Hvordan ser oversiktsarbeidet ut ? – Oppfyller det krav ? – Tverrfaglig og tverrsektorielt ? – Kompetanse ? – Koordinering ? Jorun Hunderi

14 Tilsynets formål  Kvalitetsforbedring  Etterlevelse av krav (lovlighetskontroll)  Beskrive status Jorun Hunderi

15 Systemrevisjon: En systemrevisjon er en revisjon der det undersøkes om styringssystemet sikrer etterlevelse av kravene i eller i medhold av lov Avvik og merknader: Avvik er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring Hvilke metode benytter vi ved tilsynet Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

16 Hvilken dokumentasjon trenger vi før tilsynet ? (I) Organisasjonskart, inkl. om organisering/ansvar ifht folkehelsearbeid og ansatte som jobber med dette Informasjon, vedtak og vedtekter om interkommunalt samarbeid Aktuelle stillingsbeskrivelser (evt.) Del av IK-systemet som gjelder folkehelsearbeid Evt. rapport om risiko- og sårbarhetsvurderinger for folkehelsearbeidet Diverse planverk : planstrategi, kommuneplan (samfunnsdel og evt. arealdel) Jorun Hunderi

17 Vi har ikke påvist avvik i disse 4 kommunene der tilsynet er utført Det er imidlertid store forskjeller hvor langt kommunene er kommet med det løpende oversiktsarbeidet Begrepet «Den løpende oversikten over helsetilstanden» var for noen ukjent Hva har vi funnet i de 4 kommunene tilsynet er gjennomført Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

18

19


Laste ned ppt "Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Folkehelsetilsynet i Oslo og Akershus 2014 Møte for ledende helsesøstre og kommunejordmødre i Akershus 25.11.14."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google