Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grenseløse oppgaver og vanskelige prioriteringer Forskrift folkehelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grenseløse oppgaver og vanskelige prioriteringer Forskrift folkehelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Grenseløse oppgaver og vanskelige prioriteringer Forskrift folkehelse

2 Ny folkehelselov Krav til oversikt over helsetilstanden i befolkningen og påvirkningsfaktorer Krav til politisk forankring av mål og strategier Krav til iverksetting av nødvendige tiltak Krav til involvering av alle kommunale sektorer

3 Grenseløsheten i oppgavene
Enorme forventninger ”Helse i alt”

4

5 Hva kan utgjøre en helserisiko?
Inaktivitet Røyking Alkohol Rusmidler Fedme Mobbing, nettmobbing Radon Mobilstråling Samlivsproblemer Lav sosial status Psykiske lidelser Høy alder Inngifte Høyspentledninger Fallulykker Svevestøv Glatte fortau Stråling Vannkvalitet Ensomhet Spillavhengighet Vold og trusler om vold Støy Fattigdom Dårlig luftkvalitet Arbeidsledighet Promiskuitet Ekstremsportutøving Manglende positiv livsinnstilling

6 Noen begreper Forebygge sykdom Primær forebyggende
Sekundær forebyggende Tertiær forebyggende Forebygge unødige innleggelser Forebygge budsjettubalanse Fremme helse

7 Folkehelse og forebygging
Kjennetegn ved befolkningen Kunnskap om påvirkningsmuligheter Kost- nytte Vil vi det? Det er forskjell på å forebygge sykdom og fremme helse Gruppetiltak vs individ tilnærming Adressere oppmerksomhet og ansvar til rett beslutningsnivå

8 Ensomhet farligere enn fedme?
Ensomhet kan være like farlig som røyking – Forebygging er mer enn å snakke om overvekt og tobakk, sier allmennlegene. Nå vil de konsentrere seg mer om hvordan folk har det. Sosial isolasjon kan øke risikoen for å dø for tidlig med 50 prosent Sosiale forbindelser, familie, vennekrets og arbeidskolleger øker sjansene til å leve lenge med 50 prosent. Hva slags betydning vil dette ha for våre prioriteringer?

9 KS problemstillinger Tilsyn etter internkontrollforskriften
Greier vi hente effekter? Vidtgående definisjoner Kommunal sektor har enormt med oppgaver Bærekraft og prioriteringer Ingen økonomisk satsing i sikte

10 Forebygging og helsefremmende arbeid
Økt kommunalt ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid Individuelle valg og den enkeltes ansvar Kost-nytte av forebygging Dilemma: Den grenseløse oppgave?


Laste ned ppt "Grenseløse oppgaver og vanskelige prioriteringer Forskrift folkehelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google