Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune Fredag 18. januar 2013 Påvirkningsfaktorer i kunnskapsgrunnlaget InnlandsGIS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune Fredag 18. januar 2013 Påvirkningsfaktorer i kunnskapsgrunnlaget InnlandsGIS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune Fredag 18. januar 2013 Påvirkningsfaktorer i kunnskapsgrunnlaget InnlandsGIS som verktøy til å formidle påvirkningsfaktorer

2 «Med påvirkningsfaktorer etter folkehelseloven, menes forhold som måles uten en klinisk tilnærming og faktorer i individets miljø eller omgivelser. Dette omfatter både faktorer som påvirker helsen positivt og negativt.» «overordnede samfunnsstrukturer, levekår som oppvekstforhold, fattigdom/ inntektsforhold, utdanning og miljøforhold i skole, arbeid og arbeidsmiljø, boligforhold, levevaner som røyking, ernæring, fysisk aktivitet, alkoholvaner, annen rusmiddelbruk, tilgang på sosiale møteplasser eller gode nærområder for aktivitet og friluftsliv, risikoområder for ulykker, støyforhold, forurensningssituasjon mv.» Hvordan beskrives påvirkningsfaktorer i folkehelseloven?

3 Oversikten skal blant annet baseres på: a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25, b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse. Kunnskapskilder iflg loven

4 Formidling av kunnskapsgrunnlaget gjennom Geografiske informasjonssystemer (GIS) http://www.statistics2013.org/

5 Et samarbeid mellom: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kartverket Statens vegvesen Øst..for å tilrettelegge geodata for felles bruk i Hedmark og Oppland. InnlandsGIS

6

7

8 Påvirkningsfaktorer på helse Data fra flere sektorer Unngå stigmatisering God datakvalitet Data på lokalnivå Bakgrunn for utvalg av folkehelsedata til InnlandsGIS

9 Utdanningsnivå Arbeidsledighet etter kjønn og aldersgrupper Inntektsnivå Forventet levealder Gjennomføring i videregående skole Tannhelse Ulykker trafikk Nærmiljøanlegg Sykkel- og gangstier Bibliotek Barnehager Trivsel fra elevundersøkelsen 7. og 10. trinn Antall personer delt i aldersgrupper på grunnkretsnivå Data vi ønsker å få inn i InnlandsGIS

10 Eks. lokalkunnskap

11

12 Andel dagligrøykere 16 – 74 år i 2011: Landet 17% 2007-2011 Hedmark 22 % Oppland 21 % Statistikk om levevaner – hva vet vi? Et eksempel om røyking Eks. datakvalitet

13

14

15 Demoversjon med folkehelsetall

16 Samarbeid med flere sektorer – også utenfor kommunen. Få inn lokalkunnskap – hvordan? Forutinntatthet? Kunnskap – hva nå? Systematisk og langsiktig arbeid med kunnskapsgrunnlaget

17 OA.no Publisert 11.01.2013 Spørsmålet: «Hvor fornøyd er du totalt sett med din kommune som en plass å bo og leve i?»

18 Ringsaker blad Publisert 12.01.2013


Laste ned ppt "Prosjektleder folkehelsestatistikk Sissel Løkra, PhD Hedmark fylkeskommune Fredag 18. januar 2013 Påvirkningsfaktorer i kunnskapsgrunnlaget InnlandsGIS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google