Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i kommunen Knut R Skulberg Kommunelege, folkehelsekoordinator Trysil 21.01.13.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i kommunen Knut R Skulberg Kommunelege, folkehelsekoordinator Trysil 21.01.13."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i kommunen Knut R Skulberg Kommunelege, folkehelsekoordinator Trysil 21.01.13

2 Norske lover i forhold til folkehelse 1860: Sunnhetsloven (kolera, Storbritannia, 1830- 1860, påvisning av bakterier) 1984: Kommunehelseloven 2012: Folkehelseloven

3 Helseprofil og lovverk 2012 Folkehelseloven § 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Skal baseres på opplysninger – som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25 – kunnskap fra de kommunale helse – og omsorgstjenestene – Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse

4 Folkehelsearbeide?

5 Kilder som er brukt i oversiktsdokumentet Nasjonal folkehelseinstitutts helseprofil – http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg= MainArea_5661&MainArea_5661=5670:0:15,5341:1:0 :0:::0:0 Annen helsestatistikk fra folkehelseinstituttet Statistikk fra SSB Kommunalt arkiv Rapport fra Statens strålevern KOSTRA Miljøstatistikk

6 FHIs Helseprofil for Elverum kommune

7 Temaer i FHIs Helseprofil Om befolkningen Levekår Miljø Skole Levevaner Helse og sykdom

8 Befolkningsutvikling Elverum År Alder 2011202520302040 Alle aldre 19 97923 47324 55326 155 65-74 år 1 7752 3962 4703 000 75-79 år 5781 0731 0311 125 80+ år 1 1001 1541 5251 928

9 Menn som døde av hjertekarsykdom korrigert for innbyggertall og alder

10 Eksponering for radon (Statens strålevern 2000/2001, målt i Bq/m 3 ) KommuneAntall målinger Årsmiddel- verdi Andel målinger mellom 200 og 400 Andel målinger over 400 Høyeste verdi Elverum416662,21,41400 Løten26030518,517,85300 Hele landet 2881089637900 Statens strålevern karakteriserer radoneksponeringen som lav i Heradsbygd og i nordre og vestre del av sentrum, mens radon-eksponeringen er varierende og betegnes som middels i resten av sentrum

11 Positive faktorer som fremmer helsa i Elverum kommune Natur (Skogen både sommer og vinter, Glomma, jakt, fiske, ski og …) Kultur (Kulturhuset, kulturskolen, barne- musikkteater, idrett, skyting, …) Utdanning (HiH, ELVIS) Hyggelige mennesker

12 Andre ressurser som Elverum kommune kan/bør/må bruke i kunnskapsgrunnlaget Nasjonalt folkehelseinstitutt Helsebiblioteket Hedmark fylkeskommune Fylkestannlegen NAV / Hjelpemiddelsentralen i Hedmark Høgskolen i Hedmark Kommunale sektorer (kultur, plan og teknisk, skole, ……..) Kommunehelsetjenesten

13 Utfordringer for kunnskapsgrunnlaget – Hvilke data er riktige? Veldig mye data!!! – Ikke gode data på kommunenivå, spesielt innen miljø og levevaner – Ikke stole 100% på analysen i FHIs profil, kommunen må overprøve dette (EK og hjertekarsykdom) – Hvor dypt skal en grave, kontra lesbarhet. Maks 15 s.? – Sosial ulikhet i helse? Ikke eget tema i FHIs oversikt, – Sosiale forhold presenteres; evnt stigmatisering av svake grupper?

14 Kommunens analyse FHI data Lokale data Systematisk folkehelsearbeid i Elverum kommune Oversiktsdokument og Folkehelseplan

15 Innhold i folkehelseplanen: Sammendrag 1.0 Bakgrunn: 2.0 Mål og strategier: 2.1Generelle folkehelsemål og folkehelsestrategier: 2.2Spesifikke mål og strategier etter temaområde 2.2.1Om befolkningen 2.2.2Levekår 2.2.3Miljø 2.2.4Barnehage og skole 2.2.5Levevaner 2.2.6Helse og sykdom 3.0Organisering: 3.1Organisering etter generelle mål 3.2Organisering etter spesifikke mål. 4.0Finansiering: 4.1Finansiering etter generelle mål 4.2Finansiering etter spesifikke mål


Laste ned ppt "Kunnskapsgrunnlaget for folkehelsearbeid i kommunen Knut R Skulberg Kommunelege, folkehelsekoordinator Trysil 21.01.13."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google