Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund? Folkehelsekoordinator/sykepleier Bente Elshaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund? Folkehelsekoordinator/sykepleier Bente Elshaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund? Folkehelsekoordinator/sykepleier Bente Elshaug Fagdag - sykepleierdagen 12. mai 2014

2 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal • GOD HELSE • Partnerskapsavtaler siden 2003 • I 2014 har alle kommunene i Møre og Romsdal inngått partnerskapsavtaler – Bidra til et folkehelsearbeid som fremmer befolkningens helse, trivsel, sosiale og miljømessige forhold – Bidra til utjevning av sosiale ulikheter – Bidra til å beskytte befolkning mot negative faktorer som kan ha innvirkning på helsa

3 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet GOD HELSE • Satsingsområdene er: – Ernæring – Fysisk aktivitet – Psykisk helse – Rusforebygging – Tobakkforebygging – Forebygging av sosiale ulikheter

4 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet GOD HELSE • Kultur og folkehelseutvalg i Møre og Romsdal • Partnerskapsforum • Samhandling innad i fylkeskommunen og hos fylkesmannen • Regionale aktører og partnere • Utviklingsprogram ”Helse i plan” ble etablert • Langt flere samarbeidsparter innenfor frivillig sektor • Kompetansebygging i partnerkommunene • Satsing på etter- og videreutdanning • GOD HELSE har en koordinerende rolle • Løfte folkehelsearbeidet i kommunene

5 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet GOD HELSE i Møre og Romsdal • Folkehelseloven • ”Helse i alt vi gjør” • Grunnlag for samlet arbeid med folkehelse i Møre og Romsdal • Kommunal planstrategi

6 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Folkehelsearbeid i Kristiansund

7 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Fysisk aktivitet • Turstier /friluftsliv • Tilrettelegging – Skilting – Turbeskrivelser – Vedlikehold – Universell utforming • Turkassetrimmen ”StikkUt!” • Statlig sikra områder Foto: God helse • Samarbeid med lag og organisasjoner, frivillige og ildsjeler

8 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Fysisk aktivitet • Gang- og sykkelveier • Nærhet til turområder • ”Grønne lunger” • Hoppetaukonkurranse i skolene • Samarbeid med skolene, skolehelsetjenesten, plan- og bygning og Statens vegvesen med flere • Folkehelseperspektivet skal være med • Foto: Hilde N. Olsen

9 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Folkehelsearbeid i Kristiansund • Folkehelse på tvers • Forebygge fremfor å reparere • Rådmannen er ”folkehelseagenten” • Folkehelse inn i alle planer Foto: Tidens Krav • Folkehelse en overordnet politisk prioritering

10 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Folkehelsearbeid • Viktig med folkehelse i all sykepleie • Empowerment – tilrettelegging utenfra og ressursmobilisering innenfra • Som sykepleier er jeg spesiell og heldig • Vi arbeider med hele mennesket • Samarbeid – samhandling - tålmodighet

11 Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Takk for meg!


Laste ned ppt "Samhandling • Nyskaping • Optimisme • Raushet Folkehelsearbeid i Møre og Romsdal Hva gjøres i Kristiansund? Folkehelsekoordinator/sykepleier Bente Elshaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google